Bred meny for å styrke norsk reiseliv

Skattekutt for hoteller, nasjonale turstier og bedre analyser av hvordan norsk reiseliv profileres kan gjøre næringen mer lønnsom, håper regjeringen.

MER LØNNSOMT? Det kommer nordlysturister fra mange land for oppleve det spesielle lyset som kan oppleves på skyfrie dager i nord.

Foto: Terje Mortensen VG
Publisert:

Det kommer fram i stortingsmeldingen "Opplev Norge – unikt og eventyrlig", som ble lansert fredag.

Ett punkt i arbeidet for å skape et "bærekraftig og lønnsomt reiseliv" er å kutte i formuesskatten for hoteller for å bedre rammebetingelsene.

"Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller/overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten", heter det i meldingen.

I årets budsjett ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. Rabatten skal i tråd med skatteforliket på Stortinget økes til 20 prosent i 2018. Det er samme nivå som verdsettelsesrabatten samlet sett gir for næringseiendom eid direkte av formuesskattepliktige, som familieeide hoteller og overnattingssteder.

Hva regjeringen legger i "vesentlig økning" av satsen på 20 prosent, konkretiseres ikke i reiselivsmeldingen, men vil bli klart når budsjettforslaget foreligger i oktober.

Svakere krone gir opptur

Reiselivsnæringen har de siste par årene nytt godt av at den norske kronen har svekket seg betydelig. Det skyldes både oljeprisens bratte fall og en serie rentekutt fra Norges Bank.

Les også

Norsk reiselivsnæring er i vekst: – Håper det ikke bare er en valutaeffekt, men en trend

Kronesvekkelsen har gjort det billigere for utlendinger å besøke Norge og dyrere for nordmenn å feriere utenlands – begge deler positivt for norsk reiseliv.

– Fjoråret var nok et rekordår for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapingen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Hun presenterte stortingsmeldingen i Tromsø.

– Få andre næringer, om noen, kan vise til tilsvarende utvikling i etterspørselen. Det gjør reiselivsnæringen til en viktig bidragsyter når det gjelder å sikre og skape verdier og nye arbeidsplasser, sier hun.

Fem stolper

Regjeringen vil satse langs fem hovedstolper. Gode rammebetingelser, som skatte- og avgiftslettelser, næringsrettet forskning og innovasjon og bygging av vei og bane, er den ene.

Å utvikle et bærekraftig reiseliv står også sentralt. For å fremme ferdsel i naturen på en bærekraftig måte vil regjeringen "samle og markedsføre" noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.

Les også

Reiselivsbransjen kritiserer SSB-statistikk

Samtidig vil regjeringen styrke samordningen mellom turistnæringen, kommuner, fylker og frivillige for å utvikle sterke reisemål. Det varsles en egen strategi for kultur og reiseliv, med vekt på kulturturisme.

Profilering

I tillegg understrekes betydningen av kunnskap og kompetanse og profilering av Norge som reisemål.

Innovasjon Norge skal fortsatt ha ansvaret for profileringen. Men det er behov for "bedre analyser av hvilken effekt aktivitetene" til organisasjonen har, sier regjeringen, som derfor setter i gang et arbeid for bedre å måle effekten av profileringsarbeidet Innovasjon Norge gjør.

Det er likevel ikke grunnlag for å konkludere med at dagens ordning er ineffektiv, understreker regjeringen.

Her kan du lese mer om