Kampen om luften

Masseoppsigelser i Widerøe – rundt 500 kan miste jobben

Mer enn én fjerdedel av de ansatte i Widerøes bakketjenesteselskap Widerøe Ground Handling vil bli rammet av masseoppsigelser. – Det er ingen tvil om at det er knalltøft, sier Jonny Simmenes i fagforeningen Junit.

MISTER JOBBEN: Svært mange ansatte i bakketjenesteselskapet Widerøe Ground Handling vil bli oppsagt.
 • Amalie Frøystad Nærø
 • Sindre Hopland
Publisert:

Tall E24 har fått innsyn i viser at Widerøe Ground Handling så langt har varslet Nav om oppsigelser av til sammen 550 ansatte ved syv ulike flyplasser.

– Vi står i en stor omstilling. Ifølge arbeidsmiljøloven er vi pålagt å melde inn det som defineres som en masseoppsigelse til Nav. Det har vi gjort nå. Prosessen er ikke ferdigstilt, sier administrerende direktør Marius Myhre til E24.

Arbeidsmiljøloven definerer en masseoppsigelse som oppsigelse av «minst ti arbeidstagere innenfor et tidsrom på 30 dager».

Selskapet har rundt 1.800 ansatte, og utfører blant annet tjenester som innsjekking, ombordstigning og bagasjehåndtering.

– En svært stor andel av våre medarbeidere blir dessverre berørt av denne situasjonen. Det er veldig utfordrende for dem som blir berørt, men også for dem som er igjen, sier Myhre.

Har du tips? Kontakt E24s journalist her!

Nedbemanning på opptil 12 flyplasser

Widerøe Ground Handling har fått utbetalt litt i underkant av 18 millioner kroner i kontantstøtte fra mars til august, ifølge E24s oversikt.

For to uker siden varslet regjeringen at den forlenger kompensasjonsordningen for reiselivet. Bakketjenesteselskaper er blant dem som kan få dekket deler av corona-tapene.

Widerøe-direktøren sier at de har rapportert inn et maks antall av hvor mange som kan bli rammet i nedbemanningene.

– Dette vil i beste fall bety at det vil ramme færre enn det vi har forhåndsmeldt til Nav.

Bakketjenesteselskapet har imidlertid i tillegg satt i gang flere prosesser på andre flyplasser. Totalt står 10 til 12 lufthavner i fare for å måtte gjennomføre nedbemanning.

– Til sammen er det en risiko for at vi dessverre når det totaltallet du viser til. Altså rundt 500 samlet sett, sier han.

Les også

130 av 220 Widerøe-ansatte på Flesland mister jobben

– Knalltøft

Fagforeningen Junit organiserer rundt 250 av de ansatte i selskapet. Faglig rådgiver, Jonny Simmenes, forteller at de ansatte har det vanskelig.

– Det sier seg selv at når de på enkelte steder skal redusere antall ansatte med 50 prosent og mer enn det, så er det noen som får oppsigelser ut porten og noen får en langt lavere stillingsbrøk. Det er ingen tvil om at det er knalltøft, sier han til E24.

Simmenes opplyser at de fortløpende har tett dialog med de ansatte.

– Det er ikke mer enn ett år siden bransjen var optimistisk, i vekst og alt virket trygt og godt. Alt har blitt snudd opp ned på kort tid. Det er krevende tider, sier han.

Les også

Widerøe om nye innstramminger: – Fra vondt til verre

Digitaliserte tjenester

Myhre opplyser at de har et mål om å ha avklart situasjonen innen utgangen av året. Flere av de varslede oppsigelsene har virkning fra 1. desember, og resten fra 1. januar neste år.

I slutten av oktober ble det kjent at 130 av 220 Widerøe-ansatte på Flesland i Bergen mister jobben, etter at selskapet tapte en anbudskonkurranse med SAS.

Selskapet fikk forlenget avtalene på en rekke flyplasser, men ikke i Bergen, Tromsø og Kristiansand.

– I Bergen estimerte vi oppsigelser av 170 ansatte, men slik det er nå ser det ut til at 130 blir berørt, sier administrerende direktør Marius Myhre.

Han opplyser at den tapte kontrakten er én av tre grunner til at de nå må si opp store deler av staben.

I tillegg er flere tjenester digitalisert, og ressursbehovet er dermed blitt mindre.

– For eksempel skjer selvrapportering av forsinket bagasje nå via en app, og ikke gjennom personale som er fysisk til stede. I tillegg er det covid-19 som henger i skikkelig, sier han.

Les på E24+

Nav oppretter eget kontor på Gardermoen etter masseoppsigelser

– Ingen så den komme

Widerøe Ground Handling har ansatte på 41 lufthavner i Norge.

– Volumutfordringene som følge av covid-19 og den tapte kontrakten er størst på de nevnte lufthavnene. På de øvrige lufthavnene er aktivitetsnivået mer normalt, og der ser vi ut å klare omstillingen med naturlige avganger, sier Myhre.

I dag er rundt 500 ansatte i selskapet permittert.

– Etter vår vurdering er permittering et virkemiddel i en midlertidig situasjon. Dette blir mer varig enn vi først hadde trodd, og dermed er det dessverre nødvendig med mer permanente tilpasninger, sier administrerende direktør Marius Myhre.

Myhre opplyser at nedbemanningsprosessen ble startet i høst, og at de fortløpende gjennomfører drøftinger med lokale og sentrale tillitsvalgte.

– Ingen av oss så denne komme i februar. Dessverre ser ikke vi som virksomhet noen annen løsning, legger han til.

Les også

Parat krever at Widerøe-ansatte får nye jobber

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kampen om luften
 2. Nedbemanning
 3. Widerøe
 4. Jobb
 5. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Parat forventer at oppsagte kan få de nye jobbene i Widerøe Ground Handling

 2. Widerøe-selskap får mer arbeid – venter å kunne gi noen av de oppsagte jobbene tilbake

 3. Full uenighet om Widerøe-kutt

 4. 130 av 220 Widerøe-ansatte på Flesland mister jobben

 5. ISS har varslet Nav om 1.000 oppsigelser