Den første mobile vannfabrikken klar for Nordsjøen

Med ny teknologi vil oljebrønner i senfase kunne tømmes raskere, mer miljøvennlig og til en lavere kostnad. Teknologien kan revolusjonere haleprosjekter.

STORT MARKED: Tratec Halvorsen-sjef Frode Olsen er sikker på at markedet for containerbaserte vannfabrikker vil øke de neste årene.
Publisert:

– Vi har utviklet en containerbasert prosessmodul, som lager oksygenfritt ferskvann for å vaske ut salt av olje, sier Frode Olsen i en pressemelding.

Olsen er daglig leder i Tratec Halvorsen, som står bak den nye teknologien.

Løsningen er utarbeidet på forespørsel og utfordring fra Equinor. Fordi modulen er lett flyttbar og kan produseres langt raskere og billigere enn de faste installasjonene som tradisjonelt brukes på plattformene, vil den kunne revolusjonere såkalte haleprosjekter på sokkelen.

Første modul klar til utskipning

– Operatørene trenger ikke lenger å vente så lenge på å komme i gang med tømming av brønnene som kanskje ikke har kunnet gjennomføres med bakgrunn i høye realiseringskostnader, sier Bjørn Helleren, som er ansvarlig for offshore-operasjonene ved Tratec Halvorsen.

Kompaktmodulen er godkjent etter NORSOK Z-015N, standarden som definerer de tekniske og sikkerhetsrelaterte kravene til midlertidig utstyr som brukes på innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Det betyr at den kan installeres på hvilken som helst plattform uavhengig av operatør.

ROMSLIG: Prosjektleder Roald Ingebretsen (f.v.), daglig leder Frode Olsen og offshore-sjef Bjørn Helleren demonstrerer at det er romslig inne i containeren.

Den første containermodulen står nå på Øyesletta i Kvinesdal i Vest-Agder, klar til utskipning til Heimdal-plattformen, som opereres av Equinor.

Olsen ønsker ikke si noe om prislappen på modulen, men sier det er en økonomisk gunstig løsning for operatørene.

Også sett i et miljøperspektiv er det en gunstig løsning, sier han.

– Industrien blir mer og mer opptatt av miljøet. Dette er et resultat av at Equinor åpner opp for utvikling av nye løsninger, sier Olsen.

Dersom alt går som bedriften håper, vil den også få bestillinger fra andre operatører. Olsen ser et stort marked i Nordsjøen, både på norsk og britisk side.

– Utfordringen med salt i olje er et verdensomspennende problem, eksempelvis er mange moderne felter i Mexicogolfen begrenset av dette. Her er det muligheter, sier Olsen.

Kjemikaliefritt

Vannproduksjonen i containeren skjer uten bruk av kjemikalier, noe som er et klart pluss når sørlandsbedriften nå skal ut og markedsføre sitt nye produkt.

– Prosessen er miljøvennlig. Vi lager ferskvann av sjøvannet, fjerner oksygen og varmer det opp til 40 grader for å unngå organisk vekst- og voksproblematikk i brønnen. Alt dette skjer inne i en 20 fot lang container.

– Du kan godt kalle dette en kompaktfabrikk. Den leverer mellom 50 og 70 kubikkmeter vann i døgnet, sier Roald Ingebretsen, som har ledet utviklingsprosjektet.

Med dagens kapasitet vil Tratec Halvorsen kunne produsere ti moduler i året. Ingebretsen legger ikke skjul på at bedriften har store ambisjoner for det nye konseptet, spesielt ettersom selskapet samarbeider tett med Veolia Water Technologies, en fransk gigant som er verdensledende på løsninger for vannrensing.

– Sammen kommer vi til å videreutvikle slike systemer. Markedet for mobile komplettmoduler vil garantert øke de neste årene, fordi flere felter blir mer modne. Spesielt ser vi dette i Nordsjøen, sier Olsen og legger til:

– Vi jobber kontinuerlig med utvikling av ny teknologi, og dette er bare begynnelsen.

Publisert: