Avinor-tall tynges av miljøregning på rundt 871 mill.

Det statlige flyplasselskapet gikk med tap i andre kvartal i påvente av en stor miljøopprydding. Selv om selskapet kan vise til en underliggende passasjervekst forbereder de seg på å kutte i trafikkprognosene.

Illustrasjonsbilde
Publisert:

– Vi er godt fornøyd med driften på Avinors lufthavner i andre kvartal, selv om redusert trafikk har hatt betydning for Avinors inntekter, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i en uttalelse.

Konsernet slapp onsdag resultatene for andre kvartal.

De viser en stabil omsetning på så vidt over tre milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Trafikkinntektene er noe ned, mens en vekst i salgs- og leieinntekter, samt andre inntekter, bidrar til å holde totalen stabil.

Selskapet varsler samtidig at de gjør en avsetning i regnskapet på 871 millioner kroner.

Dette gjør at resultat før skatt går fra et overskudd på 283,9 millioner til et underskudd på 458,1 millioner. Etter skatt er underskuddet på 357,7 millioner.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor

Avsetningen på 871 millioner kommer som følge av at Miljødirektoratet har gitt selskapet et pålegg om å kartlegge og vurdere mengden miljøgifter på brannøvingsfeltene.

Det har ikke kommet et endelig vedtak fra direktoratet og det er foreløpig ikke avklart hvilken tidsfrist Avinor for på å rydde opp eller hvilke metoder som skal brukes. Selskapet har derfor gjort et anslag for hva oppryddingen vil koste.

– Kan prislappen ende høyere?

– Beregningen reflekterer det vi tror beløpet vil bli, sier Avinor-sjefen til E24 og legger til at beløpet både kan bli høyere og lavere.

Miljøgiftene det er snakk om er ulike typer per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) som ble brukt i brannskum på øvingsfeltene.

Avinor opplyser at de begynte utfasingen av stoffene i 2001, før bruken ble regulert av myndighetene, og at bruken var helt faset ut i 2012.

Les også

Merker foreløpig lite til flyskam og handelskrig: – Vi tar markedsandeler

Mer trafikk på restaurantene

Hvis man holder avsetningen til miljøoppryddingen utenfor så leverer Avinor et underliggende resultat før skatt på 412,9 millioner, noe som er godt over samme periode i fjor.

– Den underliggende driften er god og vi ser en liten økning i inntektene kombinert med en betydelig reduksjon i kostnadene våre. Det at passasjerene handler og spiser på flyplassene våre har gitt økte resultater, sier Falk-Petersen.

Han peker på at utviklingen er særlig positiv på restaurantene som leier seg inn hos Avinor. De økte inntekten fra salg og leie skyldes imidlertid ikke at husleien er jekket opp, men at omsetningen i butikkene og restaurantene har økt, forklarer Falk-Petersen.

Ettersom kontraktene har vilkår om at Avinor skal få en andel av omsetningen, så vil deres inntekter også øke hvis butikkene og restaurantene selger mer.

Tror trafikkprognosene må kuttes

Ser man trafikken til Avinor i andre kvartal, så er den både påvirket av tidspunktet for påsken (der hele påsken falt i andre kvartal i år, mens den også var i første kvartal i fjor). I tillegg ble Avinor rammet av den store pilotstreiken i SAS som pågikk i månedsskiftet april/mai.

Antallet flybevegelser falt fra 178.700 til 168.000 i andre kvartal mot samme periode i fjor, mens antallet passasjerer falt fra 14,37 til 13,89 millioner.

– Vi når ikke helt de budsjettmålene vi har satt for trafikkutvikling, men vi er ikke langt unna. Vi er fornøyd med utviklingen, særlig på Flesland, Oslo Lufthavn og en del av de mindre flyplassene. Samtidig kunne jeg gjerne sett mer trafikk i Stavanger, sier Falk-Petersen.

Antallet passasjerer falt med 0,3 prosent, men hvis man justerer for at Haugesund flyplass ble overført til en annen eier i mai, så hadde Avinor en vekst på 0,8 prosent. Det er ifølge Avinor-sjefen ikke aktuelt å selge eller overføre eierskapet til flere flyplasser.

– At SAS opplevde streik og Norwegian måtte sette Max-flyene sine på bakken påvirker jo tallene deres, men ser dere noen tegn til en trend med flyskam og lavere trafikk som i Sverige?

– Norwegian har varslet at de skal ha lavere vekst og SAS skal kutte kostnader. I tillegg er Widerøe bekymret for avgiftsnivået. På toppen av dette har vi en uro i finansmarkedene og handelskrigen. Dette gjør nok at vi vil skru ned vår forventning til trafikkutviklingen fremover. Vi har ikke konkludert, men dette er noe vi skal fastsette i løpet av høsten, sier Falk-Petersen.

– Tror du dere vil se et fall eller bare lavere vekst?

– Vi har som sagt ikke konkludert, men vi ser nok en flatere utvikling. Det som for øvrig er interessant å se er at et lavprisselskap som Wizz Air øker betydelig, men de har fortsatt små volumer så det vil ikke være drivende for de store tallene hos oss, sier Falk-Petersen.

– Arbeidet med kostnadene slutter ikke i 2021

Avinor varslet i juni at konsernet skal ha et kostnadsnivå i 2021 som er minst 400 millioner kroner lavere enn i 2018.

– Kostnadsreduksjonen vil omfatte lufthavndriften, flysikringstjenesten samt sentrale stab- og støttefunksjoner. Lufthavnstrukturen og flytilbudet berøres ikke, skriver selskapet.

– Vi har allerede kuttet kostnadsnivået med 600 millioner og skal altså kutte 400 millioner til innen slutten av 2021. Det skal vi levere på og arbeidet med å redusere kostnader slutter heller ikke i 2021, sier Falk-Petersen.

Riksrevisjonen kom mot slutten av 2018 med kritikk av Avinors kostnadsnivå og kapitalavkastning. Avinor-sjefen peker på at de jobber med å nå målene Riksrevisjonen påpekte:

– Uten avkastningen (på 871 millioner, journ.anm.) hadde vi nesten nådd Riksrevisjonens mål om avkastning på kapitalen, sier Falk-Petersen.

Les også

Airhelp saksøker SAS etter pilotstreik

Les også

Qantas flyr 19 timers flyturer for å teste kroppens reaksjon

Les også

Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning

Publisert:

Her kan du lese mer om