Stordalen tar epidemiforsikring til retten – kan ha krav på flere hundre millioner

Petter Stordalen kan ha krav på flere hundre millioner kroner hvis hans tolkning av epidemiforsikringen får støtte i retten. Codan forsikring nekter å betale.

Petter Stordalen saksøker forsikringsselskapet Codan for å få erstatning for tapene hotellene hans har lidd under koronakrisen.
  • NTB-Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:

Mandag starter saken som kan ha enorm betydning for Petter Stordalen og Strawberry-systemet. Hvis Oslo tingrett er enig i at epidemiforsikringen omfatter økonomiske tap som konsekvens av den pågående koronapandemien, kan det utløse samlede erstatningskrav på flere hundre millioner kroner.

Men Codan Forsikring har en helt annen forståelse av avtalen og er ikke villig til å utbetale en krone.

Det sentrale spørsmålet retten skal ta stilling til når den mandag formiddag starter behandlingen av søksmålet mot Codan, er tilsynelatende enkelt å besvare: Et hotell som har forsikring mot økonomiske tap som følge av et epidemisk utbrudd, skal vel få dekket tapene det ble påført da koronautbruddet i fjor vår førte til full nedstenging og massiv kundesvikt?

Men hva betyr egentlig «epidemisk utbrudd», og hvilken tolkning var forsikringsselskapet og Strawberry Holding enige om da epidemiforsikringen ble tegnet – lenge før noen visste at hotellbransjen kom til å bli rammet beinhardt av koronakrisen?

Les også

Petter Stordalen selger luksushotell i København

Var fullbooket

Det er Norefjell Hotell & Spa som er saksøker i saken som kommer opp mandag. Hotellet måte stenge helt ned i mars, som følge av regjeringens kraftige restriksjoner for å begrense smitteutbruddet. Det er Choice som står for hotelldriften. Derfor er Norefjell Hotell & Spa omfattet av epidemiforsikringen til Strawberry-systemet.

– Hotellet var nær fullbooket for sesongen da koronapandemien ledet til nedstenging av hotellet ved hastevedtak fra den lokale kommuneoverlegen, poengterer hotellets prosessfullmektig, advokat Jan B. Jansen i BAHR, i sitt sluttinnlegg.

– På grunn av ytterligere løpende restriksjoner og smittevern ble hotellet først åpnet for gjester 19. juni 2020, men trafikk og belegg er fortsatt sterkt påvirket av retningslinjene for å hindre smittespredning skriver han.

Les på E24+

Petter Stordalen kan havne i rettssak etter hotellkonkurs

Flere hundre millioner

Hotellet krever 3 millioner kroner i erstatning, selv om de faktiske tapene er langt høyere. Jansen mener begrepet «epidemisk utbrudd» i avtaleteksten skal forstås «i tråd med vanlig språkbruk». Eventuell tvil om forståelse må uansett gå utover forsikringsselskapet, fordi det «kan avgrense den risikoen de påtar seg gjennom formuleringen av forsikringsvilkårene og dekningen», skriver han.

Petter Stordalen har rundt 200 hoteller i sin portefølje som er dekket av forsikringsavtalen.

Det har vært spekulert på om de samlede kravene kan komme på en milliard kroner, ifølge konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels. Han vil overfor Dagens Næringsliv ikke gå lenger enn å si at det beløpet ligger mellom dette nivået og det Codan ligger på, som er null kroner.

– Det viktigste for oss er at vi får slått fast at forsikringen dekker tap som følge av koronakrisen. Så blir spørsmålet i neste omgang hvor stor andel av tapene som dekkes, sa han til avisen i oktober.

Les også

Petter Stordalen slår Stavanger-hotell konkurs

Bare utbrudd ved hotellet

Forsikringen dekker bare tap som følge smitteutbrudd ved hotellet, hevder Codan. Derimot dekker den ikke tap som følge av et generelt smitteutbrudd i samfunnet, anfører selskapet i sitt sluttinnlegg.

– Strawberry ba aldri om en forsikring for «epidemi» eller «pandemi». Begrepene er ikke brukt i avtalen og ble aldri diskutert mellom partene. Partene må anses å ha hatt en felles oppfatning om at epidemi og pandemi ikke var omfattet av forsikringen, skriver advokat Jørgen Svartebekk.

Han hevder at objektivt forstås «epidemisk utbrudd» som uventet mange sykdomstilfeller «lokalt eller blant avgrensede befolkninger» – altså geografisk begrenset til konkrete steder eller mindre områder, og at det i dette tilfellet er hotellet.

– Codans tolkning er den eneste rasjonelle forståelsen, konkluderer han.

Oslo tingrett har satt av fem dager til saken.

Publisert: