Danske Bank-rapport om hvitvaskingsskandalen: – Problemene var større enn ventet

En rekke betydelige svakheter i Danske Banks kontrollsystemer gjorde det mulig å bruke bankens estiske filial til mistenkelige transaksjoner.

GRANSKES: Danmarks Økokrim (SØIK) har igangsatt etterforskning av Danske Bank. Bankens interne gransking ble publisert onsdag.
Publisert:

Det kommer frem i rapporten etter den interne granskningen i banken, utformet av advokatfirmaet Bruun og Hjejle. Bakgrunnen for rapporten er hvitvaskingsskandalen som har ført til at bankens norske toppsjef Thomas Borgen nå går av.

Det gikk rundt 200 milliarder euro (1.900 milliarder kroner) gjennom bankens estiske filial i perioden 2007 til 2015, ifølge rapporten.

Bruun og Hjejles advokat Ole Spiermann presenterte rapporten i København onsdag formiddag – her kan du lese Business.dks live-referat fra presentasjonen.

– Det er blitt begått feil. Men vi har ikke funnet at det er blitt begått feil med vilje, hverken av ledelsen eller styret, sier Spiermann under sin presentasjon.

Banken sier den hadde et stort antall kunder i Estland som ikke bodde der som banken aldri skulle ha hatt, og disse gjorde store antall overføringer som aldri skulle ha skjedd. Bare noen av de mistenkelige overføringene ble rapportert til myndighetene, og banken gjorde for lite for å unngå hvitvasking, sier Danske Bank.

– Banken har ikke levd opp til sitt ansvar, sier styreleder Ole Andersen i Danske Bank.

Les også

Danske Bank-sjef Thomas Borgen går av etter hvitvaskingsskandale

Advart allerede i 2007

I rapporten fra Bruun og Hjejle kommer det frem at Danske Bank, kort tid etter overtagelsen av Sambo Bank (i Estland), «hadde en reell mulighet til å konkludere at bankens portefølje for utenlandske kunder involverte mistenkelig aktivitet som ikke var fanget opp av anti-hvitvaskingsprosedyrer ved Sampo Bank i Estland».

Det estiske finanstilsynet kom med en kritisk inspeksjonsrapport i 2007, samtidig som Danske Bank mottok spesifikk informasjon fra den russiske sentralbanken via danskenes finanstilsyn, kommer det frem.

«Denne informasjonen pekte på mulig "skatte og tollunndragelse" og "kriminell aktivitet i sin reneste form, inkludert hvitvasking" for milliarder av rubler månedlig», heter det i rapporten.

Likevel gikk Danske Bank glipp av denne første åpenbare muligheten til å gjøre noe med problemet, skriver advokatfirmaet.

Åtte millioner e-poster

– Det er ingen tvil om at problemene knyttet til den estiske filialen var mye større enn ventet da vi startet granskingen. Funnene viser til noen veldig uakseptable og ubehagelige affærer i vår estiske filial, sier han.

Flere ledere i Estland og Danmark får i rapporten alvorlig kritikk for sin opptreden, ifølge Danske Bank. Det er også mistanke om at estiske ansatte kan ha samarbeidet med kunder, ifølge banken.

Over 70 personer har jobbet med granskningen, som har dekket 15.000 kunder, 9,5 millioner transaksjoner, 12.000 dokumenter og mer enn åtte millioner e-poster, samt mer enn 70 intervjuer.

Så langt har etterforskningen rukket å analysere rundt 6.200 kunder som har vært innenfor det advokatfirmaet betegner som «risikoindikatorer». Av disse har det store flertallet vist seg å være mistenkelige, skriver de.

– Borgen kunne ikke endret situasjonen

Samtidig konkluderer rapporten med at administrerende direktør Thomas Borgen ikke har brutt sine rettslige forpliktelser overfor banken.

«Da Thomas Borgen ble utnevnt til administrerende direktør, sto Danske Bank overfor en kompleks utfordring som den ikke var tilstrekkelig forberedt eller bemannet for, nemlig de utilstrekkelige anti-hvitvaskingstiltakene, som feilet, i forbindelse med den estiske grenen. Vi finner at det er lite Thomas Borgen kunne ha gjort i løpet av denne tidlige perioden som administrerende direktør for å endre bankens beredskap på noen møte som kunne ha hatt innvirkning på situasjonen», skriver advokatfirmaet.

Likevel tar Borgen selvkritikk under pressekonferansen i København onsdag.

– Jeg burde ha engasjert meg mer og tidligere. Og jeg burde ha fulgt bedre opp på nedlukkingen av porteføljen, svarer Borgen på spørsmål fra pressen, ifølge Business.dk.

Les også

– Danske Bank-varsler kan få milliondusør i USA

42 ansatte og tilknyttede personer er rapportert inn

I et avsnitt kalt «internal collusion» (oversatt, interne sammensvergelser), trekker advokatfirmaet frem at tidligere og nåværende ansatte og tidligere «agenter» (personer som mottar kommisjon for å tilrettelegge for kunder) i den estiske filialen har blitt gransket etter mistenkelig aktivitet.

Årsaken til denne persongranskingen var å finne ut om disse personene hadde samarbeidet med kunder i porteføljen for utenlandske kunder.

– 42 ansatte og agenter har blitt fastslått å være involvert i mistenkelig aktivitet. Dette rapporteres til det estiske «Financial Intelligense Unit» (FIU) i et forhåndsavtalt
format og i samsvar med estisk lov, skriver advokatfirmaet.

De understreker at rapporteringen til FIU kun baserer seg på det som tilsynelatende er mistenkelig aktivitet. Det er opp til FIU å undersøke videre om transaksjonene består av penger fra kriminell aktivitet, og dermed utgjør hvitvasking.

– Til tross for rapportene om mistenkelig aktivitet og politiets egne rapporter, kan det ikke med rimelig sikkerhet konkluderes i hvor stor grad kriminell aktivitet i form av
sammensvergelse har funnet sted, skriver de.

Publisert:

Her kan du lese mer om