LANDETS LEDER: Spaltist Vivi-Ann Hilde mener Erna Solberg (bildet) og resten av regjeringen kan vise godt lederskap gjennom å snu i pelssaken.

Kommentar: Dårlig ledelse å ikke lytte til folket i pelsdyrsaken

Regjeringen må lytte til folket i pelsdyrsaken. Alt annet er dårlig lederskap.

  • Vivi-Ann Hilde
    Vivi-Ann Hilde
    Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium. Hun bistår ledere og bedrifter i å nå resultater, og er en etterspurt rådgiver innen lederutvikling. Hun jobber med salg og ledelse og gjennomfører prosesser, kurs og foredrag. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har leder- og konsulentbakgrunn fra selskaper som PricewaterhouseCoopers, IBM, Orkla og Macks Bryggeri. Vivi-Ann blogger om ledelse på hildeombusiness.no.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Lederskap byr på dilemmaer og utfordringer. Noen ganger er det tid for å bruke styringsrett og tvinge gjennom upopulære beslutninger. Det ligger i en lederskapets natur. Videreføring av pelsdyrhold er ikke en slik sak.

Over 70 prosent av den norske befolkning vil ha et forbud mot pelsdyrnæringen. Nå er Høyre i posisjon til å avgjøre næringens videre skjebne. Dette er en gylden anledning for Høyre, med Erna Solberg i spissen, til å vise klokhet og lederskap og gå for avvikling av næringen.

Pelsdyrsaken har alltid vært preget av sterke bilder og mye følelser. Det er lett å mobilisere sympati for skadede dyr. Nå har imidlertid debatten fått en ny vinkling som er vanskeligere å avvise enn følelser. De viktigste argumentene for nedlegging av næringen har nå blitt etikk og moral.

Pelsdyroppdrett er umoralsk. Rev og mink er aktive rovdyr som ikke skal leve i bur. Fagekspertene, både Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet går med full tyngde inn for å avvikle næringen. Da hjelper det ikke lenger at næringen lover bot og bedring og bedre bur.

Et utvalg leverte denne uken en rapport som politikerne skal bruke som grunnlag for sine beslutninger om pelsdyrnæringens fremtid. I rapporten går 5 for videre drift, 3 for avvikling og 1 gir ingen anbefaling. Rapporten skal på høring i 3 måneder, så skal regjeringen diskutere og konkludere. Landbruksminister Listhaug håpet en beslutning vil komme i løpet av 2015.

Nå blåser det en sterk vind i favør av motstanderne. Landbruksministeren kalte det dyremishandling. Sentrale politikere er tydelige på det umoralske i pelsdyroppdrett. Folket er mot. Aftenposten skriver på lederplass at pelsdyrhold bør forbys. Land som Nederland, Storbritannia, Østerrike, Kroatia med flere har allerede avviklet næringen.

Det er Høyre det nå står på i pelsdyrsaken. Erna Solberg bør gå tydelig ut og anbefale avvikling, slik minst 6 stortingsrepresentanter fra Høyre allerede har gjort. Erna er mot pels. Det har hun sagt høyt. Men hva hun mener om næringens fremtid, har hun ikke sagt.

Nå må hun tone flagg, enten hun er for eller mot avvikling. Taktikkeri på bakrommet og frykt for å spille kortene feil er ikke denne saken verdig.

Noen vil mene at det strider mot Høyres verdier å ikke støtte geskjeftige næringsdrivende. Men i denne saken er det gode grunner til at Høyre bør anbefale avvikling:

- Saken har stor oppslutning og støtte i folket. Det er klokt lederskap å lytte til folket. Mange mener Høyre har vist dårlig dømmekraft i flere saker siden de kom i regjering. Her kan de vise god dømmekraft.

- Høyre har allerede tatt standpunkt om pelsdyrnæringen ut av sitt program. De er ikke bundet til å støtte den.

- Fagfolket anbefaler avvikling.

- Et ansvarlig regjeringsparti kan ikke støtte en næring som er umoralsk.

- I dyreoppdrett skal nytteverdien for samfunnet settes opp mot dyrenes lidelser. Nytteverdien av denne næringen er lav når 95 prosent av produksjonen går til luksusforbruk i Asia og Russland.

- Næringen subsidieres med over 40 millioner kroner. I tillegg kommer store kostnader til Mattilsynets hyppige kontroller.

- Pelsdyroppdrett er en marginal næring i Norge med en omsetning på ca 500 millioner og 200 årsverk.

Lederskap er å stå i dilemmaer og ta beslutninger. Her kan Høyre og Erna vise lederskap og være tydelige på at pelsdyroppdrett er av en annen tid og at nå teller moral og dyrevelferd tyngre.

Publisert: