Esa tar Norge til Efta-domstolen for styre-krav

Norge krever at ledelsen og styret i et selskap må være statsborgere og innbyggere i et EØS-land. Det mener Esa ikke er i tråd med EØS-prinsippene om etableringsfrihet.

Publisert:

Eftas overvåkningsorgan, Esa, har besluttet å ta Norge inn for Efta-domstolen over kravet om at ledere og styret i selskaper med hovedkontor i Norge, skal være statsborgere og innbyggere i et EØS-land.

Det skriver Esa i en pressemelding onsdag.

«Basert på etablert rettspraksis og tidligere traktatsbruddsprosedyre, mener Esa at disse kravene er i strid med grunnleggende EØS-prinsipper om etableringsfrihet», heter det i meldingen.

Lovverket Esa mener er problematisk finnes både i Aksjeloven (for AS) og Allmennaksjeloven (for ASA-selskaper). Der stilles det krav om at daglig leder og minst halvparten av styret og eventuelt bedriftsforsamlingen, skal være bosatt i Norge, med unntak av EØS-borgere når de er bosatt i et EØS-land.

Les på E24+

E24+: Pianisten Knut spiller på valuta: – En helt annen verden

«Bør ikke være avgjørende kriterier»

«De norske reglene begrenser muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å velge sin ledelse. Dette kan tvinge selskaper til å endre sammensetningen i ledelse eller styre», skriver Esa.

Videre mener ESA at kravet begrenser bedrifter i andre EØS-land muligheten til å drive forretninger i Norge gjennom underavdelinger, eller datterselskaper, på bakgrunn at de ikke får utnevne ledelsen og styret fritt.

«Nasjonalitet og bosted bør ikke være avgjørende kriterier for å velge hvem som skal lede selskaper. Det er allerede på plass strenge EØS-regler og kontroll av personer i sensitive sektorer som finansielle tjenester», heter det.

Norge fikk et formelt åpningsbrev fra Esa tilbake i 2015, før en grunngitt uttalelse ble gitt året etter. Å trekke saken inn for Efta-domstolen er det siste skrittet Esa kan gjøre i en sak der det mener at et land bryter med traktaten.

Les på E24+

E24+: Hva bør du gjøre med bedriftens svakeste ansatte?

Ikke fornøyd med varslede endringer i loven

Nærings- og fiskeridepartementet foreslo i november endringer i aksjelovgivningen som åpnet at norske selskaper kan velge daglig leder og flere styremedlemmer i utlandet, såfremt de er statsborger eller bosatt i EØS eller Efta.

Departementet innrømmet den gang at forslaget ble fremsatt etter at Esa har påpekt svakheter med dagens regelverk.

«Tilknytning til Norge, EØS og Efta skal sikre at selskapets daglige leder og styremedlemmer er underlagt norsk tvangsmyndighet og kan saksøkes her. Slik skal kreditorer og andre berørte parter beskyttes mot unndragelse av sivilrettslig ansvar og kreditorsvik», skrev Nærings- og fiskeridepartementet i en melding.

Esa noterer seg denne endringen i forbindelse med beslutningen om å ta Norge inn for Efta-domstolen.

«Selv om dette går i riktig retning, vil de foreslåtte endringene ikke fjerne begrensningen i etableringsfriheten fullstendig,» skriver Esa.

Meldingen fra ESANærings- og fiskeridepartementets melding om forslag til endringer i aksjelovgivningen
Publisert:

Her kan du lese mer om