Norwegian saksøker 57 passasjerer etter skrell i Forliksrådet

Gammelt trøbbel får nytt liv i rettsvesenet for Norwegian. Et titalls erstatningssaker fra før pandemien fikk «feil» bedømmelse i Forliksrådet, mener flyselskapet.

Norwegian-flyet på bildet tok av fra Gardermoen i juli 2016, men flere andre fly fikk ikke luft under vingene.
Publisert:

En rekke krav om erstatning for kansellerte eller forsinkede avganger hjemsøker Norwegian, flere år etter at de fant sted.

Årsaken er at kravene ikke var løst og utbetalt innen pandemien rammet Norge og verden, og global luftfart formelig ble satt på bakken.

I oktober er det Norwegian som står som saksøkende part idet selskapet møter 57 passasjerer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Sakene gjelder erstatning for kansellerte eller forsinkede fly, og de har allerede vært i Forliksrådet, som konkluderte med at passasjerene hadde krav på full tilbakebetaling.

Les også

Analytiker om Norwegians Boeing-avtale: – På vei tilbake

Flyselskapet mener avgjørelsen fra Forliksrådet er uriktig, og understreker at de ikke kan anke på noen annen måte enn å ta saken til retten.

– Vi bestrider ikke refusjonskravene deres, og spørsmålet er bare om kravene omfattes av rekonstruksjonsplanen, skriver kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i en e-post til E24.

Han forklarer at Norwegian er forpliktet av føringene som er gitt gjennom rekonstruksjonen flyselskapet gjennomgikk i fjor, og som kommer fra en kjennelse hos byfogden i Oslo.

Følger rekonstruksjonen

Norwegian var allerede økonomisk presset da covid-19 slo til, og i november 2020 måtte flyselskapet søke om konkursbeskyttelse i Irland, og senere også i Norge.

Rekonstruksjonen som fulgte slo fast at alle kreditorer hadde krav på 5 prosent av sine krav, såkalt dividende.

Det innebærer at Norwegian ikke lenger skyldte passasjerene mer enn 5 prosent av den summen de mente de hadde krav på.

Flyselskapet ba om å få forskjellsbehandle passasjerene positivt i rekonstruksjonen, opplyser Tuman. De ville utbetale refusjoner og opprettholde bonuspoeng-ordningen, men den irske domstolen og byfogden i Oslo ville det annerledes.

– Norwegian er rettslig bundet av rekonstruksjonen som ble sluttført i mai 2021, som blant annet fastslår at ulike grupper av kreditorer skal likebehandles. Dette respekterer vi, selv om vi innledningsvis forsøkte å få unntak for kunder som hadde penger utestående, skriver Tuman.

Prinsipielle grunner

Da noen av disse sakene senere ble bragt inn for Forliksrådet i Norge, mente imidlertid Forliksrådet at Norwegian måtte betale full erstatningssum til passasjerene.

Det er dette Norwegian ikke nå kan gå med på.

– Vi synes det er leit at disse sakene i det hele tatt er nødt til å finne sted, men vi er av prinsipielle grunner nødt til å søke denne avklaringen og få Forliksrådets uriktige dommer omgjort, skriver Tuman.

Han ønsker ikke å gå inn på hvor store summer det er snakk om.

– Det ville være oppsiktsvekkende om tingretten skulle komme til en annen konklusjon enn de føringene som ble gitt i kjennelsen da Oslo Byfogdembete godkjente og stadfestet rekonstruksjonsplanen i april 2021, skriver han.

Samtidig understreker Tuman at de fikk unnagjort så godt som alle refusjonskrav før rekonstruksjonen.

– 99,6 prosent av bookinger som var gjort direkte med oss, av norske kunder, ble refundert før rekonstruksjonen, sier han.

Det er de siste 0,4 prosentene som nå gjenstår.

Les også

«Nye» Norwegian er klar: Forlater konkursbeskyttelsen med friske milliarder

Internasjonale klienter

16 av passasjerene som er part i saken er norske. Resten er fra forskjellige steder i verden, fra Sverige til Ekvatorial-Guinea, kommer det frem av berammingslisten.

Det er advokatene Johannes Kleppe og Kristoffer Grønnevik Hansen i Indem Advokatfirma som representerer de 57 passasjerene.

Kleppe sa mandag til E24 at han måtte vurdere hva de ville si om saken. Han antydet samtidig at resultatet i retten kunne få betydning for adskillig flere enn de 57 passasjerene.

Onsdag ønsket han ikke å si mer enn at han skulle ringe tilbake.

Etter at denne saken ble publisert har Kleppe kommet med følgende kommentarer i en e-post:

«Norwegian har saksøkt flere av sine kunder som har krav på erstatning som følge av innstilt eller forsinket flyvning. Erstatningskravene er uomtvistet.»

«Norwegian har imidlertid bedt retten om å fastslå at kravene er omfattet av rekonstruksjonen, og det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt våre klienter er bundet av rekonstruksjonen gjennomført i Norwegian.»

«Saken reiser prinsipielle spørsmål, både vedrørende rekonstruksjonsprosessen i Norwegian, og om debitors ansvar og plikter ved rekonstruksjon med tvangsakkord generelt.»

Det er satt av fem dager til saken i Ringerike, Asker og Bærum tingrett fra 17. oktober i år.

Publisert: