55.000 arbeidsplasser i eksportnæringen kan forsvinne innen utgangen av 2020

Dersom koronakrisen fortsetter fram til høsten og verdensøkonomien faller, kan en konkursbølge i norsk eksportnæring føre til 55.000 tapte arbeidsplasser.

Publisert:

I en rapport Menon Economics nylig utførte for Eksportkreditt Norge, kommer det frem at eksportindustrien i Norge står fremfor usikre tider. Funnet i rapporten er at inntektsfallet i eksportnæringen kan bli opp over 1.000 milliarder kroner frem mot 2023, og at opptil 55.000 arbeidsplasser står i fare for å forsvinne allerede ved utgangen av 2020.

Les hele saken med abonnement