NY RAPPORT: Menon-konsulent Sveinung Fjose la fram konsulentselskapets nye eksportanalyse for NHO Viken Oslo tirsdag. (PS! Som neste bilde vil vise, er dette bildet noe skjevt hva gjelder oppmøtet).

Foto: Gard L. Michalsen E24
Kommentar

E24-redaktør Gard L. Michalsen: «Hvilket fylke eksporterer mest varer og tjenester? Svar: Oslo»

Det er mange papirflyttere i hovedstaden. Men de skaper store verdier, skal vi tro Menons nye eksportanalyse for NHO. Ja, helt på topp – når vi trekker fra olje og gass. 

Publisert:

«Oslo er det fylket i Norge som eksporterer mest. Total eksport utenom olje og gass fra Oslo var i 2017 på i overkant av 100 milliarder kroner.»

Slik står det i skriften, i denne sammenheng Menon Economics nye rapport om den norske eksporten.

Og da må det vel være sant?

Ja, men med et lite forbehold: Eksport av olje og gass er trukket fra rangeringen av fylkene. Samtidig er tjenesteytende næringer beregnet og tatt med, i motsetning til SSBs tradisjonelle eksportstatistikk.

Det får litt å si for Oslos plass på listen. Og ifølge notatet for hovedstaden er eksporten av stor betydning:

– Menons beregninger viser at eksporten la grunnlag for om lag 70.000 arbeidsplasser i Norge i 2017, heter det.

APROPOS OLJE: I blant skulle man tro at konferanser er den nye oljen. Det mangler ikke på dem. Og året starter godt i norsk næringsliv, som oppvarming til NHOs årskonferanse onsdag.

Tirsdag møtes 350 nordlendinger til konferansen Nord i Sør (!) på Radisson Scandinavia. En del færre på søsterkonferansen Vest i øst (!!) annet steds i byen.

Enda færre møttes på NHO Viken Oslo (!!!) sin regionale årskonferanse på Stratos tirsdag ettermiddag.

NYTT NAVN: Regiondirektør Nina Solli åpnet årskonferansen til NHO Viken Oslo på Stratos tirsdag.

Foto: Gard L. Michalsen E24

NÆRINGSLIVET HAR nemlig gått lydig foran, i regionreformen ingen vil ha. Fra Halden til Hallingdal, heter det om NHO Viken Oslo. Helt rett ville kanskje vært NHO Viken. Men da ville jo ingen skjønt hvor dette var

Regionen vil ha 1,8 millioner innbyggere, og regionforeningen har 8000 medlemsbedrifter.

Et par promille av dem møtte til den nevnte årskonferansen på Stratos. De fleste årsmøter i alle norske bygdelag ville fått større oppmøte og engasjement.

Det er kanskje noe med entusiasmen og selvtilliten til hovedstaden. Døm i Oslo, som dresskledde Trygve Slagsvold Vedum sier det.

Fylkesfordelt eksport i milliarder kroner, utenom olje og gass i 2017. (Kilde: SSB og Menon Economics 2018)

Foto:

MEN SELVTILLIT SKAL man altså ha, mener Menon-konsulent Sveinung Fjose. Til NHO Viken Oslo fortalte han en helt sikkert sann historie om nordlendingen på Arendalsuka som skal ha pekt og ropt: – Denne lille holmen der ute eksporterer mer enn dokker i Oslo!

Og det er kanskje sant, hvis man snakker om olje, gass og annen vareeksport.

– Oslo blir jo hundset for å være en gjeng med papirflyttere, sa Fjose.

Men papirflytterne genererer og eksporterer tjenester for store verdier, konkluderer han:

– Hovedstaden eksporterer 102 milliarder kroner. Det er nærmest utelukkende tjenesteeksport, la han til.

Det omfatter blant annet finans, forretningstjenester, og jus. Men også relatert til shipping, rigger og øvrig maritim næring. En andel av eksporten fra selskaper med hovedkontor i Oslo knyttes også til hovedstaden – fordelt ut fra antall ansatte som holder til hvor.

Prosentvis fordeling av norsk eksport i 2017 på næringer. (Kilde: SSB og Menon Economics 2018)

Foto:

MEN DET ER NOEN men knyttet rapporten, som ble publisert i går og først omtalt i VG:

Eksporten av olje og gass er som nevnt ikke med i kaken som Menon har fordelt på hvert enkelt fylke. Med over 500 milliarder kroner står sektoren ikke overraskende for 42 prosent av all norsk eksport. Menon mener eksporten fra norsk sokkel ikke kan knyttes til enkelte fylker.

Maritime næringer, havbruk og øvrig industri er også langt større enn tjenesteeksporten.

Det er bare det, som nordlendingen ville sagt på en litt grovere måte: Nesten all tjenesteeksport finner sted i Oslo.

ET ANNET OG kanskje viktigerehovedpoeng i Menon-rapporten, både for landsbasis og hvert enkelt fylke, vil mange kjenne igjen i retorikken fra NHO for tida:

Vårt viktigste handelspartnere holder til i EU/EØS-området. 75 prosent av all norsk eksport går hit.

Men dette er i endring. For 68 av disse milliardene eksporteres til Storbritannia.

Og de skal visstnok ut av EU snart.

FOR VESTLENDINGENE som har klart å lese så langt uten å eksplodere, kommer noen oppløftende drypp til slutt:

Hordaland er på en solid annenplass med 97 milliarder kroner i eksport. Rogaland er på tredje, for sine 80 milliarder. I et regnestykke hvor olje og gass holdes utenfor.

Menon har også sett på hvor avhengig fylket er av eksport, eller sagt på en annen måte: Hvor mye eksportinntekter fylkets næringsliv får ut av hver enkelt sysselsatt.

Førsteplassen på denne lista vil neppe overraske noen. Med 800.000 kroner troner Møre og Romsdal klart øverst.

Fulgt av Sogn og Fjordane (631.000) og Nordland (612.000).

Her finner vi Oslo hvor noen vil hevde at de hører hjemme i slik sammenheng: Langt under midten.

Fylkesvis eksport utenom olje og gass per sysselsatt i næringslivet i 2017 i 1000 kroner. (Kilde: SSB og Menon Economics 2018).

Foto: