Like syke som før

Regjeringen venter at sykefraværet stiger i år. Prestisjeprosjektet "inkluderende arbeidsliv" er ikke i nærheten av målet om 20 prosent reduksjon i fraværet.

  • SIGURD SIGURD BJØRNESTAD
  • Beate A. Koren
Publisert:

Les også:

Statsminister Jens Stoltenberg begynner å få stor fallhøyde ned til målet for sykefraværet i avtalen om "inkluderende arbeidsliv" (IA-avtalen). Høyden øker i år: Regjeringen regner med at sykefraværet vil stige med 1 prosent.
Det betyr at sykefraværet i år vil ligge nesten nøyaktig likt med sykefraværet i IA-avtalens utgangspunkt 2. kvartal 2001. Da var sykefraværet 7,0 prosent. Regjeringen regner med et sykefravær på 6,9 prosent i 2008.
Hvis forventningen for 2008 slår til, betyr det at det samlede sykefraværet ligger på stedet hvil på 6,9 prosent i 2006, 2007 og 2008. Det er langt ned til IA-målet på 5,6 prosent. Det skal etter avtalen nås i 2009.
- Vi har fornyet avtalen og står ved den. Men det blir krevende å nå målet, medgir Stoltenberg.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 foreslår Regjeringen å sette av 180 millioner kroner mer for å dekke folketrygdens utgifter til sykepenger. Fra og med 17. sykepengedag overtar folketrygden ansvaret for sykepengene.
"Regnskapstall for de siste månedene gir indikasjoner om at sykefraværet igjen kan være på vei oppover, og på denne bakgrunn legges det nå til grunn en økning i sykefraværet på 1,0 pst. på årsbasis sammenlignet med 2007, ... ", skriver Regjeringen i begrunnelsen for at det trengs mer penger.
Det ligger an til at sykefraværet stiger fra litt under 6,9 prosent i fjor til noe over 6,9 prosent i år.
Høsten 2006 smalt daværende LO-leder Gerd-Liv Valla håndflaten i bordet med full TV-dekning. Stoltenberg hadde foreslått at arbeidsgiverne skulle ta rundt 2,5 milliarder kroner mer av regningen ved sykefraværet.
Men LO tvang landets regjering til et ydmykende tilbaketog. I går var Stoltenberg tilbake i løvens hule. Han holdt foredrag på fagligpolitiske konferanse på LOs konferansesenter på Sørmarka. Gerd-Liv Valla er byttet ut med Roar Flåthen. Men sykefraværet var ikke tema før Aftenposten tok det opp med Stoltenberg.
- Det er naturlig at det er vanskelig å få ned sykefraværet i et land som har så høy sysselsetting som Norge, forklarer Stoltenberg.
- Er det et nederlag at man står på stedet hvil til tross for et mål om å senke sykefraværet med 20 prosent?
- Nei. Vi skal strekke oss og gjøre mer for å få flere i arbeid, sier Stoltenberg. Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, også han gjest hos LO på Sørmarka, mener derimot Regjeringen har en lang vei å gå.
- Vi har ikke lykkes godt nok. Hverken staten eller partene i arbeidslivet er fornøyde, forteller Hanssen.
Flere nyheter på E24

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Sykelønnsreformen som aldri kom

  2. Stoltenberg tør å røre sykelønnen

  3. Bye, bye Bjarne

  4. Varsler endringer i sykelønnsordningen

  5. Sykefraværet over<br /> 10 prosent