Martin Andresens Skeidar tapte 98 millioner kroner i fjor

Interiørkjeden Skeidar gikk på massive tap i fjor. Selskapet ble dratt ned av å skifte sentrallager. Noe av skylden blir også lagt på det varme sommerværet i fjor.

Martin Andresen hadde et tøft år i Skeidar Living i fjor.
Publisert: Publisert:

Gjennom investeringsselskapet Mime Invest eier tidligere landslagskaptein Andresen 72,5 prosent av investeringsselskapet Birkelunden Invest, hvor søsteren Marit Andresen Eriksen har de resterende eiendelene.

Birkelunden Invest eier igjen 72 prosent av Skeidar-konsernet SkeidarLiving Group, som er hovedinntektskilden til Andresen.

I fjor hadde Skeidar-konsernet et tap før skatt på 98,2 millioner kroner. Totalt omsatte kjeden for 1,95 milliarder i fjor.

«2018 har vært et utfordrende og krevende år for konsernet», heter det i årsberetningen.

Det var Nettavisen som omtalte fjorårsresultatet til Skeidar-konsernet først.

Det svake året for SkeidarLiving, var hovedårsaken til at Martin Andresen selv tapte nesten 50 millioner kroner i fjor.

Les også

Tapte nesten 50 millioner i fjor

Tapte på omstilling og sommervarme

Skeidar har lidd større tap siden fusjonen med Living i 2012. Etter at Andresen kom inn i ledelsen har det i motsetning blitt gjort omstillingstiltak, og konsernet har vært lønnsomt siden 2014. Frem til i fjor.

En av grunnene til fjorårets resultat i fjor var omstillinger som ble gjort med logistikk og bytting av lager. I årsberetningen står det forklart at konsernet har endret strategi til å fokusere mer på de viktigste sortimentskategoriene, og mindre på de mindre viktige. Som et ledd i denne strategien har konsernet bygget et nytt sentrallager i fjor.

«Sentrale årsaker til svekket lønnsomhet i 2018 har derfor i stor grad vært knyttet til sortimentsendringer, flytting av sentrallager og drift av to lagerlokasjoner i kombinasjon med logistikkutfordringer og leveranseforsinkelser som følge av dette»

SkeidarLiving skyldte også på de varme sommermånedene i fjor, for å forklare resultatsmellen:

«Avslutningsvis var sommer månedene i 2018 unormalt varme og dette medførte veldig lav aktivitet for all handel i Norge, og Skeidar hadde en betydelig salgsnedgang i denne perioden i forhold til i fjor», heter det.

Vanskelig marked fremover

Fremover, ser ikke Skeidar for seg at markedet kommer til å bli stort bedre:

«Det regnes ikke med noe større vekst i møbel- og interiørmarkedet i året som kommer. De makroøkonomiske utsiktene er usikre og konkurransen er hard i en bransje preget av pris- og marginpress», står det i årsberetningen.

Likevel forventer kjeden å gjøre det bedre i fremtiden, som følge av omstillingene som er gjort. Styret forventer nå positive resultater fremover, ifølge årsberetningen. Konsernet forventer også en positiv netto kontantstrøm fra i år.

Av tiltakene Skeidar har gjort i årer lansering av en ny nettbutikk.

Publisert:
Gå til e24.no