NHO-sjefen om streiken: – Kan aldri gi etter

NHO-sjef Ole Erik Almlid går knallhardt ut mot den pågående industristreiken. Han fastslår at de aldri kan imøtekomme LOs hovedkrav.

RAMMET: Hydro Aluminium Sunndal er en av bedriftene som er rammet av streiken i norsk industri.
Publisert:

Streiken i prosessindustrien ble trappet opp mandag, etter at helgens megling ikke førte frem.

Over 2500 LO-ansatte i forbundet Industri Energi er i streik.

Det rammer Hydro Aluminium Sunndal, Alcoa Mosjøen, Glencore Nikkelverk i Kristiansand og andre verk, hvor store ovner er sentrale i produksjonen.

Hovedstridstemaet er et krav om lokal aksjonsrett i lokale lønnsforhandlinger.

– Vi kan aldri gi etter for kravet til Industri Energi, om lokal streikerett, fastslår han.

– Overrasket

NHO-lederen sier dette er et prinsipielt spørsmål som går langt utover denne konflikten.

– Jeg er overrasket over at Industri Energi nå fremmer et krav som kan sette hele lønnsdannelsen i fare. Deres krav vil øke konfliktnivået lokalt, som kan dra opp lønnsutviklingen. Det kan igjen føre til en ukontrollert lønnsspiral. Det vil hele Norge tape på.

– Kan ikke skje midt i en streik

Almlid sier partene i Norge har hatt lav konfliktgrad og godt samarbeid.

– Det er overraskende og alvorlig at et slik angrep på modellen for lønnsdannelse kommer fra et stort LO-forbund. Vi registrerer at motparten hevder at de lokale lønnsforhandlingene ikke fungerer. Vi har ikke fått slike signaler, men skulle det være uenighet om dette, vil vi være de første til å ønske en seriøs utredning av det. Men det kan i så fall ikke skje midt i en streik, sier Almlid.

NJET: Ole Erik Almlid frykter at et ja til hovedkravet i streiken kan bety at det brer seg til en lokal streikerett i norsk arbeidsliv.

– Så du vil være med på å utrede om det er noe galt med den lokale lønnsdannelsen, men ikke godta kravet om en generell lokal aksjonsrett?

– Det er riktig. Vi er åpen for å være med på en utredning for å se om den lokale lønnsdannelsen ikke fungerer, slik jeg ser at Industri Energi påstår. Men lokal streikerett er ikke aktuelt.

– Det ligger en liten trussel om lockout i din klare avvisning?

– Det er et lovlig virkemiddel på linje med streik og vi har god dialog med våre bedrifter om hvordan vi skal håndtere dette videre. Vi ønsker først og fremst en løsning hvor vi setter oss ned sammen for å finne felles løsninger, men vi har prøvd det i to runder nå uten å lykkes. Vi mener en faktabasert utredning er et godt kompromiss, men det har vi foreløpig ikke fått støtte for, sier han.

Lockout er et virkemiddel arbeidsgiverne kan bruke for å presse frem en slutt på en streik fra arbeidstagere: Det betyr at arbeidsgivere stenger ute arbeidere fra arbeidsplassene, også dem som ikke er i streik.

– Industri Energi hevder at ledelsen veldig ofte leverer diktat som de ansatte og tillitsvalgte bare må akseptere, uavhengig av om inntjeningen er god eller dårlig?

– All erfaring og tilbakemeldingene vi får, tilsier at den lokale lønnsdannelsen fungerer. Hvis motparten ser det annerledes, vil vårt forslag til utredning avklare det.

Han sier det er nettopp det deres forening Norsk Industri har foreslått i meglingen.

– Vi ønsker en utredning for å undersøke de påstandene, egentlig ikke bare for prosessindustrien, men for hele norsk næringsliv.

– Nå man ønsker at intet skal skje, nedsetter man et utvalg?

SENTRALT: Almlid sier at det er et prinsipp i Norge om at konflikter skal løses sentralt, ikke lokalt.

– Det kan hende det er riktig andre steder, men bruk av utvalg i lønnsoppgjør, har faktisk bidratt til mange av de endringene vi har blitt enige om. Faktabaserte utvalg har hatt en virkning i oppgjørene.

Han sier at kravet også kan gi økte lønnskostnader.

– Hvis arbeidsgiversiden hadde akseptert kravet fra Industri Energi (LO), så ville det påført norske bedrifter økte lønnskostnader som vi ikke har kontroll på.

– Fordi?

– Får du en lokal aksjonsrett som du ikke har i dag, så vil det være konfliktskapende og vil kunne skape en lønnsspiral.

– Overrasket

Han sier det er merkelig at påstandene om at den lokale lønnsdannelsen ikke fungerer, kommer midt i en megling og streik.

– Slik skal formidles gjennom uenighetsprotokoller. Det har ikke kommet noen slike signaler til oss – før nå. Vi er derfor overrasket over at dette kommer opp uten slike varsel, som er den vanlige veien.

– Det er andre deler i industrien og arbeidslivet som har mulighet til gå sakte aksjoner i forbindelse med lønnsforhandlinger?

– Ja, innen verkstedoverenskomsten er det åpning for såkalt dagsing eller gå sakte aksjoner, men det er liten utbredt. Lønnskonflikter skal i hovedsak løses sentralt.

Han sier det er stor forskjell på de som jobber på et verksted og de som jobber i prosessindustrien.

– Å senke farten på et verksted lammer ikke driften, men hvis en ovn ved et aluminiumsverk stanses, så stanser det produksjonen over lang tid. Dette er ovner det både tar lang tid og stenge, og lang tid å åpne.

– Har gitt gode liv

– Frontfagsmodellen har gitt reallønnsnedgang for det norske folk i fjor og enda mer i år: Det er ikke rart at landets største arbeidsgiverorganisasjon hegner om den?

– Over tid har frontfagsmodellen gitt folk reallønnsvekst, som har gitt god lønn og gode liv, i kombinasjon med at vår konkurranseutsatte industri klarer å konkurrere med utlandet.

Redd for smitte

NHO-sjefen legger ikke skjul på at de også tenker på smitte.

– Det er en frykt vi opplever; hvis vi aksepterer aksjonsrett i prosessindustrien, så kan det ha en smitteeffekt inn i øvrig næringsliv. Vi mener det ikke skal være aksjonsrett lokalt i Norge, verken i prosessindustrien eller i andre sektorer. Konflikter skal holdes sentralt.

Han legger til:

– I den norske modellen er regelen at det er fredsplikt lokalt når de sentrale tariffoppgjørene er ferdigforhandlet.

– Må få mene hva han vil

Leder Frode Alfheim i Industri Energi ønsker bare å gi et kort svar til intervjuet.

FORSIKTIG: Frode Alfheim er meget ordknapp i sitt svar.

– Almlid må selvsagt få mene hva han vil, men vår konflikt er med Norsk Industri. Det er dem vi forholder oss til og som vi må finne en løsning med, i samarbeid med Riksmekleren, fremholder Alfheim.

Publisert:
Gå til e24.no