ARVEN ETTER EN MEDIEMOGUL: Medietopp i dobbeltrolle

Ole Jacob Sunde er Schibsteds nye sterke mann. Men han kan komme i en rollekonflikt hvis det kommer et kanonbud på mediegiganten.

Publisert:

I går kom beskjeden om at Schibsteds største eier, Tinius Nagell-Erichsen, er død. Med sine 26,1 prosent av aksjene har Nagell-Erichsen hatt negativ kontroll i Schibsted. Dermed har han kunnet stemme ned vedtektsendringer.
Nå tar en stiftelse bestående av tre personer over denne makten. De har fått i oppdrag å videreføre Tinius' kongstanke, nemlig å sikre frie og uavhengige redaksjoner i Schibsteds mediebedrifter. Det betyr i klartekst å hindre at Schibsted selges ut av landet.
Leder av stiftelsen blir Ole Jacob Sunde, samme mann som fra før sitter som styreleder i Schibsted.
Som leder av Stiftelsen Tinius blir Sundes jobb å hindre at Schibsted kjøpes opp av utlendinger. Som styreleder i Schibsted skal han jobbe for å øke aksjonærenes verdier.
Kommer det et bud på Schibsted som priser mediekonsernet dyrt, vil Sunde måtte vurdere om det beste er å selge. Samtidig skal han som styreleder i Tinius-stiftelsen hindre at selskapet selges til utlendinger.

Les også: Tinius er død
Må følge med

- Aksjeloven og stiftelsesloven har begge bestemmelser om inhabilitet. Sunde vil ut fra disse måtte ta stilling til, fra sak til sak, om han er habil eller ikke, sier jusprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo.
Han understreker at lovene ikke er til hinder for at Sunde sitter i begge posisjonene.
- Men han må ta disse reglene i betraktning hver gang han behandler en sak. Det krever en del med hensyn til årvåkenhet og det krever at man følger med i timen, sier Woxholth.
- Så dersom det kommer et knallgodt bud på Schibsted, må Sunde fratre styrebehandlingen av denne saken?
- Det blir en hypotetisk problemstilling, men det er et mulig eksempel på en situasjon hvor habilitetsreglene trer i kraft, ja.
Selv ser ikke Sunde noe problematisk med denne dobbeltrollen.
- Jeg har balansert børs og katedral i mine fem år som styreleder. Jeg ser ikke på dette som et motsetningsforhold, og synes derfor ikke dette er problematisk.
Schibsteds konsernsjef Kjell Aamot skjønner at spørsmålet kommer opp.
- Jeg ser at det ligger en problemstilling her, men den tror jeg Sunde har tenkt igjennom, sier han.
Tror på stiftelsen

Mange er spente på å se hvor sterk Stiftelsen Tinius blir, og om den klarer å stå imot presset fra oppkjøpsfond og andre.
- Vi har ennå ikke sett stiftelsen i funksjon. Stiftelsen er like sterk som de personene som sitter i den, og det mandatet de har fått, sier sjefredaktør Hans Erik Matre i Aftenposten. Han synes det er for tidlig å si noe om Sundes dobbeltrolle blir problematisk.
- Sunde er mer utålmodig og mer risikovillig enn det Tinius noen gang var i nærheten av å være.
- Så det blir mer tut og kjør i Schibsted nå?
- Tja, det har jo vært tut og kjør frem til nå også, men Tinius trenger i alle fall ikke å overbevises før man går til aksjon.
- Hvor lenge kan stiftelsen holde stand?
- Det er sjelden at stiftelser varer evig. De er krevende å håndtere over tid, men her er tunge føringer og et godt juridisk regelverk, så dette kommer nok til å være fundamentet for Schibsted i overskuelig fremtid, sier Matre.
Motvekt

Sjefredaktør Bernt Olufsen i VG sier han ikke kan se noe instrument som er bedre egnet til å sørge for medienes frie og uavhengige stilling.
- Stiftelsen er et helt vesentlig bidrag for å sikre at Schibsteds medier forblir av den kvalitet og troverdighet som de har i dag.
- Hva synes du om Sundes dobbeltrolle?
- Jeg vil ikke spekulere for mye rundt dette. Jeg er tilfreds med at stiftelsen representerer en motvekt til aktører som ønsker å overta kontrollen i Schibsted.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om