Tromsdal bedrageritiltalt for 50 millioner

Økokrim mener på bakgrunn av en langvarig etterforskning at finansmannen Christer Tromsdal står bak grove bedragerier for rundt 50 millioner kroner.

OMSTRIDT: Christer Tromsdag må møte i retten.
Publisert: Publisert:

Mandag starter rettssaken som kommer opp i sin fulle bredde i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen skal Tromsdal ha forledet finansinstitusjoner, banker og investorer til å utbetale store pengebeløp under falske forutsetninger.

Uriktige takster og verdivurderinger på eiendommer er noen av virkemidlene som skal være brukt for å skaffe urettmessig gevinst.

Tromsdals forsvarer, advokat Nicolai Skjerdal, sier til NTB at hans klient ikke erkjenner straffskyld på noen av tiltalepunktene.

– Det jeg også konstaterer er at flere av forholdene ligger langt tilbake i tid, noe som gjør dette utfordrende både for parter ogt vitner som skal forklare seg, sier Skjerdal.

Påtalemyndigheten mener takstene har vært falske, regnskaper blåst opp og at disse i sluttfasen er bekreftet av en fiktiv revisor. Med pant i unaturlig høyt takserte eiendommer skal banker ha blitt lurt til å gi lån med sikkerhet i eiendommene. Også privatpersoner skal ha blitt bedratt.

Medhjelpere

I tillegg til Tromsdal er to andre menn, blant dem en eiendomsrådgiver, tiltalt for bedrageri som beløper seg til 30 millioner svenske kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige, i 2006 og 2007.

Ved en del av «låneopptakene» som er foretatt i finansinstitusjoner og banker, er det ifølge Økokrim brukt en rekke stråmenn for at beløpene skulle realiseres.

Med hjelp av en stråmann skal Tromsdal ifølge tiltalen blant annet ha forledet DnB Nor Bank i Moss til å utbetale 15 millioner kroner i lån som betaling for tomteområdet Skuggevik i Tvedestrand kommune. I dette tilfellet var låntakerens økonomi og betalingsevne langt bedre på de papirene banken ble forelagt, enn det som i ettertid viste seg å være en realitet.

Trikset med dokumentasjon

Tiltalen ramser opp en lang rekke tilfeller av ulike lånevarianter, fra eiendommer til biler. Forskjellige metoder er benyttet i transaksjonene. Fellestrekkene er ifølge den etterforskningen Økokrim framlegger, at det hele tiden er opererte med falske forutsetninger ved kjøp, lån og sikkerhet.

– Selve tiltalen er helt klart både omfattende og alvorlig. Vi vil forsøke å bevise at det er gitt uriktige opplysninger ved en rekke anledninger, sier førsteadvokat Geir Kavli i Økokrim til NTB.

Kavli sier alt tyder at på at det er trikset med dokumentasjonen knyttet til verdier og inntekter ved salgene av hoteller i Sverige. Økokrim mener Christer Tromsdal og de to medtiltalte bevisst lurte eiendomsinvestoren Harald Lauritzen og hans selskap Obbhult Invest til å betale altfor mye for Stavsjö hotell og selskapet Fastningsstaden.

Det er satt av to og en halv måned til saken i tingretten.

Publisert: