Solid resultathopp i Møller Mobility Group

Møller Mobility Group kan vise til vekst hos både importøren, forhandlerne og innen bilfinansiering.

Volkswagens T6.1 Transporter Kombi
Publisert: Publisert:

Møller Mobility Group (tidligere kjent som Møllergruppen) kan vise til en inntektsvekst på 13 prosent så langt i år. Det kommer frem i regnskapet for andre tertial, som løper fra mai til og med august.

Det er særlig salget av Volkswagen nyttekjøretøy (varebiler), e-Golf og Audis elektriske SUV e-tron som bidrar til å løfte salget.

– Resultatfremgangen forklares i høy grad av godt salg av nyttekjøretøy, økt omsetning og effektivitet i servicemarkedet og ikke minst fortsatt høyt salg av elektriske personbiler, samtidig som avsetningene knyttet til gjenkjøpsbiler øker, skriver Møller.

Tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken viser at bilsalget fra januar til og med august endte på 99.460 biler, noe som er ned 1,4 prosent fra året før.

Møllers bilsalg i Norge er marginalt opp med 156 biler sammenlignet med de første åtte månedene av 2018, til totalt 31.658 biler.

Møllers lager av biler har økt med 646 millioner mot andre tertial i fjor. Møller beskriver lagerbeholdningen som lav, men den har økt som følge av at man vil ha nok nyttekjøretøy og elbiler på lager til å sikre leveransedyktighet.

Vi kan (nesten) takke Kina for alle elbilene – E24-podden med Lorentzen & Co

Vil ikke fornye obligasjonslån

Omsetningen i Møller-konsernet økte fra 17,9 til 20,2 milliarder kroner, målt mot samme firemånedersperiode i fjor.

Driftsresultat etter av- og nedskrivninger økte fra 667 til 882 millioner kroner, mens resultat etter skatt økte fra 563 til 707 millioner kroner.

Møller-konsernet har to obligasjonslån på 400 millioner kroner hver, hvorav det ene forfaller i november og det andre i mars 2022. På toppen av dette har selskapet et rammelån med et syndikat av banker på en milliard med forfall i april 2022.

Møller skriver at de ikke planlegger å fornye obligasjonslånet som forfaller neste måned og at man mener det er bedre å løse svingninger i arbeidskapitalen gjennom «kortsiktige finansieringsalternativer».

Konsernet avsluttet august med 832 millioner kroner på bok, noe som er ned fra 1,25 milliarder ett år tidligere.

Møller-konsernet har satt av 350 millioner kroner til utbytte i kvartalet.

Les på E24+

Med denne skal Toyota tidoble hydrogensatsingen

Forventer et stabilt marked i Norge

Med 99.460 biler solgt i det norske markedet per utgangen av august regner Møller med at totalsalget i Norge vil ende på rundt 15.000 biler og 36.000 varebiler i 2019, noe de beskriver som «relativt stabilt».

– Vridningen i salg fra fossile til ladbare biler ventes fortsette med full kraft i Norge, og Møller Mobility Group står fast ved anslaget om at halvparten av nybilmarkedet vil bli elektrisk i 2019, skriver selskapet.

I Sverige venter konsernet en nedgang i det totale bilsalget på rundt fem prosent til 335.000 biler, mens man forventer at markedene i Baltikum fortsetter å vokse.

Møller-konsernet har allerede fått god drahjelp av at Audi lanserte elbilen e-tron i år og nå har man også fått en ny versjon med mindre batteri og lavere pris som vil bli levert fra slutten av året.

Selskapet peker også på at det fra neste år kommer en rekke nye modeller inn fra Volkswagen-konsernet, inkludert VW ID. 3 (elbil i Golf-størrelse) som blir levert fra neste sommer, den elektriske firehjulstrekkeren Skoda IV som blir levert fra slutten av 2020 og Seat-modellene Citigo-e og Mii.

Selv om det går godt i norsk økonomi, med lav arbeidsledighet og høye investeringer, så peker Møller på at usikkerheten i verdensøkonomien har økt. Derfor regner de ikke med en styrking av den norske kronen med det første.

De peker også på at konkurransen i markedet for kompakte elbiler hardner til og at en del eksterne faktorer kan påvirke konsernet. Dette inkluderer blant annet hvordan bilprodusentene forholder seg til EUs nye utslippsregler som trer i kraft fra 2020 og andre rammebetingelser.

Møller Mobility Group Tertialrapport 2. tertial
Les også

– Det var ikke vanlig da, og er vel heller ikke det nå, at man putter en på knapt tredve inn i konsernledelsen i et børsnotert selskap

Publisert: