Terra-kommuner punger ut 650 millioner i forlik

Men DNB må ta et regnskapsmessig tap på 159 millioner kroner etter Terra-saken.

SKIFTET NAVN: Terra Securities var en del av Terra Gruppen som siden har skiftet navn Eika Gruppen.

Kyrre Lien
  • Johann D. Sundberg
  • Andreas Wolden Fredriksen
Publisert:,

DNB slipper et rettslig oppgjør om deres rolle i den såkalte Terra-saken.

I en børsmelding fredag morgen fremkommer det at banken har inngått et forlik med kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemne, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Forliket innebærer at kommunene betaler 650 millioner kroner som et endelig oppgjør til banken.

Les også

Terras forsikringsselskap anker erstatningsdom

Dermed vil rettssaken som skulle ha startet 21. september i år ikke finne sted.

DNB skriver i børsmeldingen at forliket innebærer en negativ resultateffekt på 159 millioner kroner i andre kvartal i år.

Amerikansk boliglånskrise

De såkalte Terra-kommunene var de første norske ofre for kollapsen i det amerikanske boliglånsmarkedet som i sin tur var en viktig faktor bak finanskrisen i 2008.

Kommunene investerte etter råd fra Terra Securities i kompliserte finansielle instrumenter knyttet til amerikanske høyrisikable boliglån i den tro at det var sikre investeringer.

Investeringene var til alt overmål lånefinansiert.

DNB gikk til søksmål mot de syv kommunene i etter at de i 2008 sluttet å betale ned på lånet de hadde tatt opp i banken for å finansiere investeringene i Terra-systemet.

– Godt under kravet

De mente det var i strid med kommuneloven. Summen da var 825 millioner kroner, pluss renter for syv år. Altså godt over én milliard kroner.

– Dette forliket betyr at kommunene kan legge saken bak seg. Avtalen er inngått på et nivå som ligger godt under det opprinnelige kravet fra banken, og det er vi fornøyde med. Nå får kommunene frigjort midler som kommer innbyggerne til gode, sier advokat Stein Erik Stinessen i Advokatfirmaet Lund & Co, som har representert kommunene i saken, i en pressemelding.

– Ingen av partene var interessert i å bruke store ressurser på en lang og komplisert rettssak, og har kommet frem til en avtale begge parter er ok fornøyd med, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide til E24.

Forhandlingene har pågått en stund med kommunenes advokat, og det endelige forliket ble formelt inngått torsdag kveld.

– Vår rolle i dette sakskomplekset har vært som långiver, og med dette forliket er vi helt ferdig med oppgjøret etter Terra-saken, sier Midteide.

Kommunene har også krevd erstatning fra Terra Securities og dets forsikringsselskap.

Terra-konkurs

Terra Securities mistet tillatelsen til å drive meglervirksomhet og gikk konkurs i slutten av november 2007 som følge av de voldsomme tapene som dets kommunale kunder ble påført.

Før meglerselskapet gikk konkurs tilbød det kommunene 150 millioner kroner, som et forlik. Men det avviste kommunene.

Tapte i USA

Kommunene har også gått til sak i USA mot storbanken Citigroup som sto bak de kompliserte finansielle produktene, uten at de har nådd frem.

Et sentralt juridisk spørsmål knyttet til om kommunene hadde lov til å foreta investeringer som det var knyttet risiko til og om de låneavtaler som er inngått knyttet til slike investeringer er gyldige.

Her kan du lese mer om

  1. DNB

Flere artikler

  1. Terra-kommuner fikk medhold i lagmannsretten

  2. Terra-kommunene får 128 millioner kroner fra konkursboet

  3. – I dag skinner solen i Vik

  4. Annonsørinnhold

  5. AIG må betale Terra-kommuner 93 millioner kroner

  6. Terra-kommuner krever 934 millioner fra konkursbo