Arbeidsforholdene er blitt bedre på Ikeas fabrikker i Bangladesh. Men andre selskaper har betalt.

Framtiden i våre hender anklager Ikea for å skulke dugnaden for etisk klesproduksjon. – Gratispassasjer, kaller organisasjonen dem.

På flere fabrikker i Pakistan melder ansatte om at de ikke har tilgang til rent vann, toaletter og branntrapper. Framtiden i våre hender krever at Bangladesh-avtalen utvides til Pakistan.
Publisert:

For snart ti år siden kollapset et fabrikkbygg i Bangladesh, kjent som Rana Plaza. Over 1100 tekstilarbeidere mistet livet på fabrikken der de lagde klær for flere vestlige merker.

I ettertid gikk over to hundre selskaper sammen for å forbedre forholdene på tekstilfabrikkene i det sørasiatiske landet. Det ble til den såkalte Bangladesh-avtalen, der selskapene som har signert bidrar til å finansiere sikkerhetstiltak.

Ikea er ett av selskapene som ennå ikke har signert.

Nå hevder miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH) i en ny rapport at møbelgiganten har tjent godt på å være gratispassasjer på sikkerhetsavtalen. Organisasjonen avdekker også kritiske funn på en av Ikeas fabrikker i Pakistan.

Skjulte leverandører

Ikea ønsker ifølge FIVH ikke å være åpen om hvilke selskaper de bruker i Bangladesh. Likevel mener organisasjonen å ha funnet fire av selskapets underleverandører i landet.

To av dem er omfattet av sikkerhetsavtalen. Ikke fordi Ikea har signert den, men fordi andre selskap, som H&M, som også bruker fabrikkene, har gjort det.

I rapporten viser organisasjonen at feil og mangler ved fabrikken ble oppdaget, offentliggjort og så fikset fordi de fikk penger gjennom sikkerhetsavtalen.

For to andre fabrikkene som Ikea bruker, men som ikke er en del av avtalen, finnes det ingen offentliggjorte kontroller.

Bildet viser to håndklær, det ene er produsert for H&M og det andre for Ikea, som kommer fra samme fabrikk. Siden H&M har signert Bangladesh-avtalen må de bidra til å utbedre forholdene der, men det må ikke Ikea.

Urovekkende forhold ved pakistanske fabrikker

Samtidig avdekker enda en rapport flere kritikkverdige forhold ved tekstilfabrikker i et annet lavkostland, nemlig Pakistan. Fabrikkene brukes av blant annet Ikea.

Rapporten er basert på undersøkelser blant 585 fabrikkarbeidere og gjennomført av Clean Clothes Campaign.

Dette er noe av det den viser:

  • Halvparten av de ansatte har ikke tilgang på toaletter eller drikkevann.
  • Verbal trakassering og trusler er vanlig på arbeidsplassen og har økt under koronapandemien.
  • Arbeiderne opplever skjelett- og muskelplager som følge av dårlige arbeidsforhold.
  • En stor majoritet har ikke ordentlige branntrapper på arbeidsplassen.

Siden januar 2021 har 32 mennesker mistet livet på fabrikker i Pakistan som brukes av store internasjonale merker.

Ikea opplyser selv at de har 17 hovedleverandører i Pakistan. Ansatte ved én av Ikeas underleverandører har deltatt i undersøkelsen.

Det var i 2013 at Rana Plaza i Bangladesh kollapset og tok livet av over 1100 tekstilarbeidere.

– Gratispassasjer

Carin Leffler er fagrådgiver for tekstil og leverandørkjeder i FIVH. Hun mener det er en forskjell mellom Ikeas retorikk og det de gjør.

– Når de sier de er en foregangsbedrift, klarer ikke vi å se at det stemmer overens med de fabrikkene vi har sett på, sier hun.

Hun anklager møbelgiganten for å være en gratispassasjer på andres sikkerhetsarbeid. Leffler mener det er på tide for Ikea å signere Bangladesh-avtalen. Hun argumenterer samtidig for at den bør utvides til å gjelde også Pakistan.

– Ikea holder fast på sitt eget frivillige regelverk, men det viktigste tiltaket for å sikre arbeidernes rettigheter er å signere den forpliktende avtalen.

Ikea med egne standarder

Ikea på sin side sier at de har valgt å jobbe uavhengig av Bangladesh-avtalen, for å «sikre klare og konsistente måter å jobbe for våre leverandører».

De har sine egne etiske retningslinjer, kalt IWAY. Disse skal sørge for tryggheten til arbeiderne på fabrikkene.

«Ikea tar sikkerhet på høyeste alvor og våre leverandører er pålagt å følge våre etiske retningslinjer, IWAY. Disse dekker både sikkerhetsaspekter, arbeidsrettigheter, dyrevelferd og miljøvern», skriver Helene Løken, kommunikasjonsdirektør i Ikea Norge i e-post til Aftenposten.

Hun skriver at uavhengige tredjepartsselskap gjør inspeksjoner på fabrikkene for å sikre at de oppfyller etiske standarder.

Ny lov om åpenhet

FIVH krever nå at Ikea må svare konkret på hva de faktisk gjør for å ivareta rettighetene og tryggheten til arbeiderne hos underleverandørene.

Mens Ikea tidligere ikke har hatt noen plikt til å svare på slike spørsmål, har organisasjonen nå fått et nytt verktøy.

1. juli trådte åpenhetsloven i kraft. Den gir alle rett til å spørre selskaper i Norge hva de gjør for å sikre at menneskerettighetene blir ivaretatt i hele produksjonskjeden.

I begynnelsen av juli sendte FIVH flere spørsmål til norske delen av Ikea om arbeidsforholdene for tekstilarbeidere i Pakistan og Bangladesh.

– Det er ikke lengre sånn at Ikea Norge kan si at det «ikke ligger på vårt bord». De må ta ansvar og være åpne om hvilke kartlegginger de gjør og hvordan de følger opp, sier Leffler i FIVH.

Ikea Norge fikk tre uker til å svare på spørsmålene. Nå er fristen gått ut, men selskapet påberoper seg retten til å svare innen to måneder.

Les også

Fra fredag kan du kreve å få vite hvor etiske klærne dine faktisk er

Publisert: