Flytoget anklaget regjeringen for lovbrudd i november – har fortsatt ikke fått svar

Staten viderefører offentlig støtte til samtlige togselskaper, utenom Flytoget. – Ulovlig statsstøtte, mener selskapets advokater.

Administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget.
Publisert: Publisert:

Flytoget mener de står alene igjen på perrongen etter at regjeringen ved nyttår videreførte støtten til de tre andre togselskapene i Norge.

I et brev til Samferdselsdepartementet skrev Flytogets styreleder Rolf Roverud i november at de vil være helt avhengig av offentlige kjøp for å sikre overlevelse, dersom den lave reiseaktiviteten fortsetter utover i 2021.

Bakgrunnen for brevet er at departementet viderefører støtten til Vy, SJ og Go-Ahead frem til sommeren, mens Flytogets statsstøtte tok slutt ved nyttår.

Togselskapene får dermed dekket 85 prosent av sine økonomiske tap i perioden, mens Flytoget må betale av egen lomme.

I varskuet til departementet anslår Flytoget at de taper 40 millioner kroner i måneden med dagens drift.

Det vil kunne føre til at Flytoget ikke makter å møte de finansielle kravene som settes for å konkurrere om Flytogets virksomhet, når personfrakt til og fra Gardermoen legges ut på anbud de neste årene.

Les også

Flytoget taper 40 millioner kroner i måneden

Har brukt to måneder på å svare

I brevet til departementet advarer Flytoget derfor mot «alvorlig konkurransevridende konsekvenser av diskriminerende tilleggskjøp fra staten under covid-19-pandemien».

16. november uttalte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i en e-post til Norsk Jernbaneforbunds medlemsblad at departementet ville vurdere påstandene i brevet nøye. «Flytoget skal få en tilbakemelding på brevet så snart det er mulig», skrev Aarset.

To måneder senere har departementet fortsatt ikke gitt Flytoget svar, noe som får administrerende direktør Philipp Engedal til å reagere sterkt.

Les også

Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser

– Det er vanskelig å forstå at det har tatt så lang tid, og det er vanskelig å forholde seg til. Nå er det to og en halv måned siden brevet, og vi er i en alvorlig situasjon. Den unnfallenheten har jeg vanskelig for å forstå, sier Engedal til E24.

Han forklarer at Flytoget nå må tømme kassen for å holde hjulene i gang utover en vår som vil bli preget av kraftig redusert reiseaktivitet. At det skjer i konkurranse med Vy, som på samme strekning får støtte av staten for tapt omsetning, kan være ulovlig statsstøtte, mener Flytoget.

– Hva har departementet svart?

– Ingenting. De henviser til at det er gjort en transportfaglig vurdering som tilsier at Flytoget ikke får forlenget støttekjøpene. Det er dette vi ønsker mer klarhet i. Hvilke vurderinger er gjort? Har de vurdert konkurransevridningseffekter? Både på kort og lang sikt.

– Vi har fulgt opp med mail, telefonisk kontakt og SMS, men foreløpig er det helt stille fra den kanten. Ingen svar direkte til oss, sier Engedal.

– Kjempebekymring

Selskapet peker i brevet til departementet på at de siden oppstarten har drevet uten å motta subsidier i noen form, i konkurranse med et subsidiert NSB/Vy.

«Å øke denne konkurranseskjevheten ytterligere ved å gi ensidig økonomisk tilskudd (...) til kun Flytogets konkurrent, er sterkt konkurransevridende og vil kunne få dramatiske konsekvenser for Flytoget på kort og på lang sikt. Flytoget betrakter dette også som ulovlig», skriver de.

– Det er en kjempebekymring. Det dreier seg om overlevelsen til Flytoget. Vi synes det er merkelig at de nye utenlandske får støtte og Samferdselsdepartementets eget selskap får støtte, mens Flytoget ikke får det. Det er uforståelig, det vil svekke konkurransen og på sikt gå utover de reisende, sier Engedal.

– Dessuten kan det jo ikke være hensikten fra departementet å få færre med i konkurransen. Det blir selvmotsigende, det og.

Like før jul meldte de rødgrønne partiene at de sammen med Fremskrittspartiet hadde stemt for at Flytoget skulle omfattes av ordningen. Flertallet fikk gjennom en merknad til statsbudsjettet som ba om at Flytoget likebehandles, men siden har det likevel vært stille.

– Hva er status for opposisjonens støtte?

– Foreløpig har vi ikke sett spor av at det er tatt hensyn til. I det endelige budsjettet hadde transportkomiteen fått inn en merknad om å gi likebehandling til Flytoget. Men det er ikke nevnt i mandatet til Jernbanedirektoratet.

– Vi står her uten noe som helst svar, og det er det som er fortvilende. Vi må vurdere hva vi skal gjøre, og våre handlinger vil jo være forskjellige ut fra dette.

– Hvor mye haster det?

– Vi skulle visst i går, nær sagt.

Les også

Under ett år siden oppstarten: Fem av åtte ledere har hoppet av Go-Ahead-toget

Jernbanetilsynet stiller spørsmål

Også Statens jernbanetilsyn har etterspurt en begrunnelse fra departementet, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Terje Owrehagen.

– Vi har anmodet Samferdselsdepartementet om å få flere opplysninger i saken for at vi skal kunne vurdere forespørselen fra Flytoget. Vi har foreløpig ikke fått svar. Derfor kan vi ennå ikke si noe mer konkret om innhold eller tidsforløp i behandlingen av saken, skriver Owrehagen i en e-post.

Samferdselsdepartementet har ikke besvart E24s spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å svare Flytoget. Departementet skriver imidlertid i en e-post at de vil komme med et svar innen kort tid.

– Flytoget har tatt opp en rekke kompliserte spørsmål. Vi tar sikte på å gi Flytoget tilbakemelding innen kort tid. Vi har også fått spørsmål fra Stortinget og Statens jernbanetilsyn som berører saken.

Departementet har også blitt spurt hvordan de vil svare på anklagene om at det er ulovlig statsstøtte å forlenge tilbakekjøpene til SJ, Vy og Go-Ahead, og ikke Flytoget, samt hva som er status i saken, uten å besvare E24s spørsmål om dette.

Publisert: