Storebrand klager Norge inn for ESA: Mener KLP får ulovlig statsstøtte

Storebrand mener pensjonsgiganten KLP har fått ulovlig statsstøtte og at norske kommuner og helseforetak har brutt reglene for offentlige anskaffelser.

Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, tar kampen mot KLP til europeiske myndigheter.
Publisert: Publisert:

Pensjonsselskapet Storebrand har sendt to klager til det europeiske overvåkningsorganet ESA.

De to klagene hevder Norge gir pensjonsgiganten KLP ulovlig statsstøtte, og hevder kommuner og helseforetak bryter reglene for offentlige anskaffelser.

Storebrand har siden 2019 forsøkt å etablere seg i markedet for kommunal tjenestepensjon. Der har KLP tilnærmet monopol, og var eneste aktør i markedet i perioden fra 2013 til 2018.

Selv om Storebrand kom inn igjen i markedet i 2019, har bare tre kommuner lyst ut tjenestepensjonen på anbud, og dette legger grunnlaget for deler av klagen.

«I perioden fra 2019 og til og med 2021 har rundt 1 % (!) av kommunene utført konkurranser. Helseforetakene har ikke gjennomført noen konkurranser», skriver de i sin klage til ESA.

– Når kommunene ikke går på anbud ønsker vi å avklare situasjonen. Vi mener det er en anbudsplikt her, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, til E24

Grefstad sier at det kommunale tjenestepensjonsmarkedet er på 60 milliarder kroner i året, og at dette er det største innkjøpet kommunene gjør.

– Vi oppfatter ikke at det er noen regulatoriske utfordringer her. Norsk regelverk legger til rette for god konkurranse, og det er tydelige regler for offentlige anskaffelser, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, til E24.

– Dette er et megastort innkjøp, men kommuner går rett og slett ikke på anbud.

Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter overfor E24 at de har mottatt ESA-klagen, men har ingen kommentar ut over dette.

Mener alle må legge pensjon på anbud

I klagene til ESA hevder Storebrand at kommunene og helseforetakene ikke har lov til å la kontraktene på pensjon gå over lang tid uten å legge dem ut på anbud. De mener også at pensjonstilbudet til kommunene og helseforetakene i mange tilfeller har endret seg så mye siden kontraktene ble inngått, at det skulle blitt gjennomført anbud.

– Dette er det største innkjøpet de gjør. De går på anbud for innkjøp av penner og blyanter, men det er jo innkjøp som pensjon som virkelig betyr noe økonomisk, sier Grefstad.

– Hvor ofte mener dere de bør gå på anbud?

– Det kan man sikkert diskutere. Vi ser at normal praksis er at det maks skal gå 8–10 år før et innkjøp skal på anbud igjen. Det normale er kanskje 5 år.

KLPs hovedkontor ligger i Bjørvika i Oslo.

Hevder KLP «låser inn» kunder

Den andre av de to klagene, hevder KLP har fått ulovlig statsstøtte.

Kunder av KLP er også eiere av selskapet, og kundene skyter inn penger i KLP for dette. Dette kalles innskutt egenkapital. Dette kan være mange hundre millioner kroner for hver kommune eller helseforetak.

Når KLP tjener penger på driften, inngår dette som opptjent egenkapital.

Storebrand hevder at dersom kommuner eller helseforetak ønsker å bytte pensjonsleverandør, vil de få tilbake den innskutte egenkapitalen – men ikke den opptjente egenkapitalen.

Dermed vil kommunene og helseforetakene gi fra seg penger dersom de forlater pensjonsgiganten.

Storebrand mener dette fører til en «innlåsingseffekt»:

«Dette gir kommuner og helseforetakene et incentiv til å bli i KLP for å unngå å miste tilgang til den opptjente egenkapitalen», skriver de i klagen sin.

Klagen hevder at KLP hvert år får inn mellom én og to milliarder kroner fra kommunene, som bidrar til finansieringen av KLP. De skriver at egenkapitalen er «bundet opp» og «genererer profitt» for KLP.

– Dette er statsstøtte fordi det er kommunale midler som er skutt inn, og blir liggende igjen. Det er gratis kapital for KLP, og utgjør et konkurransefortrinn for dem, sier Grefstad.

Ved utgangen av juni hadde KLP 19,7 milliarder kroner i innskutt egenkapital, og 21,5 milliarder i opptjent egenkapital.

KLP: – Avventer behandlingen

E24 har forelagt innholdet i klagene til ESA for KLP.

– Vi har ikke sett Storebrands klager på Norge til ESA. Dette blir eventuelt en sak mellom ESA og Norge, men vi har forstått at KLP er omtalt, skriver konsernsjef i KLP, Sverre Thornes, i en e-post til E24.

– På generelt grunnlag kan vi si at vi i KLP forholder oss til de lover og regler som gjelder for den virksomheten vi driver.

Thornes skriver videre at det er kommunene som avgjør når de skal på anbud.

– Vi har i de anbudsrundene som har vært jobbet hardt for å levere det beste tilbudet. Det vil vi også fortsette med i kommende anbudsrunder, skriver han.

– Vi vil avvente ESAs behandling og bidrar gjerne til å belyse saken dersom ESA eller staten kontakter oss.

Les også

KLP sendte SMS-er under avgjørende kommunemøte: – Forsøkte alt de kunne å unngå en konkurranse

KLP under etterforskning

E24 kunne i mars fortelle at Konkurransetilsynet etterforsker KLP for misbruk av dominerende stilling. Tilsynet hadde blant annet gjennomført razzia hos pensjonsgiganten.

Etterforskningen pågår fremdeles.

E24 omtalte også hvordan politikere i Bjørnafjorden kommune reagerte på hvordan KLP oppførte seg da kommunen skulle vedta å legge kommunens tjenestepensjon ut på anbud.

Storebrand endte opp med å vinne konkurransen.

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ps@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017

Publisert: