PRESSER PÅ: Politikerne vil ha eget Nav-ombud.

Mikalsen, Helge

Den norske modellen lekker

De rødgrønne styrker stønadslinjen og svekker arbeidslinjen. Den norske modellen lekker, men lite gjøres for å tette hullene.

  • Torbjørn Røe Isaksen
    Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Verden kommer til å stå også til neste påske. Statsbudsjettet som legges frem i dag har til og med flere positive trekk, ikke minst at regjeringen strammer inn pengebruken. De kunne med fordel strammet inn enda mer – balansen mellom privat og offentlig sektor forrykkes stadig – men at en regjering som inkluderer så mange styringsglade skatt-og-bruk politikere i det hele tatt klarer å stramme inn, må vi kanskje være fornøyde med.

Men Norges aller største velferdsutfordring forblir uløst.

Ta en god titt på disse tallene. Dette er skyggesiden av den norske modellen: flere og flere i arbeidsfør alder faller ut av arbeidslivet, og det dreier seg ikke bare om sliterne. Den største økningen kommer blant unge. Det blir flere og flere unge sosialklienter og uføre.

300.000 på uførepensjon

162.000 på arbeidsavklaringspenger

125.000 på sykepenger (årsverk)

76.100 på dagpenger ved arbeidsledighet

50.000 med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt

24.000 på overgangsordninger ved aleneomsorg for barn

1000 på ventelønn og ventestønad

50.000 på avtalefestet pensjon AFP

Nesten 800.000 nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, 1 av 4. Det er en gigantisk økonomisk utfordring, og den største utfordringen for velferdssamfunnet. Rikdommen vår bygger ikke bare på olje og gass, men på at folk jobber. Når titusenvis hvert år går fra arbeid til trygd, truer det selve grunnmuren i velferdssamfunnet.

Det må lønne seg å jobbe.

Hva kan gjøres? Et enkelt prinsipp må ligge til grunn. Det må lønne seg å jobbe. Ikke bare for de med høy lønn, som advokater eller leger, men for de som tjener middels eller mindre som butikkmedarbeidere, renholdsassistenter eller hjelpepleiere.

Bare forvirrede ideologer på venstrefløy kan for alvor mene at det er rettferdig og riktig at man skal tjene mindre på å stå opp om morgenen, gjøre en innsats og heve lønn, enn på å motta offentlige støtteordninger. Er du for syk til å jobbe så skal du heller ikke jobbe, og støtten du får må være god. Like fullt må det lønne seg for folk å gå fra stønad til arbeid. Å jobbe litt ekstra må bety at du tjener litt ekstra.

I dag lønner det seg for mange å gå på stønad!

For bare kort tid siden sa finanskomiteens leder, APs Torgeir Michaelsen, seg enig i at det måtte bli mer lønnsomt å jobbe. Derfor er det oppsiktsvekkende at budsjettet faktisk gjør det mindre lønnsomt å gå fra trygd til arbeid.

Det kommer ikke en eneste krone i skattelettelser for dem som tjener lite. Tvert i mot, gjennom Regjeringens justering av fradrag og satser, ender vi opp med at det vil lønne seg mindre å gå fra trygd til arbeid. De rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen styrker stønadslinjen og svekker arbeidslinjen.

Det er merkelig fra et parti som sier de er på lag med folk som arbeider.

Publisert:

Flere artikler