Regnskap Norge anslår at 140.000 bedrifter kan søke om «kontantstøtte»

Regnskapsførere jobber nå «sent og tidlig» for å hjelpe bedrifter med å søke, men avviser at kapasiteten er sprengt. – Vi er klare til å brette opp ermene.

HAR KAPASITET: Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge forventer en storm av kundehenvendelser som følge av coronakrisen, men sier at medlemmene i bransjeforeningen har kapasitet til å hjelpe bedrifter med å søke.

Sverre Chr. Jarild
  • Eirik Billingsø Elvevold
  • Sofie Amalie Fraser
  • Sindre Hopland
Publisert:

Bransjeforeningen Regnskap Norge har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge hvor mange bedrifter som vurderer å søke om såkalte «kontantstøtte».

Undersøkelsen viser at mellom 116.833 og 140.377 bedrifter kan søke om ordningen. Det utgjør mellom 28,4 og 34,1 prosent av regnskapsførernes kunder.

Det har hele tiden vært meningen at ordningen skal åpnes fra og med i dag fredag 17. april, men ESA melder at de mottok hnvendelsen fra norske myndigheter først i dag - og at de kom med godkjennelse etter det.

Fredag klokken 17.50 kom det invitasjon til pressekonferanse klokken 21.00, samtidig ble det opplyst at portalen åpner lørdag.

– Kjempehøyt tall

Per mars 2020 er det rundt 412.000 bedrifter med regnskapsfører, ifølge Regnskap Norge.

– Det er et kjempehøyt tall, men tallet er ikke veldig overraskende, sier foreningens direktør Christine Lundberg Larsen til E24 om anslaget på 116.000–140.000.

– En stor andel bedrifter har blitt nødt til å stenge, redusere åpningstiden og permittere, noe som skaper ringvirkninger hos andre bedrifter.

Undersøkelsen ble sendt til 5.985 medlemmer og drøyt 1.000 har svart.

Samtidig anslår bransjeforeningen Virke at mellom 35.000 og 40.000 bedrifter i handels- og tjenestenæringen vil søke om kontantstøtte. Dette av rundt 116.000 bedrifter med ansatte, eksklusive utdanning, helse og drift av eiendom.

Les også

Usikkert om bedriftene kan søke om kontantstøtte fra i dag

– Klare til å brette om ermene

Tidligere denne uken advarte Revisorforeningen i E24 om at sprengt kapasitet kan gjøre det vanskelig å få hjelp med ordningen.

I ettertid har regjeringen valgt å utsette fristen for skattemeldingen for bedrifter fra 31. mai til 31. august.

Lundberg Larsen i Regnskap Norge forteller om «et veldig trykk fra kundene» under coronakrisen, men avviser at kapasiteten er sprengt.

– Medlemmene våre melder at de er klare til å brette opp ermene og fokusere på å hjelpe kunder som sliter økonomisk, sier Lundberg Larsen.

– De jobber sent og tidlig, selv i helger og påskeferie, og strekker seg langt, selv om det i flere tilfeller er usikkert om de faktisk vil få betalt for jobben. Mange kjenner på stresset rundt støtteordningen, men det er nå førsteprioritet å hjelpe bedriftene med å søke om støtte for å overleve.

Hun opplever «et veldig stort og genuint engasjement for kundene».

– Mange bedriftseiere trenger noen å sparre med, og for mange er regnskapsførere også nærmeste samtalepartner.

Jobber «dugnad» for å hjelpe

Direktør Siri Nilssen i selskapet Amesto, som er en av de største aktørene innenfor regnskap i Norge, sitter med samme inntrykk. Coronakrisen traff i en allerede travel tid, men Amesto merker mindre trykk på oppgaver knyttet til vanlig drift.

– Dette er en dugnad. Alle vil ha et næringsliv etter krisen. Derfor er det viktig å hjelpe kunder med å komme seg gjennom krisen. Vi har ryddet plass og satt ned en task force for gratis rådgivning, og ikke bare for eksisterende kunder. Kontantstøtten er det viktigste akkurat nå, sier Nilssen.

STORE PÅ REGNSKAP: Siri Nilssen er administrerende direktør i Amesto. Konsernet selger regnskap for rundt 300 millioner i året.

Amesto

Hun sier at regnskapsførerne i Amesto alltid er i tett dialog med kundene, men at de nå har tatt ekstra ringerunder for å hjelpe.

– Mange bedriftseiere opplever et ekstremt press, og vi opplever at regnskapsførere har en viktig rolle.

Direktøren er ikke overrasket over anslaget på opptil 140.000 søkere ettersom de aller fleste får ringvirkninger av en total stopp i næringslivet.

– Vi forventer at en del bedrifter ikke klarer seg gjennom krisen. Men vi stopper ikke å hjelpe dem av den grunn, konkluderer Nilssen.

– Bevisste på sitt profesjonelle og etiske ansvar

Kontantstøtteordningen har blitt utviklet på svært kort tid for å sikre milliard-utbetalinger til hardt pressede bedrifter. Det har ført til bekymring om ubevisste feil og mulig misbruk, blant annet i Senterpartiet.

Lundberg Larsen i Regnskap Norge mener at ordningen som skal presenteres vil være godt forklart.

– Jeg tror den vil være grei å forstå for mange i dialog med regnskapsfører. Det vil alltid være en risiko for at noen prøver å flytte kostnader for å få mest mulig dekket, men regnskapsførerne er bevisste på sitt profesjonelle og etiske ansvar, sier hun.

– Med den ordningen som er laget, der omsetningen i 2020 sammenlignes med 2019, vil være det mulig å styre unna det i stor grad. Slik jeg forstår løsningen, må søkerne også svare på en del spørsmål i innledningen som skal hindre misbruk.

Skattedirektør Hans Christian Holte har sagt til E24 at det er «få opplysninger som skal inn», noe han forventer vil redusere mengden ubevisste feil.

– Vi er imponert over jobben som gjøres i departementer og etater, særlig i Skatteetaten. Vi opplever også et ekte engasjement hos dem, og ser på deres e-poster at de også har jobbet sent, i helger og påskeferie, sier Lundberg Larsen i Regnskap Norge.

Les også

Skattedirektøren: – Jobber ut fra der vi tror risikoen kan ligge

– Må nok leve med noe misbruk

Nilssen i Amesto sier at myndighetene har gitt mye bra informasjon, men at det likevel kan være vanskelig for bedriftene å holde oversikt.

– Det kan være snakk om relativt enkle systemer, men det betyr ikke at det er rett frem for bedriftene. Ordningen kan være mer komplisert enn mange tror. Myndighetene vil kreve en attestasjon fra regnskapsfører og revisorer i etterkant, men det er ikke helt klart hvilken attestasjon. Det er også en del usikkerhet rundt periodisering av kostnader, som ikke alle gjør daglig.

Men heller ikke hun er veldig bekymret for misbruk.

– Det er alltid noen som misbruker, men de aller, aller fleste ønsker bare å gjøre ting riktig. Det at myndighetene har lagt frem attestasjon som et ris bak speilet, kan bidra til å stoppe eventuelt uærlige hensikter. Samtidig må vi nok leve med noe misbruk for å redde næringslivet. Du får aldri helt vanntette ordninger, sier Nilssen.

– Det finnes alltid grensetilfeller der bedrifter som havner rett under terskelverdier kan få et incentiv til å øke omsetningsfallet for å få støtte. Men det er der vi som regnskapsførere kommer inn. Jeg tror ikke det vil bli et veldig stort problem med triksing og miksing. Mange av kundene som er rammet, er rammet ordentlig.

Les også

Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

Slik er ordningen:

  • Bedrifter som har blitt pålagt å stenge: Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. Planen er at man skal kunne søke om dette fra 17. april.
  • Bedrifter med inntektsfall: Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.
  • Minstegrensen for å få kompensasjon: Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. Det er vedtatt at det vil settes en høyere maksgrense for konserner, men dette må godkjennes av ESA før det er gjeldende.
  • Disse omfattes ikke av ordningen: Finansnæringen, el- og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde) og foretakene uten aktivitet eller de som er under konkursbehandling, omfattes ikke. Ordningen gjelder ellers for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Regnskap og resultater

Flere artikler