ROBOTENE KOMMER: Roboter er en av faktorene som kan endre arbeidslivet, skriver kronikkforfatteren. Slik ser en av NTNUs slangeroboter ut. Denne modellen har hjul over hele kroppen, slik at den uten problemer kan snu seg rundt.

Kommentar: Hvordan arbeidslivet blir fremover? Vel, hvordan vil
du ha det?

Siden jeg begynte som arbeidsforsker i Sintef for mer enn tjue år siden har jeg med ofte fått spørsmålet: «Hvordan blir fremtidens arbeidsliv da?»

 • E24
  Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Det korte og mest presise svaret på det spørsmålet er at innenfor en fem til ti års periode blir det som i dag.

Det er mye treghet i arbeidslivet, endringer i stor skala skjer sjelden «over natta». Men hva med etter fem til ti år? For å svare på det bør vi se på viktige politiske og teknologiske utviklingstrekk.

La oss se på politikk først. To av de største endringene i arbeidslivet i Norge de siste tjue årene er anbudsregimet vårt og åpningen for arbeidsinnvandring. Begge er skapt gjennom politiske prosesser. Vi kan være for eller mot en eller begge endringene, men det er politiske prosesser som har skapt anbudsregimet og åpnet for arbeidsinnvandring. Hvilke politiske diskusjoner kan endre arbeidslivet fremover?

I alle fall disse tre momentene vil påvirke arbeidslivet, og skape et nytt arbeidsliv:

* Håndtering av pensjonskostnadene

* Antall ansatte i helse og omsorgssektoren

* Sosial dumping, ulikhet og svart arbeid

KROMNIKKFORFATTER: Hans Torvatn, forskningsleder ved Sintef.

Dagens lønnsforhandlinger handler i mindre og mindre grad om lønn. Pensjon er et viktig tema, og hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har motsatte interesser.

Pensjonskostnadene i dag er høyere enn hva vi betaler inn, men hvordan skal vi håndtere dette? Valg her blir avgjørende for arbeidslivets utforming så vel som vår egen personlige velferd.

Helse og omsorgssektoren er allerede av de desidert største arbeidsplassene i Norge. Samtidig er det et forventet underskudd på arbeidskraft fremover her, spesielt sett i lys av kravene til omsorg fra en aldrende befolkning.

Kan vi møte det ved å fortsette å ansette enda flere i denne sektoren, eller må vi finne andre og mindre arbeidskrevende måter å drive helse og omsorgsarbeid på?

Å få til det siste kan fort kreve utvikling og i bruktaking av teknologi i stor skala, feltene politikk og teknologi er tett koblet.

Endelig er ulikhet, sosial dumping og svart arbeid viktige. Klarer vi å hindre svart arbeid og fremveksten av en grå økonomi på siden av den offisielle hvite? Unngå lagdeling av arbeidslivet? Er vi bevisste nok på hvilke konsekvenser det har for samfunnet at vi undrar skatter og avgifter? Og hvordan forholder vi oss til selskap som gjør lovlige transaksjoner som undrar at de betaler skatt der verdiskapingen skjer?

Hva så med teknologi? Fremover skaper teknologien en rekke muligheter og utfordringer. Det er mange som lager globale lister på hvilke teknologier som er på vei, MIT Technology Review og McKinsey har for eksempel begge lister fra 2013.

Ut i fra disse, og min egen posisjon som forsker i et teknologitungt miljø, ender jeg opp med følgende faktorer som de viktigste teknologiske driverne for endring av arbeidslivet i Norge nå:

* Utbredelse av trådløst nettverk

* Skyteknologi som gjør at databehandling er uavhengig av sted, maskinvare og platform for data

* Sensorteknologi som måler prosesser og produkter på et helt annet nivå enn før

* Fremvekst av «big data» som åpner for mye bedre analyser og forståelse av organisasjoner og samfunn

* Materialteknologi som vil endre priser på produksjon og hva som er mulig å lage

* Robotteknologi som forbedrer produksjonssystemene

* Olje- og gassutviklingsteknologi som vil forlenge/utvide olje og gass produksjonen

Dette er ikke en liste over de aller nyeste og kuleste teknologiene, men teknologier som faktisk eksisterer og er kommet så langt inn i arbeidslivet at de påvirker hele arbeidslivet.

De henger i noen grad sammen, sensorteknologi genererer data som kan analyseres ved hjelp av big data verktøy, data transporteres trådløst inn og ut av skyen og avansert materialteknologi er en forutsetning for mange av produktene vi omgir oss med.

Den aller viktigste teknologiske endringen som skjer nå i Norge fremveksten av trådløs nettverk og de bruksområder dette åpner. Når trådløst nettverk er «overalt» og prisen for dataoverføring synker, kan man utruste alle mulige grupper med trådløs teknologi (Smartphones for eksempel) og la dem bruke det til å effektivisere egne arbeidsprosesser.

Utviklingen av bærbare enheter som arbeidsverktøy har vi bare sett starten av. På nittitallet sa en arbeidsforsker at PC-ene var blitt så vanlig at vi alle var blitt «tastetrykkarar», nå er vi på vei til å bli «skjermtafsare» og det vil gi et annet arbeidsliv. Og med de nye Smartklokkene med ulike sensorteknologier som nå dyttes på oss kan det hende at vi etter 2020 blir «sjølregulerande informasjonsplatformar» i stedet for arbeidstakere.

Det aller viktigste budskapet i forhold til utviklingen er imidlertid ikke at det finnes en eller flere nye teknologier, men at vi har stor frihet til å velge. Det er selvsagt i politikk, men gjelder også teknologi som kan tas i bruk på mange ulike måte. En hammer kan brukes både til å slå inn spiker og til å slå inn skaller. Det er mennesker, ikke teknologi som vil bestemme hvordan arbeidslivet ser ut om ti år.

Så når du spør meg hvordan arbeidslivet vil være fremover kan det være grunn til å rette spørsmålet tilbake til spørrer: Vel, hvordan vil du ha det? Hvilke forbedringer vil du arbeide for på din arbeidsplass, i ditt yrke for å sikre at det er innovativt og evner å konkurrere samtidig med at det er bærekraftig for miljø, for arbeidstakerne og samfunnet som helhet?

Jeg anbefaler sterkt at du er med i slike diskusjoner.

For er du det ikke det, blir du forandret av noen andre enten du vil eller ikke.

Er du med, kan du påvirke selv.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. - At maskinene kan jobbe for oss, er jo en gammel drøm

 2. Norske kvinner må bli opptatte av teknologi

 3. Sjeføkonom: – Redd omstillingsbehovet blir undervurdert

 4. Slik skal teknologien gjøre alderdommen enklere

 5. Betalt innhold

  15 trender som endrer alt