Flere bemanningsbyråer går over ende: 600 ansatte har lønnskrav mot konkursrammet selskap

Veksthuset Bemanning gikk til skifteretten med nesten 80 millioner kroner i gjeld, ifølge egen oppbudsbegjæring. I løpet av coronapandemien har 50 prosent flere bemanningsselskaper gått konkurs sammenlignet med samme periode i fjor.

KONKURS: Vekshuset Bemanning mer enn doblet gjelden fra 2018 til 2019. I mai var egenkapitalen tapt.
Publisert: Publisert:

Veksthuset Bemanning, som i fjor hadde en omsetning på 119 millioner kroner, meldte oppbud forrige uke.

Konkursen skyldes ifølge selskapet selv at de ikke har klart å finne en løsning for videre finansiering av selskapet gjennom Svea Finans, at de heller ikke har klart å finne alternative inntektskilder og at de ikke har kvalifisert for krisepakker for coronarammede bedrifter, opplyser bostyrer Stine D. Snertingdalen.

E24 har bedt om et telefonintervju med administrerende direktør Christian Amundsen, men har fått til svar at han ikke har tid.

I en e-post skriver han at «kort oppsummert skapte kombinasjonen av høy gjeld og corona en situasjon det ikke var mulig å komme ut av».

Les på E24+

Dette er konkurstegnene du må vite om

Flere ansatte rammes

Ifølge tall fra inkassoselskapet Fair gikk 64 norske selskaper over ende forrige uke, og de siste tre ukene har det vært en 30 prosents økning i antall konkurser sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalen hittil i år er imidlertid fremdeles bak 2019, men antall ansatte som er blitt rammet er betydelig høyere: Over 12.000 mot omtrent 7.000 i fjor.

Bemanningsbyråer bidrar til den statistikken, ifølge Fair.

– Flere bemanningsselskaper har gått konkurs den siste tiden. Forrige uke alene var det tre som gikk over ende. Dette rammer svært mange ansatte. De tre konkursene alene berørte 377 arbeidsplasser, sier partner Christian Aandalen i Fair.

Han poengterer at det er naturlig at innleid arbeidskraft er det første som kuttes når et selskap får økonomiske problemer.

Siden 1. mars i år har 27 selskaper som driver med arbeidskrafttjenester gått konkurs. Det er en økning på 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Les på E24+

Dette skjer når en bedrift går konkurs

6 millioner i feriepenger

I Veksthuset Bemanning var det omtrent 120 aktive arbeidsforhold ved konkursåpning, ifølge bostyrer Stine D. Snertingdalen.

Det totale antallet lønnskrav, inkludert feriepenger, ligger imidlertid på rundt 600, ifølge selskapet selv, men bostyrer tror det reelle tallet er noe lavere.

– Utestående feriepenger for 2019 og 2020 er opplyst å være på rundt 6 millioner kroner. I tillegg kommer lønn for mai i år og eventuelt oppsigelsestid for de ansatte som ikke får videreført sine arbeidsforhold, skriver bostyreren til E24.

Det sentrale for boet har nemlig ifølge Snertingdalen vært å legge til rette for at færrest mulig ansatte står uten arbeid som følge av konkursen.

– Mange ansatte var i arbeid ved konkursåpningen, hvorav flere befant seg på plattformer og skip. Ettersom boet er uten midler til å dekke kostnader av betydning, kunne ikke boet ta risiko og kostnadsansvar ved å fortsatt ha de ansatte i arbeid, skriver bostyreren.

Partner Stine D. Snertingdalen i Kvale Advokatfirma er bostyrer for konkursen i Veksthuset Bemanning.

– Det ble derfor allerede dagen etter konkursåpning inngått en avtale med selskapet Workforce AS, hvor disse ervervet en enerett overfor boet til å forhandle med kontraktsmotparter og ansatte om videreføring av avtaleforhold.

Det er ifølge bostyreren usikkert hvor mange arbeidsplasser som lar seg videreføre på permanent basis. Dette avhenger spesielt av forhandlingene med selskapets kunder om en eventuell fortsettelse av oppdragskontraktene.

Lønnskravene blir etter boets behandling videresendt til Nav Lønnsgaranti, ordningen som sikrer ansatte lønn når arbeidsgiver går konkurs.

Les også

Nå gjør flere som Morten (27): Slo egen arbeidsgiver konkurs

Permitterte før regelendring

Veksthuset Bemanning leverte bemannings- og rekrutteringstjenester innen bygg og anlegg, offshore og industri.

Selskapet har vokst betydelig de siste årene, fra 471.000 kroner i omsetning i 2016 til 22 millioner i 2017, 66 millioner i 2018 og 119 millioner kroner i 2019.

– Vi leverte vårt beste årsregnskap noensinne i 2019 med et resultat før skatt på 6 millioner kroner. Vi hadde imidlertid en treg start på 2020, og da coronapandemien kom i mars falt oppdragsmengden dramatisk, skriver daglig leder og styreleder Christian Amundsen i en e-post.

Han mener Veksthuset Bemanning ble særlig hardt rammet ettersom de fleste av kundene deres tilhører bransjer som stoppet helt opp da de strenge coronatiltakene ble iverksatt.

– Eksempelvis måtte vi permittere brorparten av våre ansatte før arbeidsgiverperioden ble redusert til to dager, skriver han.

Infoboksen under gjelder for Vekshuset Bemanning. Selskapet byttet nemlig navn til Page Invest seks dager før konkurs. Amundsen har ikke svart på hvorfor.

For høy gjeld

Ved inngangen til 2020 hadde bemanningsselskapet en egenkapital på 5 millioner kroner, men Amundsen påpeker at gjelden samtidig var for høy.

Fra 2018 til 2019 økte denne fra 33 til 79 millioner kroner. En konkurs i et annet konsernselskap, der selskapene hadde gjensidig kausjonert for hverandres gjeld, bidro til dette.

– Ved utgangen av mai var egenkapitalen tapt, og det var ingen vei utenom skifteretten, skriver Christian Amundsen.

Bostyrer Snertingdalen forteller at selskapet gikk konkurs med en gjeld på oppunder 80 millioner kroner, ifølge oppbudsbegjæringen.

– Vi beklager overfor kunder og ansatte som berøres av konkursen, og jobber nå sammen med bobestyrer og andre for å finne løsninger som kan bidra til at kundene fortsatt har den arbeidskraften de trenger og de ansatte kan komme raskt tilbake i jobb. Vi ligger vi an til å lykkes bra med dette, sier Amundsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om