Norsk arbeidsliv kan lukke lønnsgapet raskere enn i dag

Det kan ta over 50 år før kvinner og menn tjener like mye. Det har vi ikke tid til, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I Norge tjener kvinner mindre enn menn. Det markeres gjennom likelønnsdagen, som illustrerer at kvinner «jobber gratis» resten av året sammenlignet med menn. I år er dagen mandag 16. november. I fjor var det den 14. november.

Fortsetter vi med dagens utvikling er det beregninger som viser det vil ta over 50 år før kvinner og menn tjener like mye. Norsk arbeidsliv kan bedre enn som så.

Man kan forvente en raskere utvikling mot lik lønn, både for likt arbeid og for arbeid av lik verdi, dersom arbeidsgivere jobber grundig med egen lønnspolitikk, viser lønnsforskjeller offentlig, og tar med arbeidstakersiden i vurderingene.

E24+: Reagerer på uttalelse om kvinnelige toppledere i Bergen: – Nå ble jeg fornærmet

Se for deg at ledelsen på din arbeidsplass setter seg ned med de tillitsvalgte. Sammen henter de ut en liste over alle stillingene for å vurdere hvilken verdi disse har. Hvor mye kompetanse og anstrengelse krever stillingen, hva slags ansvar og arbeidsforhold er det snakk om? Disse, og andre relevante spørsmål blir vurdert.

Når de er ferdig har man et godt grunnlag for å sammenligne helt ulike stillinger og si om de egentlig fortjener lik lønn, fordi de kan sies å ha en lik verdi.

Et slikt arbeid kan gjøre at likelønnsdagen i 2021 havner mye seinere på året enn 16. november. Det er et slikt arbeid som gjør det mulig å se at avdelingssykepleiere gjør en like verdifull jobb som tekniske fagkoordinatorer.

Fra og med i år har Stortinget gitt arbeidsgiver og tillitsvalgte en lovpålagt plikt til å minst annet hvert år gjøre denne vurderingen sammen. Er arbeidsgiver stor nok, skal de gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. Plikten er omtalt i likestillings- og diskrimineringslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt. Intensjonen er å synliggjøre lønnsforskjeller mellom kjønn, og mellom stillingsgrupper som kan sies å være like verdifulle for arbeidsgiver.

Sett denne? 650 har tatt utdanningen siden 1995. Åtte har vært menn

Arbeid av lik verdi gjelder på tvers av fagområder, ansvarsområder, arbeidsoppgaver og yrker. Kartleggingen utgjør et verktøy som kan brukes både for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i like stillinger, og mellom stillinger av lik verdi. Vi i ombudet veileder og kurser virksomheter i dette arbeidet.

Det er mange årsaker til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Noen av de store er sektorforskjeller, næringsforskjeller, deltidsarbeid, yrkes- og utdanningsvalg.

Hver enkelt arbeidsgiver må likevel ta sin del av ansvaret. Når virksomheter pålegges å gjøre en omfattende vurdering og kartlegging så senkes dørstokkmila for å ta ekstra samfunnsansvar og være best i klassen. Dermed både dultes og lokkes virksomheter til å jobbe aktivt med egen lønnspolitikk.

Slik når man forhåpentligvis målet om likelønn i Norge lenge før 2060.

Publisert:
Gå til e24.no