Frp-politiker oppgitt over aktivister etter avtalebrudd for kobbergruve

Frp-politiker Bengt Rune Strifeldt mener aktivister og Sametinget må klandres for at Nussirs kobberavtale verdt ti milliarder, ikke blir noe av. SV vil utfordre regjeringen til å stanse hele prosjektet.

VIL HA GRUVE: Frp-politiker Bengt Rune Strifeldt påpeker viktigheten av kobber i det grønne skiftet og ønsker at Norge utnytter mineralressursene landet sitter på.
Publisert: Publisert:

Torsdag ble det kjent at den tyske kobbergiganten Aurubis trekker seg fra intensjonsavtalen med gruveselskapet Nussir, fordi de mener at ikke alle bærekraftskriterier ved prosjektet oppfylles.

De to selskapene ble i fjor enige om at Aurubis skulle få kjøpe alt kobberkonsentrat fra den planlagte gruven i Repparfjorden i Finnmark, ti år frem i tid. Avtalen hadde en verdi på ti milliarder kroner.

At Nussir nå har mistet deres foretrukne kjøper, irriterer Frp-politiker Bengt Rune Strifeldt.

– Dette kan vi takke aktivister og Sametinget for. De har lykkes i å skape usikkerhet for etablering av viktige distriktsarbeidsplasser og inntekter til regionen. Her er det altså folk som prøver å skape aktivitet og næring i vår nordligste landsdel, så blir det rett og slett sabotert. Jeg er ganske oppgitt, sier Strifeldt, som er stortingskandidat i Finnmark og FrPs mineralpolitiske talsperson.

– Sametinget saboterer demokratiet

Sametinget, Natur og ungdom og Naturvernsforbundet anser gårsdagens nyhet som en seier.

En lenkegjeng med aksjonister fra Natur og Ungdom har i flere måneder holdt leir og stanset anleggsarbeidene til Nussir.

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen er blant dem som har engasjert seg i kampen mot gruvedrift i Repparfjorden.

Sametinget har på sin side skrevet brev til Aurubis og bedt dem om å terminere kontrakten. De frykter at den planlagte dumpingen av gruveavfall i et deponi i Repparfjorden vil ramme reindrift, sjøsamisk kultur og livet i havet.

Strifeldt påpeker at Sametinget jobber mot demokratiske beslutninger fattet av Stortinget og regjeringen.

– Dette er uhørt. Tenk om en statsråd på Stortinget hadde skrevet brev til en utenlandsk investor og frarådet dem å investere i et norsk prosjekt. Her har vi altså et offentlig organ som saboterer demokratiet i Norge og vedtak gjort gjennom demokratiske prosesser.

Les også

Finnmarks rikeste gir milliongave til lenkegjeng

Silje Karine Muotka i Sametingsrådet, som har vært blant dem med direkte kontakt med Aurubis, svarer at det ikke er noe udemokratisk ved Sametingets handlinger.

– Er det Sametingets mandat å gå inn i saker på denne måten?

– Det er vårt mandat å fatte beslutninger og informere om vedtak. Tre ganger har Sametinget votert for at gruvedrift i Repparfjorden vil ramme samers liv og virke. Da er det vår plikt å fortelle investorer om dette, sier hun.

Sametingsråd og NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka sammen med NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Stort behov for kobber

Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet mener at dumping av flere titall millioner tonn gruveavfall kan skade gyteplasser for torsk og lakseelven som renner ut i fjorden.

Sametinget er på sin side klar på at reindriften i området vil bli sterkt skadelidende.

Samtidig skal Nussirs gruve være fri for CO2-utslipp, og kobber er en viktig bestanddel i mye av den teknologien som vil være nødvendig i det grønne skiftet.

I 2016 skrev den statlige etaten Norges Geologiske Undersøkelser i en rapport at 75 prosent av alt kobber som utvinnes, benyttes for transport av strøm.

«Alt som skal elektrifiseres trenger kobber, og kobber er et helt uunnværlig metall i det grønne skiftet.»

Derfor reagerer Bengt Rune Strifeldt på at Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen omtalte avtalebruddet som «fantastiske nyheter».

– Ikke skal man ha olje og gass, ikke mineraler, ikke industri. Hva mener Naturvernforbundet vi skal leve av og hvordan skal nasjonen bidra til det grønne skiftet?

Nussir anslår at gruvedriften vil gi mellom 150 og 200 arbeidsplasser.

Strifeldt påpeker at Norge er rikt på mineraler og mener at landet må benytte seg av denne muligheten, under forutsetning at man tar vare på natur og miljø, for å skape verdier og arbeidsplasser.

– Der har jo Miljødirektoratet gjort de nødvendige avveiningene. Jeg har ikke den kompetansen selv, men stoler på fagkompetansen deres.

Ber næringsministeren si stopp

I den andre enden av den miljøpolitiske skalaen, er SV blant dem som jubler over gårsdagens nyhet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som tidligere i sommer lenket seg fast sammen med aksjonistene ved Repparfjorden, mener at regjeringen må reagere på Aurubis’ exit ved å gjøre det de kan for å få stanset prosjektet.

– Når en av verdens kobbergiganter mener gruveprosjektet har for dårlige miljø- og bærekraftskrav, bør klokkene ringe langt inn i regjeringskorridorene, sier han.

– Vi kommer til å utfordre næringsministeren til å stanse prosjektet.

Aurubis har ikke spesifisert hva som gjør at de trekker seg, men skriver i en pressemelding at det handler om «sosiale forhold» og «bærekraft for alle området og aktiviteter».

MDGs Rasmus Hansson mener at det må være flaut for regjeringen, og særlig Venstre, at Aurubis nå er ute.

– Regjeringen er ikke engang bærekraftige nok for moderne tysk gruveindustri. Dessverre er dette bare enda et eksempel på at regjeringen ikke engang holder følge med det næringslivet de er så opptatt av å vise til.

– Dette bør være «game over» for å dumpe avfall i fjordene våre.

Repparfjord-aksjonistene får støtte fra Thunberg
Publisert:

Her kan du lese mer om