Riksrevisjonen refser Norsk Tipping

Norsk Tipping får beinhard kritikk av Riksrevisjonen for en rekke disposisjoner selskapet har gjort i sjuårsperioden 2000 til 2007.

  • NTB
  • Christine Jensen
Publisert:

Riksrevisjonen har også flere kritiske merknader knyttet til Kultur- og kirkedepartementets generelle styring av Norsk Tipping.

– Det ser ut til at departementet har fokusert mer på regulering enn eierstyring, påpeker Riksrevisjonen i en rapport (pdf) til Stortinget mandag.

"Riksrevisjonens undersøkelse av Norsk Tipping AS for perioden 2000-2007 har synliggjort uheldige og kritikkverdige forhold. Dette har medført at de betydelige inntektene fra pengespill ikke har kommet fellesskapet til gode fullt ut", oppsummeres det i rapporten.

– Det er svært viktig at Norsk Tipping forvalter spillinntektene på en god måte for å kunne ivareta rollen som politisk virkemiddel på pengespillområdet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Norsk Tipping har ifølge rapporten gjort flere disposisjoner som Riksrevisjonen mener ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

For flere forhold stilles det spørsmål ved habilitet og rollehåndtering. Alvorlig, mener Kosmo.

– Norsk Tipping AS er avhengig av allmennhetens tillit og bør derfor rette spesiell oppmerksomhet mot problemstillinger omkring dobbeltroller, habilitet og etiske verdier, sier Kosmo.

Uten departemental føring

Riksrevisjonen er kritisk til at Norsk Tipping i årene 2000-2007 benyttet om lag 620 millioner kroner til sponsing og profilering, uten at Kultur- og kirkedepartementet hadde lagt føringer for sponsorvirksomhetens omfang.

Selskapet har brukt disse midlene i tillegg til det ordinære markedsføringsbudsjettet

I tilfeller der selskapet har testet nye spill eller prøvespill, har Norsk Tipping ikke oversikt over hvilke beløp det er prøvespilt for.

Selskapet har heller ikke oversikt over hvorvidt prøvespill har gitt gevinst, ifølge rapporten

Norsk Tipping har heller ikke hatt retningslinjer for hvordan eventuelle gevinster skal håndteres, påpeker Riksrevisjonen, som også bemerker at sporbarheten i selskapets regnskaper har vært mangelfull.

Kjente ikke regelverket

Norsk Tipping får også kritikk for ikke å ha kjent godt nok til gjeldende regelverk og finansielle utfordringer knyttet til datterselskapene Fabelaktiv AS og Spilleverden AS samt den felles kontrollerte virksomheten Buypass AS

I strid med EØS-reglene har Norsk Tipping gitt rentefrie lån og ettergitt lån som har gitt datterselskapene og den felles kontrollerte virksomheten fordeler av morselskapets disposisjoner.

Ved en aksjekjøpsordning i Buypass AS har de ansatte tjent vesentlige beløp på Norsk Tippings kjøp fra selskapet, framgår det av rapporten.

Gartnersaken

Også den mye omtalte gartnersaken i 2007, som etter hvert førte til hoderulling i selskapet, gjennomgås av Riksrevisjonen.

Reidar Nordby jr. måtte i november 2007 gå fra stillingen som direktør for Norsk Tipping etter at det ble kjent at han unnlot å rapportere bruk av selskapets midler til hagestell i egen hage Norsk Tipping ble fakturert for godt over 400.000 kroner for hagestellet i årene 2000-2007.

Les også: - Skuffet over meg selv, sier Nordby

Denne saken førte til at styreleder i selskapet alene fikk fullmakt fra styret til å følge opp varslersaken overfor administrerende direktør.

Dermed ledet styreleder en prosess på vegne av selskapet i en etterfølgende konflikt med administrerende direktør – en konflikt som attpåtil var sprunget ut av en gartneravtale styrelederen selv hadde utformet.

Riksrevisjonen karakteriserer dette som uheldig og slår fast at mangelfull oppfølging fra styret har ført til at tidligere administrerende direktør i flere saker ble gitt et større handlingsrom enn det styret formelt sett burde akseptert.

I februar i år tapte Reidar Nordby jr. saken han hadde rettet mot Norsk Tipping for tapt arbeidsinntekt.

Les sammendraget av Riksrevisjonens rapport her (pdf)

Les ogå: Norsk Tipping skal spare 100 mill.

E24-LESER: "Jeg taper alltid på mine spill. Kan man etter dette stole på trekningene Norsk Tipping foretar?"

Flere nyheter på E24.no

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norsk Tipping

Flere artikler

  1. Forlik mellom Norsk Tipping og eks-sjef

  2. - Kan ha eksistert en ukultur

  3. Imsdalen trekker seg fra Norsk Tipping

  4. Tidligere tippedirektør blir ikke politianmeldt

  5. Føler seg rettsløs