Jens Ulltveit-Moes konsern var nær stupet i sommer: – Da var tvilen til å ta og føle på

I juni mente revisor at det var betydelig tvil om Jens Ulltveit-Moes konsern ville overleve. Nå sier Ulltveit-Moe at både han selv og DNB, som har lånt ham milliardbeløp, føler seg mye tryggere.

Det så i juni mørkt ut for Jens Ulltveit-Moes selskapssystem. Men alt ser mye lysere ut nå, mener investoren selv.
Publisert: Publisert:

«Vi gjør oppmerksom på (...) at det knytter seg stor usikkerhet til verdivurdering av fysiske og immaterielle driftsmidler, samt at enkelte av datterselskapene i konsernet er i en svært presset likviditetssituasjon».

Det heter det i revisjonsberetningen for 2019-regnskapet til selskapet som er konsernspissen i Jens Ulltveit-Moes imperium. Det består i av alt fra kjente kjeder som Peppes, Burger King og Starbucks til produksjon av biodrivstoff i Brasil.

Selskapet heter JUM Holding og er majoritetseier i Umoe Gruppen.

Da revisoren signerte sin beretning i slutten av juni år, het det videre om JUM Holding at «det foreligger vesentlige usikkerheter som kan skape tvil av betydning for enhetens evne til fortsatt drift».

Driften av Burger King i Skandinavia var lenge en såkalt cash cow for Ulltveit-Moe, men kjeden har de siste årene tapt penger utenfor Norge.

– Tvilen var til å ta og føle på

Men ifølge Jens Ulltveit-Moe var det situasjonen da, og ikke nå.

– I slutten av juni var vi fortsatt veldig preget av korona. Vi visste ikke hvordan det gikk med hverken restaurantene i Norge eller virksomheten i Brasil. Så da var tvilen til å ta og føle på. Men det har gått ganske annerledes enn vi trodde i juni, sier Ulltveit-Moe til Aftenposten/E24.

– Til det bedre da, mener du?

-Ja, avgjort. Det forbausende er at etanolprisene i Brasil har steget! Det er økt bruk av privatbiler i Brasil fordi folk ikke vil reise kollektivt. Brasil-virksomheten ser derfor mye bedre ut enn i juni. Og for restaurantene gikk faktisk takeaway og fastfood bedre i juli i år enn i 2019, svarer Ulltveit-Moe.

Totalt har JUM Holding-konsernet ca. 5800 ansatte, fordelt på vel 3500 årsverk. De aller fleste av disse jobber i de rundt 400 skandinaviske restaurantene som Umoe Restaurants driver. Men etanolprodusenten Umoe Bioenergy i Brasil har også godt over 1000 ansatte.

Salget av Umoes hovedkontor på Fornebu er trolig det nest mest omtalte salget som Jens Ulltveit-Moe har foretatt det siste året.
Les også

Ulltveit-Moe rydder i restaurantene – vil også ut av Starbucks på Stureplan

JUM Holding konsernet

– JUM Holding viser totalbildet

Regnskapene Ulltveit-Moe har sluppet før i år, for henholdsvis Umoe Gruppen, Umoe eller nå sist UBE Gruppen har alle vært rene selskapstall. Det betyr at de regnskapene ikke har hatt med driftsresultatene for deres respektive datterselskaper.

Den hele og fulle oversikten for hans selskapssystem i 2019 har det derfor ikke vært mulig å få før nå, gjennom offentliggjøringen av konsernregnskapet for JUM Holding.

– JUM Holding er konsernspissen og viser totalbildet for min gruppe, bekrefter Ulltveit-Moe, som er eneeier av JUM Holding.

JUM Holding eier 59,5 prosent av UMOE Gruppen (se grafikk). Resten av Umoe Gruppen eies av to selskaper som igjen eies av hans døtre.

Regnskapet for 2019 ser ikke pent ut. Til tross for omfattende salg av virksomheter som ga bokførte gevinster, så gikk hele konsernet med 304 millioner kroner i underskudd i fjor. Det etterfulgte et underskudd på 571 millioner kroner etter skatt i 2018.

Jens Ulltveit-Moe er fortsatt avhengig av velvilje fra banktoppene som holder til bak denne glassfasaden i Bjørvika.

Opererer på DNBs nåde

Umoe brøt i fjor høst betingelsene som DNB hadde satt for å låne selskapet penger. Dermed ble over 1 milliard kroner i lån flyttet fra langsiktige til kortsiktige lån, altså med forfall alt i år. I praksis ville dette vært umulig for Ulltveit-Moe å innfri. Han har derfor vært avhengig av at DNB gir ham tid til å rydde opp.

Ulltveit-Moes nye konsernsjef Jarle Roth har derfor solgt ut selskaper og eiendeler for over 1 milliard kroner det siste året for å betale gjeld. Han har solgt blant annet Umoe Consulting, Umoes hovedkontor på Fornebu og andeler i alt fra et LNG-skip til et selskap som driver med mat på flyplasser.

– Egenkapitalen er mindre enn den var, men den er fortsatt betydelig. Så vi har et godt samarbeid med banken, sier Ulltveit-Moe om DNB. Han legger til:

– Jeg tror de er vesentlig mindre nervøse nå enn de var.

Les på E24+

Jens Ulltveit-Moe måtte betale seg ut av flyplassmat

Ålesunderen Jarle Roth har tatt ryddejobben, etter at han i august i fjor gjorde comeback hos Ulltveit-Moe som ny konsernsjef i Umoe Gruppen.

– Gjeldsnivået skal ned. Men vi er nå vesentlig tryggere enn vi var. Den egenkapitalen som står der nå gjenspeiler noenlunde markedsverdiene, sier Ulltveit-Moe om konsernbalansen til JUM Holding.

Ulltveit-Moe lover DNB flere salg

Den bokførte egenkapital for JUM Holding-konsernet var på 702 millioner kroner ved årsskiftet. Etter all tvilen om den reelle verdien av egenkapitalen da årsregnskapet ble avlagt i juni, mener Ulltveit-Moe at verdiene nå er høyere enn de bokførte.

– Jeg vil si at å ha en egenkapital på mellom 700 millioner kroner og 1 milliard kroner er en fornem nød.

– Er nye DNB-lån på plass?

– Vi er i en prosess. Men jeg tror DNB er veldig fornøyde. Vi har solgt det vi har sagt at vi skal selge. Så får vi se hva som skjer. Men de er enig med oss om at vi skal selge når prisen er riktig, svarer den 78 år gamle investoren som nå vil bli MDG-politiker.

DNB var for tøffe med ham?

Et mye omtalt salg av Umoes aksjer i REC Silicon i desember fjor, kom dog ikke på et tidspunkt da prisen var riktig. Umoe fikk på det tidspunktet ikke mer lån av DNB, og Ulltveit-Moe ble tvunget til selge på bunn.

Han fikk 85 millioner kroner for REC-aksjene. Dagens eier av disse aksjene, Kjell Inge Røkkes Aker, kan glede seg over at de samme aksjene siden kjøpet har steget med 280 prosent. De er nå verdt 323 millioner kroner.

– Det kan virke som om DNB var for tøffe med deg i fjor høst. Og skjøt både deg og seg selv i foten da de tvang frem et salg av REC Silicon, fremfor å gi deg ekstra likviditetslån?

– Det er dine ord, men jeg er ikke uenig med deg, sier den alltid frittalende investoren.

Så får både han og DNB håpe at restaurantene hans kan holde åpent fremover, og at etanolprisene i Brasil ikke faller igjen.

Hans ene virkelige helt sikre kontantgenererende virksomhet nå er eierandelene i noen LNG-skip som går på 20 år lange kontrakter.

Blant mange exiter i år er Umoe Restaurants’ eierandel i et selskap som driver mange av spisestedene på Gardermoen.

Håper å refinansiere i Brasil

– Du har solgt mye det siste halvannet året. Men Brasil-virksomheten er kanskje ikke salgbar?

– Den er salgbar, men til en elendig pris nå. Men det som skjer i verden nå er det som jeg spådde for ti år siden. Det gjelder også interessen for etanol som er økende. Derfor tror jeg det er fornuftig fortsatt å sitte med det. I utslippsfri tungtransport er etanol en viktig bestanddel, svarer Ulltveit-Moe.

Han forteller at de er i en prosess med en latinamerikansk utviklingsbank om en langsiktig finansiering av Umoe Bioenergy i Brasil.

Hans tidligere andre store virksomhet i Amerika, et canadisk trevareselskap, solgte Ulltveit-Moe med stor gevinst i 2018. Det var rett før USAs president Donald Trump innførte toll på import av trevare fra Canada.

– Salget av trevarevirksomheten i Canada i 2018 var perfekt timet. Så av og til gjør jeg noe riktig, sier Ulltveit-Moe om det tidlige salget.

Publisert: