Salmar med solid resultatfall – venter litt høyere slaktevolum i 2020

Lavere laksepriser og utfordringer knyttet til biologi og laksesykdom i Nord-Norge trekker ned resultatene til oppdrettsselskapet Salmar i tredje kvartal.

Salmar
Publisert:,

Salmar rapporterer et operasjonelt driftsresultat på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal.

På forhånd ventet analytikerne et operasjonelt driftsresultat på 617 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 939 millioner på samme tid i fjor, ifølge data fra Infront.

Salmar venter fortsatt å slakte 155.000 tonn i år, inkludert Island. Neste år planlegger selskapet en økning til 162.000 tonn, hvorav 10.000 er på Island.

I tredje kvartal ble det slaktet 35.800 tonn i tråd med oppdateringen fra oktober.

– Segment Midt- Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe i meldingen.

Biologiske utfordringer

SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo falt med 8,91 kroner til 17,12 kroner i tredje kvartal. Nedgangen i margin blir hovedsakelig forklart med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge.

Biologiske utfordringer i nord, hvor sykdom og risiko for sykdom har ført til uttak av fisk med lav snittvekt, har påvirket både prisoppnåelse og kostnadsnivå i negativ retning.

«Lokalitetene med biologiske utfordringer var ved utgangen av tredje kvartal tømt og SalMar forventer et vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum i fjerde kvartal, hvor man vil slakte fra lokaliteter som har vist bedre biologiske prestasjoner og en bedre kostnadsutvikling enn slaktelokalitetene i tredje kvartal», opplyses det.

Mens selskapet betegner resultatene i nord som skuffende og meget svake, er segment Midt-Norge mer tilfredsstillende.

For å redusere biologisk risiko knyttet til lakselus i Midt-Norge, valgte SalMar å starte slakting av fisk tidligere enn planlagt mot slutten av perioden. Dette ga negativ påvirkning på kostnader, snittvekt og oppnådd pris i kvartalet. Av samme årsak forventes det også noe høyere kostnader og noe lavere volum for regionen i fjerde kvartal.

– Utsikter til fortsatt gode priser

Totalt endte resultatet etter skatt på 192,4 millioner kroner, sammenlignet med 936,0 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Verdijustering på biomassen (fisken selskapet har stående i sjø) trakk resultatet ned med 254 millioner kroner.

Kontraktsdekningen for fjerde kvartal ligger på rundt 20 prosent, som er lavere enn på samme tid i fjor, men kontraktene har et noe høyere prisnivå.

Med bakgrunn i en forventet økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt syv prosent i år og fire prosent neste år, kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser, skriver selskapet.

Les på E24+ (for abonnenter)

Les også: (+) Derfor synker lakseprisen

NewsWeb