Boliggigant mener myndighetene tar feil om leiligheter for dem uten egenkapital

Ivar Tollefsen-eide Fredensborg ønsker flere «leie til eie»-leiligheter. Eiendomsgiganten prøver nå å overbevise både Oslo kommune og regjeringen om at Skatteetaten tolker regelverket feil.

EIENDOMSBARON: Ivar Tollefsen er daglig leder og eier av omtrent 85 prosent av eiendomsselskapet Fredensborg.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

– «Leie til eie» tillater oss å bygge flere boliger og bidrar til å øke tilbudssiden i boligmarkedet, skriver Stian Eide Myhre i en e-post.

Han er leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig og har insistert på å svare skriftlig på E24s spørsmål.

Vår henvendelse baserer seg på at Fredensborg som eies av eiendomskongen Ivar Tollefsen, har hatt to ulike møter med Oslo kommunes byrådsavdeling for byutvikling i løpet av de siste månedene.

Der har Stian Eide Myhre og Fredensborgs kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer tatt til orde for blant annet en større bruk av såkalte «leie til eie»-leiligheter.

Dette kommer ifølge Myhre til å bidra til at flere får mulighet til å eie egen bolig og vil være særlig positivt for regioner med prispress, som Oslo.

Les på E24+

Sluttet i jobben for å investere på heltid: – Den beste følelsen er at du er sjef i eget liv

30 prosent, ikke 15

«Leie til eie»-modellen har hittil vært lite brukt, og den ble i fjor lansert av Fredensborg Bolig som første boligutvikler i Oslo.

Myhre opplyser at selskapet har et uttalt mål om å ha 1.000 slike leiligheter i porteføljen.

Dit er det en lang vei, spesielt ettersom Skatteetaten har tolket skatteloven på en måte som begrenser andelen «leie til eie»-boliger i et borettslag til 15 prosent.

Stian Eide Myhre, leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig.

Dette mener Fredensborg er feil. Boligselskapet har engasjert advokatfirmaet Bahr, som tidligere i år utarbeidet et notat som argumenterte for at andelen snarere kan være 30 prosent.

Med dette notatet i hånd har Fredensborg hatt møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo kommune og – ifølge dem selv – en rekke andre organisasjoner der de har gjort den andre parten oppmerksom på det de mener er en feiltolkning.

Les på E24+

Tilbake på hjemmekontor? Dette har du krav på

Samfunnsansvar – som kan gi økt salg

Konsekvensen av Skatteetatens tolkning, og dens begrensning på prosjekter som er organisert som borettslag, står i kontrast til hva som synes å være et mål for de fleste, skriver Stian Eide Myhre til E24.

– Nemlig å styrke boligsosiale tiltak som hjelper førstegangskjøpere inn i boligmarkedet.

– Et eksempel er Lørenskog Hageby hvor vi skal bygge ca. 420 leiligheter. Skatteetatens fortolkning begrenser «leie til eie» til ca. 60 leiligheter, mens vår forståelse vil tillate ca. 120.

Fredensborg ønsker å tilby «leie til eie»-leiligheter i Lørenskog Hageby-prosjektet, men frykter Skatteetaten vil sette et uønsket lavt tak på antall. Bildet er en 3D-illustrasjon.

Myhre omtaler Fredensborg Boligs satsing på «leie til eie» som en del av selskapets samfunnsansvar.

– Men Fredensborg driver ikke med ren veldedighet?

– Leie til eie er hovedsakelig et boligsosialt initiativ. Når vi sier at det er en del av vårt samfunnsansvar betyr det i praksis at vi aksepterer noe lavere avkastning ved å tilby ordningen, svarer Myhre.

– Når det er sagt, bidrar «leie til eie» til at flere førstegangskjøpere får mulighet til å kjøpe egen bolig. For Fredensborg Bolig kan det resultere i økt salg og flere boliger under bygging.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Vet ikke hvem som har rett

«Leie til eie» er én av tre veier som byrådet i Oslo i fjor presenterte i en ny modell for hvordan det skal bli enklere og rimeligere å etablere seg i hovedstadens tøffe boligmarked.

– Vi er opptatt av å legge til rette for at flere kan komme inn på boligmarkedet og har dialog opp mot så vel Stortinget som utbyggere om dette, skriver byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) i en e-post.

– Har dere tatt stilling til hvem som har rett av Skatteetaten og Bahr?

– Ikke ennå. Byrådet vil be Kommuneadvokaten om å vurdere Skatteetatens tolkning av lovverket, med hensyn til hvor stor andelen av «leie til eie»-boliger kan være i et borettslag.

Byrådssekretær Rasmus Reinvang i byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Kan få regelendring

I Skatteetaten har Bahr ikke nådd gjennom med sin vurdering.

– Skatteetaten fastholder tidligere standpunkt, skriver Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling, og viser til deres Skatte-ABC.

– Etter vår oppfatning vil en utbygger ikke omfattes av begrepet «andelshaver» etter bestemmelsens tredje ledd bokstav a første strekpunkt eller øvrige alternativer.

E24 har stilt Kommunaldepartementet spørsmål om det er kjent med notatet fra Bahr og om det har en oppfatning av hva som er rett tolkning av regelverket.

Via kommunikasjonsavdelingen skriver statssekretær Heidi Nakken at regjeringen er positiv til initiativ fra private utbyggere som tar i bruk «leie til eie»-modeller, men at det er Finansdepartementet som svarer på spørsmål om lovverket.

Kristina Tagmatarchi Storeng i Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post at Kommunaldepartementet har gjort dem oppmerksom på innspillet fra Fredensborg Bolig og at henvendelsen aktualiserer om det kan være behov for regelendringer som følge av Skatteetatens vurderinger.

Det har Finansdepartementet foreløpig ikke hatt tid til å utrede.

Les på E24+

Få jevnlig penger på konto: Slik lager du en utbytteportefølje

Les på E24+

Bakbundne banker kan gi utbyttefest i 2021

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Boligpolitikk
 3. Fredensborg
 4. Ivar Tollefsen
 5. Oslo kommune
 6. Byutvikling

Flere artikler

 1. Skeptisk til «leie til eie»: – Når noe høres for godt ut til å være sant, er det ofte det

 2. Her selger Ivar Tollefsen «leie til eie» - med tomteleie

 3. Tollefsen betaler totalt 25.000 kroner i eiendomsskatt for 3.800 Oslo-leiligheter

 4. Tollefsens tomter

 5. Tidligere eiendomstopp: Prisveksten for småboliger vil bare fortsette