Slik fungerer det norske bokkartellet

Prissamarbeid er forbudt etter norsk lov. Men loven gjelder ikke for alle.

I dag forbyr konkurranseloven avtaler mellom selskaper som begrenser konkurransen. Loven sier at alt samarbeid mellom virksomheter som hindrer, innskrenker eller vrir konkurransen er forbudt.