FAKSIMILE ONSDAG 27. JULI: Raymond Johansen varslet høyere skatt.

Raymond på skattejakt

Aps partisekretær, Raymond Johansen, mener vi må øke skattene for å demme opp for eldrebølgen som vil skylle inn over landet snart. Da har han ikke forstått noe som helst av hva som er problemet med eldrebølgen.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Nå er jeg en tilhenger av lavere skatt, først og fremst fordi jeg mener det er moralsk at flere mennesker får sitte igjen med mer av inntekten sin. Det er dype ideologiske uenigheter mellom AP og Høyre når det gjelder synet på statens størrelse og skattenivået i Norge. Men la oss først se litt praktisk på utfordringene eldrebølgen bringer med seg, og ikke minst hva som er årsaken til at regnskapet ikke går opp.

Eldrebølgen er egentlig at det blir mange flere pensjonister de neste årene, og at antallet som jobber per pensjonist blir færre. Dermed blir det vanskeligere å finansiere pensjonene. Og det er her det kortslutter på Youngstorget.

Måten å finansiere en eldrebølge som dette på er naturligvis å sørge for at flere står lenger i jobb, at flere kommer seg ut i jobb, og at flere jobber mer. Dersom det skjer, vil antallet i jobb per pensjonist øke og dermed blir det lettere å håndtere den grå bølgen. Dette tror jeg faktisk at Raymond og jeg er enige om.

Men hva skjer da dersom det blir dyrere å jobbe, at man sitter igjen med mindre av lønnen sin hver måned og at avstanden mellom inntekt og pensjon minker? Jo da vil, og hold dere fast i Folkets Hus, færre jobbe mer! Det viktigste tiltaket vi kan sette i gang for å demme opp for eldrebølgen er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe litt ekstra og at det blir lettere å skape arbeidsplasser i Norge.

Da må vi senke utgiftene for den som jobber og for den som skaper arbeidplasser. Dermed må skattenivået ned de neste årene, og ikke opp. Det lønner seg allerede for dårlig å jobbe i Norge, og med Raymonds resept vil det bli enda færre insentiver for å jobbe litt ekstra, eller for å ansette noen flere.

Winston Churchill sa en gang: Å tro at et samfunn kan skatte seg til velstand er som å tro man kan stå oppi en bøtte og løfte seg opp etter hanken. Ikke bare er det veldig godt sagt, men det ligger en sannhet bak som norsk venstreside aldri har forstått. Det må alltid lønne seg å jobbe dersom vi vil ha flere i jobb. De som skaper arbeidsplasser i Norge må få regler de kan forholde seg til, slippe unødvendig byråkrati og de må slippe enorme skatter. Det er bare da de kan rette ressursene inn mot å skape enda flere arbeidsplasser og enda bedre velferd for den enkelte i Norge.

Det er lite overraskende at Arbeiderpartiet mener velferd er synonymt med staten. Den eneste velferden som finnes for dem, er den som vedtas av politikere og som betales over skatteseddelen. Som om det ikke er velferd at eldre arbeidstakere får lov, og blir oppmuntret til, å stå litt lenger i jobb og dermed fortsatt se at samfunnet har bruk for dem. Som om det ikke er velferd når en småbarnsfamilie kan ta seg råd til en ferie sammen, uten alt mas fra hverdagen.

Og som om det ikke er velferd å kunne kjøpe seg en tryggere bil for seg og de man er glad i. Men da må den enkelte få beholde litt mer av sin inntekt, slik at hun og hennes familie kan gjøre det som er velferd for dem. Det er dette grunnleggende synet som er forskjellen på Høyre og Ap i skattepolitikken. Og det er vel egentlig bare et sosialdemokratisk parti som vil ha litt mer av folks penger vi ser ta form. Ap vil øke skattene, Høyre vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Det vil bli den store debatten frem mot eldrebølgen.

LES OGSÅ:

Publisert: