Posten saksøker Volvo og 14 andre selskaper for kartellvirksomhet

Lastebilprodusentene fikk milliardbøter for konkurransesamarbeidet i 2016. Nå går Posten Norge til sak.

KARTELL: Posten Norge krever erstatning fra flere lastebilprodusenter for kartellvirksomheten de drev gjennom 14 år. Arkivfoto.
Publisert: Publisert:

Posten Norge har tatt ut stevning mot fem lastebilprodusenter og totalt 15 selskaper for å ha drevet ulovlig konkurransevridning i 14 år, bekrefter advokat Rasmus Asbjørnsen i Advokatfirmaet Haavind overfor E24.

– Posten har et helt rettmessig erstatningskrav på grunn av kartellsamarbeidet, sier Asbjørnsen, som ikke vil gå inn på detaljer i kravet fra Posten Norge.

Produsentene Volvo/Renault, Man, Daf, Daimler, Iveco og Scania ble i 2011 etterforsket av EU-kommisjonen, som mente at produsentene brøt EUs konkurranselover ved å samarbeide om prisene på lastebilene de solgte.

Milliardbøter

I juli 2016 inngikk Kommisjonen et forlik med samtlige utenom Scania. Volvo/Renault, Daimler, Iveco og Daf ble ilagt en bot på totalt oppunder 28 milliarder kroner, mens Man fikk full immunitet overfor Kommisjonen for å ha avslørt kartellet.

Scania nektet på sin side for å ha noe med kartellet å gjøre, og ble i stedet ilagt en egen bot av EU-kommisjonen på rundt 8,2 milliarder kroner.

Nå velger Posten Norge, som den første her til lands, å saksøke produsentene for det ulovlige samarbeidet.

– Posten har tatt ut stevning, og det er blitt inngitt et tilsvar med påstand om avvisning, fordi lastebilprodusentene mener at de, som hjemmehørende i andre EØS-stater, ikke kan saksøkes i Norge. Det reiser seg da noen spørsmål om Luganokonvensjonen, og Posten mener at konvensjonen åpner for at disse produsentene kan saksøkes i Norge. Dette følger også av rettspraksis i EU-domstolen og Høyesterett, sier Asbjørnsen.

Han forteller at lastebilprodusentene nå bruker betydelige ressurser for å forsøke å hindre at saken behandles for norske domstoler.

– Problemstillingen som motparten har valgt å reise, kjenner vi igjen fra andre tilsvarende saker, sier advokaten.

Avgjøres onsdag

Totalt ni advokater og advokatfullmektiger i fem forskjellige advokatfirmaer representerer de 15 saksøkte selskapene i saken. Ingen av dem ønsker å kommentere omstendighetene i saken, men viser til at partene vil fremme sitt syn i retten.

Det er advokatfirmaene Wikborg Rein, Sands, Thommessen, Wiersholm og Selmer som er hyret inn for henholdsvis Volvo, Iveco, Daf, Man og Daimler.

Partene møtes i Oslo tingrett mandag til et forberedende rettsmøte, hvor lastebilprodusentene vil hevde at de ikke kan saksøkes i Norge.

Samtidig får E24 opplyst at det eneste norske selskapet på listen over saksøkte, Volvo Norge, vil bli sentralt i diskusjonen. Volvo Norge var ikke en del av EU-kommisjonens etterforskning og forliket i 2016, og de saksøkte vil i retten hevde at dette selskapet brukes som et «anker» for å kunne saksøke de andre selskapene.

Det er satt av to og en halv dag til saken i første omgang. En eventuell hovedforhandling ligger et stykke lenger frem i tid.

Publisert:

Her kan du lese mer om