Frykter bestevenn-avtalen svekker ølkonkurransen

Bestevenn-avtalen mellom Carlsberg-eide Ringnes og Rema gir fetere markedsandeler for Norges største ølleverandør. Nå frykter konkurrenten at den danske bryggerikjempen skal bli for dominerende.

MINDRE AV DETTE? Hansa Borg er redd Carlsberg Ringnes vil bli for dominerende på det norske markedet, og svekke konkurranse og mangfold i butikkhyllene.
Publisert: Publisert:

Den omstridte bestevenn-avtalen gir som ventet Ringnes høyere markedsandel av ølsalget til Rema, viser tall fra AC Nielsen som E24 har fått tilgang til.

Ringnes' markedsandel i Rema-butikkene økte fra 54,4 prosent (i volum, ikke kroner) i uke 10 i fjor til 62 prosent samme uke i år.

Tallene viser videre at Hansa Borg, som varslet nedbemanning og salgsfall da landsdekkende leverandøravtaler med Rema falt, opplever kraftig salgsnedgang i Rema.

Tall for uke 10 viser at Bergens-bryggeriet har gått ned fra 19,8 prosent i uke 10 i fjor til 8,1 prosent i samme periode i år.

For Aas og Mack er det lite endring å snakke om i samme periode. Fra uke 2 i år til uke 10 har imidlertid Mack-øl gått ned fra 7,02 prosent (fortsatt volum) til 4,80, mens Aas i samme periode har gått fra 4,54 prosent til 2,87 prosent. Hansa Borg har i samme tidsrom gått ned fra 12,48 prosent til 8,07 prosent, mens Ringnes’ markedsandel har økt fra 57,24 til 62,02 prosent.

Remas ølsalg faller

Totalt sett straffes Rema av kundene for ølleverandør-striden (se faktaboks), hvilket har gitt kraftig salgsfall innen kategorien.

Men salgsfallet er ikke stort nok til at Ringnes i sum likevel har tjent nye markedsandeler på å bli Remas «bestevenn».

Tall for uke 8 i Norge viser at Ringnes har drøye femti prosent markedsandel totalt (i volum) i dagligvarebutikkene.

  • Carlsberg–Ringnes: 52,8 prosent
  • Hansa Borg Bryggerier: 20 prosent
  • Mack: 4,4 prosent
  • Aass: 6,6 prosent
  • Private Label: 12,8 prosent (kjedenes egne ølmerker)
Les også

Ølsalget hos Rema 1000 fortsetter å falle

– Urolige for konkurransesituasjonen

– Vi er svært urolige for konkurransesituasjonen i ølmarkedet etter at den internasjonale og dominerende aktøren Carlsberg Ringnes nærmest kjøpte seg eksklusive posisjoner i Rema 1000, sier administrerende direktør i Hans Borg, Lars A. Midtgaard.

Han forteller at de siste tallene viser at Carlsberg Ringnes-andelen hos Rema øker ytterligere, og frykter at den vil kunne komme helt opp i 75 prosent.

– Norske bryggerier har all grunn til å frykte for de langsiktige konsekvensene av slike avtaler. Vi opplever at det er en ølkrig der danske Carlsberg forsøke å svekke konkurransen fra norske bryggerier, sier Midtgaard.

– Ringnes har tapt markedsandeler

Ringnes ønsker ikke å kommentere tallene fra AC Nielsen, og påpeker at tallene er konfidensielle. De vil heller ikke svare på spørsmål knyttet til sine kunders valg av strategi eller utøvelsen av den.

– Det vi kan si er at det er meget stor konkurranse i det norske drikkevaremarkedet. I det norske ølmarkedet har markedsandelene gått opp og ned. Så langt i år har Ringnes tapt markedsandeler mot i fjor, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard.

– Går man 15 år tilbake, vil man se at Ringnes hadde en betydelig høyere markedsandel enn det vi har i dag, legger han til.

Også Rema viser til konfidensialitetsavtalen etter å ha blitt forelagt tallene fra AC Nielsen.

Les også

Ekspert: – Reitan-familien tåler å tape penger en stund. Men det gjør jo ikke kjøpmennene

– I Rema 1000 er vi opptatt av kunden og at kunden skal få variasjon i butikken til lavest mulig pris. Det er det dette dreier seg om. Ut over det har vi ikke noen ytterligere kommentarer, sier sjef for digital markedsføring i Rema 1000, Ann-Kristin Pettersen, til E24.

– Bør satse på norske alternativer

Aass Bryggeri har fått beholde noe plass lokalt i Remas butikkhyller, og administrerende direktør Christian Aass understreker at de har en god dialog med butikkjeden:

– De har imidlertid valgt å satse på en dansk hovedsamarbeidspartner når de har gode, landsdekkende norske alternativer.

Aass peker på at importen av øl er økende her til lands, og mener dette burde være unødvendig i et land som har et bedre utgangspunkt enn de fleste til å produsere øl på en bærekraftig måte. Avslutningsvis sender Aass et lite stikk til konkurrenten med base i Bergen:

– Hansa Borg er også 25 prosent dansk, selv om de sier at de er et norsk bryggeriselskap.

Hansa Borg-direktør sier det stemmer at danske Royal Unibrew eier 25 prosent, men påpeker at de er eid 75 prosent av en norsk familie med røtter fra Østfold og at alle strategiske beslutninger fattes i Bergen og/eller Sarpsborg.

Les også

Odd Reitan:–Vi gjorde en feil

Konkurransetilsynet følger med

Dagligvaremarkedet er et prioritert marked for Konkurransetilsynet, og de følger godt med på konkurransen både på leverandørsiden og konkurransen mellom kjedene.

Bekymringen er at én aktør kan bli dominerende i den grad at konkurransen svekkes, slik at forbrukerne ikke styrer utvalget i butikken.

– Når det gjelder konsekvensene av Remas «bestevennstrategi», vil dette kunne ha en gunstig effekt for forbrukerne, fordi det vil bli en hard konkurranse om å få være den som blir foretrukket av kjeden, forteller avdelingsleder i tilsynet, Magnus Gabrielsen.

– På den annen siden kan det også ha en negativ effekt i enkelte leverandørmarkeder, spesielt der man har en leverandør med en dominerende stilling. Der kan det oppstå en utestengende effekt for utfordrerne til den dominerende leverandøren, legger han til.

I slike tilfeller vil det altså kunne bli en skadelig effekt på konkurransen. Handlingene kan da være i strid med konkurranseloven. Gabrielsen understreker imidlertid at partene i et avtaleforhold selv har et ansvar for å holde seg innenfor loven.

– Vil en aktør som har en markedsandel på 50 prosent automatisk kunne sies å være en dominerende aktør?

– Nei, ikke automatisk, men en høy markedsandel er ett av flere forhold som kan tilsi at en aktør har en dominerende stilling, sier Gabrielsen, som understreker at han kun kan uttale seg på generelt grunnlag.

– Konkurransetilsynet kommenterer ikke hvilke forhold vi undersøker som mulige overtredelser av konkurranseloven, og kan derfor heller ikke kommentere konkret hvilke undersøkelser vi gjør i ølmarkedet.

– Usikker på om Carlsberg Ringnes er dominerende

Juridisk sett vil det i denne saken bli spørsmål om Carlsberg Ringnes er så store at de anses å ha en dominerende stilling, sier professor/studiedekan i jus ved UiO, Erling Hjelmeng:

– Forutsatt at de er dominerende, vil det ikke være adgang til å inngå eksklusivavtaler, sier Hjelmeng, og viser til Tine-saken fra noen år tilbake.

Hjelmeng forklarer at Konkurranseloven § 11 legger mange begrensninger på hva en dominerende aktør kan gjøre; for eksempel eksklusivavtaler, retroaktive rabatter/lojalitetsrabatter og prisdumping.

– Jeg er imidlertid usikker på om Carlsberg Ringnes vil bli vurdert som dominerende, og Rema 1000 er klart nok ikke det.

– I og med at Rema er den minste aktøren på dagligvaremarkedet, er det også vanskeligere å si at mulige konkurrenter kan bli holdt ute, legger Hjelmeng til.

Les også

Ølsalget hos Rema 1000 fortsetter å falle

Les også

Ekspert: – Reitan-familien tåler å tape penger en stund. Men det gjør jo ikke kjøpmennene

Les også

– Rema har vært klønete med «bestevennstrategien»

Publisert: