Covid-regningen: Slik fordeler regjeringen coronamilliardene i 2021

Regjeringen må også i 2021 bruke store beløp på coronatiltak – totalt 25 milliarder kroner. Mye forsvinner inn i helsebudsjettet, men det er også andre krisepakker som skal hjelpe næringslivet gjennom neste år.

Det er helsesektoren som får det største tilskuddet over statsbudsjettet, men statsminister Erna Solberg vil jo også dryppe ekstra midler også på reiselivet og kollektivtransporten.
  • Sindre Hopland
Publisert:

Regjeringen har selv uttalt at det skal brukes 25 milliarder på coronatiltak, men har ikke spesifisert hva i statsbudsjettet som er knyttet til denne summen.

Et av de mest direkte støttetiltakene til næringslivet i budsjettet for 2021 går til reiselivet som får 680 millioner i corona-kroner. Dette er langt mindre enn reiselivsnæringen selv mener man trenger.

─ Regjeringen anslår selv at coronakrisen vil vare til over sommeren 2021. Da er det overraskende at kompensasjonsordningen ikke videreføres på tilnærmet samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Så lenge pandemien varer og smittetallet øker, vi har stengte grenser og myndighetene har pålagt bransjen restriksjoner, må reiselivet ha relevant hjelp til å overleve, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Les på E24+

Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

Les også

Regjeringen strammer inn på oljepengebruken

Busspenger

Norsk kollektivtransport, som i økende grad er privat drevet, får også ekstra milliardstøtte over budsjettet.

Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 1,9 milliarder kroner til buss og togselskaper som har sett inntektene svikte ettersom hjemmekontor og reiserestriksjoner har holdt nordmenn innendørs de siste månedene.

Et eksempel på dette er 100 millioner kroner til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.

Ordningen har en varighet på et halvt år inn i 2021.

Videre får også kultur, frivillighet og idrett midler over statsbudsjett – totalt 2,6 milliarder kroner med varighet et halvt år inn i 2021.

Blant de konkrete tiltakene er krisekroner til kunstnere, noe Forleggerforeningen ikke er særlig imponert over.

– Det er gode nyheter at det bevilges 100 millioner til krisestipend til kunstnere, men i en tid hvor forfatterøkonomien er presset, er det svakt at regjeringen ikke følger opp fjoråret med en høyere prosentøkning i stipendbeløpet og en større permanent økning i arbeidsstipendhjemler, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen i en melding.

Les også

Sjeføkonom om oljepengebruken: – Mindre enn vi hadde sett for oss

Helse får mest

Den største bolken i statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag morgen går til helsetjenester som får tilført 11 milliarder kroner i coronamidler. Her er blant annet utgifter knyttet til vaksiner (3,8 mrd.), ekstra sykehuskostnader (3,7 mrd.) og teststasjoner på grenseoverganger (650 mill.)

Sykepleierforbundet mener det er flere gode tiltak i budsjettet, men mener fremdeles regjeringen ikke løser det man mener er den største utfordringen – sykepleier og legemangelen.

– Regjeringen og Stortinget må vurdere helt nye virkemidler for å sikre samfunnet nok sykepleiere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en melding.

Regjeringen bruker også 477,8 millioner kroner på å gjøre midlertidige politistillinger opprettet som følge av coronakrisen permanente, og 130 millioner på å styrke domstolene som følge av økt arbeidsmengde under pandemien.

Riksveier og kirkebygg

Regjeringen foreslår flere bevillinger som skal stimulere økonomien generelt, også dette vil mest sannsynlig tilfalle privat næringsliv.

Her vil 300 millioner kroner gå til investeringstiltak på riksveier, og 200 millioner til oppfølging av verftspakken med anskaffelse av
nye forskningsfartøy, marinefartøy, og økte midler til fiksing av gamle kirkebygg

NAV får også en halv milliard kroner ekstra for å håndtere den ekstra høye pågangen som har vårt under coronakrisen.

Lønnsstøtten som ble innført i år som følge av pandemien vil også forlenges, og vil koste 300 millioner kroner i 2021. Av andre beløp gis det også 10 millioner kroner ekstra til Afrikafondet i 2021 som følge av pandemien.

Det pågår fremdeles et arbeid med å finne ut hva som er behovene ute i kommunene som også er rammet av coronakrisen, og i slutten av oktober vil regjeringen legge frem et forslag til bevillinger i et tilleggsnummer til 2021-budsjettet. For øvrig foreslås det å øke kommunes frie inntekter med to milliarder kroner i 2021.

Under kan du se hvilke bedrifter som har mottatt kontantstøtte fra regjeringen:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet 2021
  2. Statsbudsjettet
  3. Coronaviruset
  4. Reiseliv

Flere artikler

  1. Statsbudsjettet på 1–2–3

  2. Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

  3. Legger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge

  4. Varsler spissere coronastøtte i «ekspansivt» statsbudsjett

  5. Regjeringen vil bruke 25 milliarder på pandemien neste år