Den nye samferdselsministeren vil gi alt til Vy

Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ha slutt på anbud på norske togstrekninger og tildele strekninger direkte – til Vy.

KLAR BESKJED: Den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård vil ha slutt på anbud og konkurranser om togstrekninger i Norge. Han vil heller gi alt til Vy.
Publisert:

Samtidig varsler han at de utenlandske selskapene som kjører i Norge i dag – Go-Ahead og SJ – skal få beholde sine kontrakter til de går ut.

– Sånn må det være. Det er inngått avtaler, sier den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård til VG.

De vet ikke om NSBs gamle togmonopol kan gjenopplives i Norge, men i første omgang er ønsket å avlyse togkonkurransen for Østlandet og gi tilbudet til Vy.

Dette skjer med togstrekningene

Før Erna Solbergs regjering kom til makten, var det kun NSB som kjørte persontog i Norge. Men etter at hun åpnet for konkurranse og anbud om togstrekninger, har både britiske Go-Ahead og svenske SJ utkonkurrert Vy (gamle NSB) på norske strekninger.

Solbergs regjering rakk å konkurranseutsette både Vest, Sør og Nord – og nå står bare Østlandet igjen. Konkurransen om å kjøre tog på blant annet Østfoldbanen og Drammenbane er allerede i gang – og utenlandske togselskaper har meldt sin interesse.

Så kommer Jonas Gahr Støres (Ap) nye regjering inn, som i sin plattform sier de vil «stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikk på jernbanen». Så da er spørsmålet:

– Skal dere stoppe anbudsprosessen? 

– Det ligger veldig tydelige signaler i plattformen på hva vi skal gjøre på det området, og så må vi vurdere om det er handlingsrom eller ikke. Det vil vi selvfølgelig finne ut av i den nærmeste tiden, i dialog med embetsverket. 

– Dere ønsker å stoppe anbudsprosessen, men dere må utrede hvordan det er mulig først? 

– Plattformen er veldig tydelig på at vi ønsker å stoppe anbudsprosesser, svarer samferdselsministeren til VG.

ØSTLANDET GJENSTÅR: To konkurranser om å kjøre tog i Norge gjenstår fortsatt. Den som er i gang allerede, pakke fire, gjelder Drammen og Askerbanen, Østfoldbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen og Spikkestadbanen. Spørsmålet er om utenlandske selskaper fortsatt skal få konkurrere med Vy om å kjøre disse strekningene, eller om konkurransen avlyses.

– Er det nå gitt at det er Vy som får de siste pakkene for togtrafikken på Østlandet (som kalles trafikkpakke 4 og 5)?

– Hvis man ikke konkurranseutsetter, så må man direktetildele. Og da vil man gjøre det til Vy, bekrefter Samferdselsministeren.

Uklart om monopolet kommer tilbake

– Dere vil at det igjen er Vy som driver all persontogtrafikk i Norge? 

– Det ligger i sakens natur at det vil være Vy man bygger på, svarer han.

– Vil dere ha tilbake Vy-monopolet?

– Vi har ikke tatt stilling til at vi skal gjeninnføre noe monopol, svarer Nygård.

Han påpeker at de allerede har avtaler med SJ og Go Ahead som gjelder i flere år til. I tillegg er nye EU-regler, som sier at anbud og konkurranse er hovedregelen, nettopp blitt gjeldende i Norge. Den nye regjeringen har varslet at de vil prøve å komme seg ut av de nye EU-reglene.

– Hvis du hadde fått valgt, hadde du kastet Go Ahead og SJ ut av Norge? 

– Nei, jeg tror ikke jeg kan si det på den måten. De har fått avtaler og de leverer gode tjenester på det grunnlaget og de betingelser de har fått. Det er ikke det det går på, svarer samferdselsministeren.

– Hvis dere stoppe anbudsprosessen for trafikkpakke fire, kan dere bli saksøkt? 

– Det er noe av det man må få klarhet i, i disse utredningsprosessene vi har nå, hva slags handlingsrom som er der. Det tør jeg ikke svare konkret på. Vi kan alltid bli saksøkt, men hva slags risiko som ligger i det, har jeg ikke full oversikt over per nå, svarer Nygård.

Publisert: