Uber varsler retur - taxinæringen vil utsette: Omkamp om omstridt frislipp

Delingsøkonomi-giganten Uber har blikket rettet mot det norske markedet, men taxinæringen øyner en mulighet til å få utsatt frislippet.

Ubers policy-sjef i Norden, Robert Torvelainen, har planer om å returnere til Norge med UberX.
Publisert: Publisert:

Det brygger opp til omkamp om den vedtatte lovendringen i yrkestransportloven. I et intervju med E24 sier Ubers policy-sjef for Norden at tiden er inne for en retur.

Den amerikanske taxitjenesten la ned hovedvirksomheten sin i Norge i oktober 2017, samtidig som selskapet godtok et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

Uber Pop forsvant fra det norske markedet, selv om premium-tjenestene Uber Black, XXL og Lux ble værende.

Siden da har et nytt lovforslag blitt sendt ut på høring og vedtatt av Stortinget, og kommer til å tre i kraft 1. juli 2020.

Men nå har taxinæringen fått med seg Frp i å vurdere utsettelse.

I et leserinnlegg i Nettavisen begrunner redaktør Atle Hagtun i Taxiforbundet en utsettelse det med den usikre situasjonen samfunnet nå står oppe i.

«Uansett hjelp til å overleve smittetiltakene, vil drosjenæringen i lang tid fremover være i knestående etter uker og kanskje måneder uten eller med sterkt redusert omsetning», skriver Hagtun.

«I den situasjonen er det uakseptabelt at nye aktører skal kunne starte med blanke ark fra 1. juli. Frislippet av løyver må derfor utsettes, og det kan Høyre i regjering sørge for.»

Mistenker omkamp

Policy-sjef Robert Torvelainen i Uber er helt uenig.

– Vi har forståelse for at mange i drosjenæringen er bekymret nå. Det er også vi. Coronavirusutbruddet har gjort at vi står i en helt ekstraordinær krise. Samtidig gir ikke argumentasjonen om å utsette et moderne drosjeregelverk mening, sier Torvelainen.

– Argumentasjonen til Taxiforbundet vitner om at de reelt sett ønsker en omkamp om det nye drosjeregelverket som Stortinget vedtok i fjor. Vi tror næringen vil trenge helt andre verktøy for å komme seg gjennom krisen, løsningen er ikke å bremse utviklingen av næringen.

Les også

Ubers Norden-sjef varsler comeback i Norge

Han advarer mot å utsette implementeringen av det nye drosjeregelverket, og kaller regjeringens forslag et stort skritt i retning av et mer moderne drosjemarked.

– I en allerede svært usikker situasjon trenger vi mer forutsigbarhet, ikke usikkerhet om endringer som har vært varslet lenge. Ny drosjeregulering vil bidra til å skape nye inntektsmuligheter for sjåfører, og enklere og rimeligere måter å reise på, sier han.

– Hvordan kan digital bildeling bidra i en krise som denne?

– Et mer fleksibelt drosjemarked vil være kritisk for å hjelpe økonomien når krisen begynner å avta. Vi har sett at i Finland, for eksempel, har endringene i drosjemarkedet skapt flere nyetableringer og arbeidsplasser. Det vil være viktig for et dynamisk drosjemarked i vekst i Norge i fremtiden.

Ti millioner gratis turer

Uber kan også bidra mer direkte, lover Torvelainen.

Selskapet har nylig forpliktet seg globalt til å dele ut ti millioner gratis turer og matlevering til de i helsetjenesten som står i førsterekken i kampen mot smittespredningen, eldre og andre som har behov for hjelp. Eksempelvis i England, der Uber hjelper helsearbeidere med å komme seg på jobb.

– Uber har langt på vei antydet at UberX kommer tilbake til Norge etter lovendringen. Hvor langt har dere kommet i disse planene?

– Norge er et attraktivt og spennende marked for Uber. Vi har planlagt dette siden reformen ble vedtatt av Stortinget i fjor. Vi venter fortsatt på noen detaljer, som hvordan tildelingen av løyver vil foregå, men vår ambisjon er utvide våre tjenester i løpet av 2020. Og UberX er først ut.

– Hvordan vil det påvirke Uber dersom lovendringen nå utsettes?

– Usikkerhet rundt reguleringer kan ha negative konsekvenser for ethvert selskap som planlegger store investeringer. Likevel tror vi innvirkningene vil være størst for nordmenn må vente på et bedre og mer moderne drosjemarked. Men vi håper og tror at regjeringen ikke vil utsette implementeringen, sier Torvelainen.

Les også

Kommentar: Game over for dyre drosjer og dårlig service

– Det minst gunstige tidspunktet

Generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet er ikke videre imponert over argumentasjonen til Uber-lederen.

– De har jo rett i at man ikke trenger med uforutsigbarhet. Men det er jo derfor det siste taxinæringen trenger nå er denne lovendringen. Vi er oppe i en situasjon hvor man på grunn av coronaviruset har et svært sviktende passasjer- og inntektsgrunnlag. Dermed er det klart at hvis man i tillegg får en situasjon hvor det åpnes opp for et helt ukjent antall nye konkurrenter, så er det er det minst gunstige tidspunktet for næringen, samfunnet og passasjerene.

– Men det er sikkert kjempefint for Uber, sier Jensrud.

Det vedtatte lovforslaget opphever antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, og gir fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i spredtbygde kommuner.

Samtidig fjernes kravet om faglig kompetanse for løyvehavere, selv om kravet om drosjeløyve videreføres.

Mest sentralt er likevel at behovsprøvingen oppheves, slik at det ikke lenger er et tak på antall løyver i storbyene.

– Er dette en omkamp om hele regelverket, eller bare et ønske om utsettelse?

– For taxibransjen er det helt åpenbart at det vil bli mer usikkerhet hvis den nye loven innføres nå. Det er det ingen tvil om. Men vi skal ikke skjule at vi mener det i utgangspunktet ikke er noen god idé å liberalisere taximarkedet. Vi mener det allerede i dag, etter våre begreper, består av altfor mye konkurranse, sier Jensrud.

– For å ta Oslo som et eksempel, det er et hav av selskaper og enorme køer av tomme taxier allerede før krisen. Så vi mener jo at det ikke ville være lurt.

Jensrud sier samtidig at han aksepterer stortingsflertallets vedtak. Poenget er at tidspunktet blir feil, sier han.

– Da stortingsflertallet gikk inn for dette, var det jo ut fra situasjonen slik den var da, altså normalsituasjonen. I den mente de det var riktig å åpne opp. Det er vi uenig i, selv om vi har respekt for det. Men nå er situasjonen helt annerledes, og jeg tror ingen ville foreslått å innføre dette akkurat nå.

– Jeg tror alle skjønner at det ville være lurt å vente med en sånn endring.

– Det er jo noen som håper at vi kanskje er tilnærmet tilbake til normalsituasjonen i juli?

– Det tror jeg ikke det er grunnlag for å tro. Det kommer til å være store, dramatiske endringer også da. Taxisjåfører har ikke dette som hobby, de lever av det. Mange av eierne har mistet inntektene, og det er enda mer dramatisk for dem som er sjåfører. De blir permittert og står kanskje uten jobb når krisen er over.

Publisert:
Gå til e24.no