Regjeringen snur – bekrefter at de vil innføre lønnsstøtteordning

Arbeidet med den nye ordningen starter noen timer etter møtet mellom partene i arbeidslivet var over.

Næringsminister Jan Christian Vestre (til venstre) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på vei ut fra Finansdepartementet sammen med partene i arbeidslivet
Publisert:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) inviterte partene i arbeidslivet, LO, NHO og Virke til et nytt møte i finansdepartementet fredag.

Etter møtet sier Vedum at regjeringen vil starte arbeidet med en ny ordning for lønnsstøtte.

– Vi starter arbeidet med å få på plass en lønnsstøtteordning for å avhjelpe den situasjonen en del bedrifter er i, sammen med staten, LO, NHO og Virke. Vi starter det arbeidet allerede i dag, sier finansministeren.

Begynner i dag

Allerede klokken 14 i dag stiller LO, NHO og Virke i Finansdepartementet med sine fagfolk, for å bidra til å utforme en best mulig lønnsstøtteordning.

– Det var et godt møte. Vi har hatt en god dialog hele uken, og setter pris på at organisasjonene er så tydelige i sine råd og tilbakemeldinger. Og så er jeg også tilfreds med oppslutningen om tiltakene som allerede er presentert, sier Vestre.

Han avviser at de tidligere har utelukket en lønnsstøtteordning, men forklarer at de løpende vurderer tiltak som næringslivet og norsk økonomi trenger.

Les på E24+

Norge har i år solgt hver tiende kilowattime til utlandet

LO, NHO og Virke etterlyste lønnsstøtte tidlig, og ønsket at staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier etter møtet at det trolig vil sendes ut permitteringsvarsler, selv om det vil komme en lønnsstøtteordning. Men de håper at ordningen vil føre til at færre faktisk må permitteres.

– Vi er glad for at regjeringen lytter. Men det er klart at det er nå arbeidet begynner. Det er nå våre folk skal sette seg ned sammen med folk fra embetsverket for å se hvordan denne ordningen skal bli. Og så vil den innføres så raskt som det er forsvarlig, sier Almlid.

Næringsminister Jan Christian Vestre (t.h.) med NHO-sjef Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter møtet de hadde tidligere denne uken.

– Godt møte

Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen var også til stede under møtet i dag.

– Det er mange virksomheter som nå er nødt til å avgjøre hva de skal gjøre fremover i en svært usikker situasjon. Det er avgjørende at vi får både lønnsstøtte og en treffsikker nasjonal kompensasjonsordning på plass så raskt som mulig, sier Horneland Kristensen.

Virke-direktøren sier ordningen må være raus nok, men treffe de som nå blir rammet. Beløpet i lønnsstøtteordningen som nå skal utarbeides må være høyt nok, påpeker han.

– Det må være et beløp som er så raust at du faktisk kan velge å beholde folk på jobb, og ikke måtte sende alle ut i permittering. Det vi hadde sist var 25.000 kroner, vi tror nok den må noe høyere enn det.

Les også

Næringslivets overskudd sank 15 prosent i fjor. «Forbausende gode tall», sier NHO.

– Vi er veldig fornøyde med nok et godt møte, og vi er veldig fornøyde med at fagfolk og eksperter skal sette seg ned og se på dette allerede om noen få timer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun forteller at en slik ordning er noe LO har jobbet for helt siden de så at det ville bli behov for strengere coronatiltak.

– I den situasjonen vi er i nå har vi ment at en lønnsstøtteordning vil være det beste for å holde folk på jobb, sier Hessen Følsvik.

– Det var dette som var viktig for oss, og så skal vi holde god dialog også fremover. Så får vi lete etter løsninger når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier LO-lederen avslutningsvis.

Regjeringen kom med flere økonomiske grep under sin pressekonferanse tirsdag kveld.

  • Den kommunale kompensasjonsordningen skal styrkes med ytterligere 1 milliard kroner. Dette kommer i tillegg til de 200 millionene som allerede er satt av.
  • Kompensasjonsordningen innføres med små justeringer. Det blir mildere krav til omsettingsfall og at maks utbetaling blir noe lavere.
  • I tillegg videreføres flere sektorspesifikke ordninger, og gjeninnføringen av blant annet flypassasjeravgiften utsettes til april.
Publisert: