Avinor i minus under corona: Varsler at de trenger enda mer kapital

Det er ikke bare flyselskapene som er hardt rammet av corona, men også de som driver flyplassene. Selskapet har ikke tatt nedskrivninger ennå, men varsler at milliardtap kan komme hvis pandemien utvikler seg i gal retning.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Arkivbilde.
Publisert:

«Avinors resultat og soliditet er sterkt negativt påvirket av koronapandemien i 2020, og det vil være behov for tilførsel av kapital utover det som allerede er gjennomført».

Slik begynner teksten i børsmeldingen der Avinor legger frem resultatene for tredje kvartal.

Det statseide konsernet eier og driver de fleste flyplassene i Norge, og har blitt hardt rammet av coronakrisen i luftfarten. Med et kraftig fall i flytrafikk og antall reisende, kombinert med mindre leieinntekter fra butikker og spisesteder på flyplassene, er Avinor under press.

Ifølge Avinors siste prognoser «forventes det ikke at trafikken er tilbake på 2019-nivå før i 2025».

I juni vedtok Stortinget å gi Avinor en statlig krisehjelp på inntil 4,27 milliarder kroner, kombinert med å utsette avdrag på selskapets lån fra staten.

Siden den gang har fått 2,57 milliarder kroner, men konsernet varsler altså at det ikke er nok. «Avinor har løpende dialog med eier om tiltak for å styrke konsernets egenkapital, også for 2021», skriver selskapet.

Avinor opplevde et inntektsfall fra 3,24 til 1,41 milliarder kroner i tredje kvartal, målt mot samme periode i fjor. Tallet inkluderer imidlertid 400 millioner kroner i statlig hjelp som ble utbetalt i kvartalet.

Ser man på Resultat før skatt gikk det fra 985,8 til −456 millioner kroner. Uten den statlige krisehjelpen ville underskuddet ha økt til 856 millioner.

Flytrafikken hos Avinor har de første ni månedene i år vært 59 prosent lavere enn samme periode i fjor, målt etter antall passasjerer. Nedgangen i tredje kvartal var på 67 prosent.

– Målet er raskest mulig å igjen bli et lønnsomt Avinor, selvsagt med fokus på opprettholdelse av sikker og stabil drift. Det iverksettes kostnadsreduksjoner samt tiltak for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt, forklarer konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Les også

Avinor stenger store deler av Oslo Lufthavn Gardermoen

Går glipp av milliarder

Avinor har iverksatt store kutt som følge av coronakrisen.

Selskapet opplyser med at man regner med et inntektsbortfall på syv til åtte milliarder i 2020, noe som er det samme anslaget som selskapet presenterte i august.

Totalt var 312 ansatte helt eller delvis permittert ved utgangen av september og investeringsbudsjettet er kuttet med en milliard kroner i år.

Tidligere denne måneden varslet Avinor også at de stenger ned store deler av Oslo Lufthavn Gardermoen ut 2021 for å spare penger. Det samme har for øvrig skjedd på Kastrup.

Avinor hadde per utgangen av september tilgjengelig likviditet på 6,24 milliarder, opp fra 5,95 milliarder ett år tidligere. Bufferen har økt fordi kontantbeholdning har økt fra 1,35 til 1,64 milliarder. Ellers har selskapet 4,6 milliarder i tilgjengelige kreditt, det samme som i fjor.

1. oktober, etter tredje kvartal, utstedte Avinor nye obligasjoner for totalt 500 millioner euro (5,28 milliarder kroner med dagens kurs). Dette er ifølge selskapet «en av tiltakene som er iverksatt for å sikre konsernet likviditet og vil i hovedsak benyttes til å refinansiere låneforfall i 2021».

Setter at penger til tap

Avinor har også økt tapsavsetningene sine knyttet til usikkerhet rundt flyselskapenes betalingsevne med 187,1 millioner kroner.

Dette ble gjort før Norwegian søkte om konkursbeskyttelse i Irland i november.

Avinor har samtidig ikke gjort noen nedskrivninger av bokførte verdier i eiendelene sine. Flere leasingselskaper og flyselskaper rundt i verden har gjort dette etter at pandemien brøt ut.

Avinor har i sine forutsetninger lagt til grunn av inntektene vil bli 60 prosent lavere i 2021 enn i 2019, og 4 prosent lavere i 2025 enn i 2019.

Selskapet har samtidig lagt ved en tabell der man illustrerer endringer i forutsetninger.

Hvis inntektene skulle falle med 5,0 prosent mer enn forutsatt i lufthavnvirksomheten, vil det utløse en nedskrivning på 3,5 milliarder, ifølge analysen. Faller inntektene i flysikring 2,0 prosent mer enn antatt gir det en nedskrivning på 600 millioner.

Avinor har også gjort andre estimater som vil gi null eller mindre tap.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er ikke overrasket over den store nedgangen man ser i trafikken og inntektene:

– Derfor må man regne med at myndighetene må tilføre mer kapital i form av direkte tilskudd og/eller lån til Avinor. Ytterligere oppsigelser i Avinor konsernet må nok også påregnes, dessverre. Nedturen innen luftfart fortsetter inn i 2021 og kommer det ikke vaksine på plass, kan 2021 bli like ille som 2020.

Publisert: