Regjeringen viderefører skjenkestopp

Det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol blir videreført, og regjeringen vil gjøre en ny vurdering neste uke.

Publisert:

Det sier statsminister Erna Solberg i Stortinget mandag, der hun redegjør om coronahåndteringen i Norge.

– Vi viderefører det nasjonale skjenkeforbudet, men gjør en ny vurdering av dette neste uke, sier statsministeren.

– I hovedsak viderefører vi tiltakene fra årsskiftet. Når regjeringen har lettet på enkelte tiltak nasjonalt, har vi valgt å prioritere barn og unge. Det har vært en av våre viktigste prioriteringer gjennom hele pandemien, sier hun.

Solberg trekker samtidig frem at for mange innebærer et skjenkeforbud tapt inntekt og permitteringer, og tap av møteplass.

– I lys av den uoversiktlige smittesituasjonen har vi valgt å forlenge dette. Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er sterkt overrepresentert når det gjelder coronasmitte.

Det nasjonale forbudet mot alkoholservering startet 4. januar. Forbudet gjelder nå «inntil videre,» altså frem til en ny vurdering neste uke, ifølge regjeringen.

Åpner for portforbud

Solberg understreker samtidig at «faren er ikke over» når det gjelder smitte.

– Vi må være forberedt på å innføre nye og strengere tiltak dersom det er nødvendig.

Det siste virkemiddelet kan være portforbud innenfor «regulerte og forutsigbare rammer», sier Solberg.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet som vi har å gripe til, sier Solberg.

– Vi håper og tror at det ikke vil skje. Vi arbeider hardt for å unngå det, legger hun til.

Les også

NHO og Virke krever slutt på nasjonal skjenkestopp

FHI og Helsedirektoratet uenige

Folkehelseinstituttet anbefalte å fjerne forbudet, mens Helsedirektoratet mente at smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og anbefalte å beholde det.

– Regjeringen er enig med Helsedirektoratet og viderefører nasjonal skjenkestopp inntil videre. Det vil tas en ny vurdering i neste uke. Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er overrepresentert når det gjelder coronasmitte. En dansk ekspertgruppe la nylig frem en rapport som viser at barer er blant de områdene som har høyest virkning på smittespredningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I stedet vil FHI ha en tidligere skjenkestopp, eventuelt kombinert med stans i innslipp klokken 22.00.

Les også

Helsebyråden håper Oslo-folket snart kan drikke øl igjen

– Må forvente økende antall konkurser

Statsministeren understreker at folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak frem mot sommeren, og kanskje lenger.

– Usikkerheten om utviklingen fremover er altså fortsatt stor. Jeg har også sagt at vi må forvente et økende antall konkurser, sier Solberg.

– Paradoksalt nok var antallet konkurser lavere i fjor enn vanlig. Vi antar at summen av økonomiske tiltak, inkludert utsatte skatter og avgifter har bidratt til dette. Men vi må være forberedt på at konkurstallene vil øke fremover.

Hun fastholder samtidig at regjeringen vil fortsette med kompensasjonsordningen og andre kompenserende tiltak til næringslivet så lenge som nødvendig.

– Men så snart det er muligheter for det må den økonomiske politikken oppmuntre til aktivitet og omstilling. Det gjelder både for bedrifter og enkeltpersoner, sier Solberg.

Les også

Solberg: – Mange arbeidsplasser hadde gått tapt ved stengte grenser

Solberg gjentar samtidig beskjeden om at permitterte bør se seg etter nye jobber.

– Det er et mål at flest mulig permitterte vil komme tilbake i jobb. Men ikke alle bedrifter vil overleve, derfor må den enkelte arbeidstager vurdere hvordan man best kan møte fremtiden. Jo lengre man er uten jobb, desto vanskeligere er det å komme tilbake i arbeid. Permitterte bør derfor gripe nye jobbmuligheter når de oppstår, sier Solberg.

Les også

Erna Solbergs melding til permitterte: – Se etter nye jobber

Viderefører og letter

Regjeringen letter samtidig på enkelte tiltak.

Grensen for hvor mange som kan delta i private sammenkomster innendørs heves fra fem til ti personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs er grensen 20 personer.

Offentlig arrangementer utendørs har nå en maksgrense på 200 personer, men 600 personer i fastmonterte seter.

Samtidig videreføres anbefalingen om å unngå reise innenlands og utenlands. Det samme gjør anbefalingen om hjemmekontor for de med mulighet, og digital undervisning på høgskoler og universiteter.

Regjeringen anbefaler fremdeles å begrense sosial kontakt «i størst mulig grad». Det er nå anbefalt å ikke ha flere enn fem på besøk utover husstanden.

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres samtidig fra rødt til gult nivå.

Publisert: