Tine saksøker Synnøve Finden: – De skyr ingen midler

Det går mot rettssak etter uenighet om hvor lenge Synnøve Finden kan vente med å betale for råmelk fra Tine.

BEST FØR, MEN IKKE DÅRLIG ETTER? Tine ønsker at Synnøve Finden betaler for råmelk etter 13 dager. Synnøve Finden vil vente 25. Her illustrert ved Tine-tankbiler i Oslo.
Publisert:

13 dager etter at Synnøve Finden får levert råmelk fra Tine Råvare, mener Tine at de skal få betalt. Synnøve Finden har i over ti år ventet 25 dager på å punge ut, og mener de har rett i det.

Nå har Tine fått nok og tatt konkurrenten til retten. De krever samtidig over fem millioner kroner i forsinkelsesrente for sen betaling.

Det viser sluttinnleggene til saken, som E24 har fått innsyn i.

I sin argumentasjon viser Synnøve Finden blant annet til e-post-korrespondanse fra 2011, som angivelig bekrefter en avtale om en såkalt kredittid på 25 dager.

Les på E24+

Millionvekst med selvbetjent butikk: – Dette er fremtiden

Tine mener på sin side at e-postene ikke beviser noen avtale, og at om de så skulle gjøre det, så ble den uansett oppsagt i september 2020, med en frist på tre måneder.

Meierigiganten viser til at en lengre kredittid medfører likviditetsulemper og økte rentekostnader.

Kravet på tapte renteinntekter på like over 5 millioner kroner, stammer fra «sene betalinger» fra 1. januar 2021 og frem til i dag.

Ikke uenige om pris

For å ta et steg tilbake: Tine Råvare er en egen avdeling i Tine som ble etablert i 2004 for å skille råvarehåndteringen fra den øvrige virksomheten.

Avdelingen skal forsyne alle markedsaktører med melk til samme pris.

De kjøper melken av bonden, kontrollerer kvaliteten og transporterer den fra gård til industrianlegg.

I tillegg ivaretar de markedsreguleringen på vegne av alle landets melkeprodusenter.

Les også

Sur meieristrid: Q og Synnøve vil ikke ha skylden for oppsigelser i Tine

Prisen på melk er i praksis vedtatt av Stortinget, og er en del av landbrukspolitikken.

– Prisen er det ikke uenighet om. Saken gjelder hvor lang tid det tar fra levering til betaling skal skje, sier advokat Andreas Stang Lund i Kvale, som representerer Tine.

E24 har forsøkt å innhente kommentar fra Tine, som viser videre til Lund.

Han sier han ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene, men redegjør kort for Tines syn i saken.

– Vårt syn er at det ligger innenfor Tine Råvares mandat å fastsette antallet dager. Tine Råvare har sagt 13 dager. Alle aktørene har akseptert og innrettet seg etter dette, bortsett fra Synnøve Finden, som mener å ha krav på 25 dager.

Hos Synnøve Finden minner myndighetskontakt Sofie Oraug-Rygh i en e-post om at Tine er en svært dominerende aktør med sine 76 prosent av meierimarkedet.

– At [de] saksøker lille Synnøve Finden er bare ett av de utrolige virkemidlene meierigiganten tar i bruk for å svekke de små aktørene i markedet. Det kan virke som Tine har meierimonopol som eneste mål, og skyr ingen midler, skriver Oraug-Rygh.

Synnøve Finden: Går utover forbruker

Advokat og partner Christian Reusch i Simonsen Vogt Wiig, som representerer Synnøve Finden i saken, fremholder at Tine og Synnøve i en årrekke har vært enige om, og praktisert, en kredittid på 25 dager.

– Redusert kredittid har store konsekvenser for Synnøve Finden. Synnøve Findens produkter har vesentlig lenger ferdigstillelsestid i snitt enn 13 dager, sier han.

Tine er den eneste mulige leverandøren av råmelk til Synnøve Finden, påpeker Reusch. Samtidig er de en helt dominerende aktør i markedet for videreforedling gjennom Tine Industri.

– Tine ønsker nå ensidig å påtvinge Synnøve Finden kortere kredittid. Jo mer Tine lykkes i å svekke konkurrentenes vilkår, jo mer redusert vil konkurransen bli, sier han.

Det vil gå utover forbrukere gjennom høyere priser og redusert utvikling av nye produkter, advarer Synnøve Finden.

– Høyere priser nå – på toppen av prispresset vi alle nå opplever på de fleste områder – vil være ekstra uheldig.

Kranglet om oppsigelses-årsak

Og det er ikke bare på betalingstid meieriene kjekler. I november varslet Tine oppsigelser over hele landet, og at 30 arbeidsplasser i Ålesund måtte legges ned.

Årsaken var synkende melkeforbruk, økende import og konkurransen fra andre norske meierier, ifølge Tine-sjef Gunnar Hovland.

– Det blir en ond spiral som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi er der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sa Hovland til NTB.

Det fikk styreleder Kristine Aasheim i Q-meieriene og administrerende direktør Trond Haug i Synnøve Finden til å koke.

– Vi er veldig, veldig små konkurrenter til Tine, og de eneste som er etablert siden monopolet ble avskaffet i 1996. Siden da er det vi som har vært på banen, og det er den lille konkurransen Hovland ønsker å fjerne, sa Haug til E24 i november.

Synnøve Finden tror søksmålet om kredittid, som skal behandles i Oslo tingrett i slutten av januar, har Tines forhold til konkurranse som bakteppe.

– Tines krav i denne saken må sees i sammenheng med Tines ønske om å fjerne de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. Dette truer konkurransen i hele vår verdikjede, sier advokat Reusch.

Kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen i Tine har følgende kommentar til Synnøve Findens uttalelser.

– Vi skal prosedere denne saken i retten og ikke gjennom media. Når det sagt registrerer vi at Synnøve Finden forsøker å blande kortene her. Denne saken handler ikke om hverken stor eller liten, monopol eller konkurransepolitiske tilskudd. Dette handler om å betale regningene i tide, skriver Arnesen i en e-post.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som begynner mandag 23. januar.

Publisert:
Gå til e24.no