En, på dette bildet, hostende finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg (begge H) la frem statsbudsjettet i forrige måned.

Vi skal sikre trygghet for folk og jobber

Med det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden som bakteppe har for åttende gang de fire borgerlige partiene blitt enige om veien videre for Norge. Det er viktig for både folk og bedrifter. Det gir trygghet og forutsigbarhet om viktige prioriteringer for neste år.

 • Mudassar Kapur (H)
  Mudassar Kapur (H)
  Leder av Stortingets finanskomité
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Dette året har vi alle erfart betydningen av å ha ekstraordinære statsfinanser. Takket være alle dem som har bidratt til norgeshistoriens største industrieventyr innen olje og gass, har fellesskapet fått enorme inntekter. Og takket være kloke beslutninger og ansvarlig forvaltning, har vi brukt dem til å bygge opp verdens største nasjonale sparekasse – oljefondet. I godværsdager har vi forberedt oss på de uværsdagene vi visste ville komme. Det kan vi være glade for nå. Der andre land tar opp svære kriselån, som de vil måtte slite med i mange år fremover, har Norge oljefondet.

Denne muligheten forplikter også. Vi må bruke denne situasjonen til å sette økonomien i enda bedre stand til å fornye seg. Vi må sørge for at den dagen en annen andre står i samme krise som vår, skal de også ha minst like god verktøykasse som det vi har hatt og har. Derfor er det lagt fram tiltak i budsjettet som bidrar til nødvendig omstilling i norsk økonomi.

Les mer: E24s samleside for statsbudsjettet for 2021

Vi er enige om en formidabel satsing på maritim næring. Blant annet styrkes nettolønnsordningen for sjøfolk. Bevilgningene til veiinvesteringer og vedlikehold økes kraftig. Bevilgninger til å starte arbeidet med Stad skipstunnel, InterCity Vestfold og Kongsbergbanen, samt reduksjon av bompenger er også blant samferdselssatsingene. Sukkeravgiften fjernes, avgiften på alkoholfrie drikkevarer halveres, avgiften på snus blir 25 prosent lavere og avgiften på øl og vin reduseres med 10 prosent.

Underveis har vi også blitt enige om en kraftfull tiltakspakke på 22 milliarder kroner særlig for norsk næringsliv. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring. Dette er viktig for å skape forutsigbarhet for dem som driver næring og opplever vanskelige tider akkurat nå.

Dessuten har vi også kuttet skatten på arbeidende kapital, slik at vi tar side med dem som ønsker å skape norske arbeidsplasser, de som står på hver dag for å redde norske arbeidsplasser. Arbeiderpartiet tror debatten om formuesskatten handler om yachter og luksusbiler, mens den egentlig handler om fiskebåter og lastebiler. Det handler om arbeidsplassene til folk.

Dette budsjettet sikrer flere bein å stå på. Vi skal bruke 10 milliarder kroner på næringsrettet forskning og innovasjon. Og skattelettene styrker økonomien til mange familier som sårt trenger det. En vanlig familie vil ha om lag 14.000 kr mer å rutte med enn med nivået i 2013.

Dette budsjettet bidrar til å skape en grønn fremtid. Karbonfangst og – lagring, jernbane og kollektivtrafikk er viktige og store satsinger i budsjettet.

Dette budsjettet bidrar til å bygge kompetanse. Vi skal sørge for at flere fullfører videregående skole, og at flere får kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Og vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020.

Regjeringspartiene la fram vårt forslag til statsbudsjett i oktober. Tiltakene i årets budsjett gir støtte og aktivitet i distriktene, grønn omstilling og vekst i næringslivet, trygghet og støtte til dem som trenger det og vil bygge kompetanse for fremtiden. Budsjettet er ekspansivt, som betyr at vi bruker mer penger på å skape aktivitet. 73 milliarder kroner til veier, broer, tunneler og jernbane – dette vil kreve tusenvis av hender og hoder å gjennomføre.

Så du denne? Budsjett-enighet: Frp fikk kuttet grensehandel-avgifter

Før koronakrisen var arbeidsledigheten i Norge rekordlav etter over seks år med denne regjeringens politikk. Fire av fem jobber ble skapt i det private næringsliv, og det er der de skal skapes på nytt. Det er dit vi må tilbake, og med denne budsjettenigheten staker vi ut kursen for fremtiden.

Dette er også et budsjett som bidrar til å inkludere flere. Veldig mange har falt ut av arbeidslivet, og det er ikke sikkert at de kommer tilbake til samme type arbeidsplass og samme type arbeidsoppgaver når denne pandemien er over. Samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser, må vi unngå at noen faller varig ut av arbeidslivet eller at arbeidsledigheten biter seg fast. Tidligere kriser har lært oss at vi må tilby utdanning og skole for å hindre at folk blir stående varig utenfor arbeidslivet. Vi må sørge for at de som er ledige i dag, får den kompetansen som næringslivet etterspør i morgen.

Statsbudsjettet for neste år bidrar til å svare på de langsiktige utfordringene landet står overfor – de utfordringene som var der før koronakrisen og som vil være der også etter, kanskje i mye mer forsterket grad.

Norge har et bedre utgangspunkt enn mange andre. Før krisen hadde vi høy sysselsetting, lav arbeidsledighet, høy produktivitet, robuste banker og en velfungerende økonomi. Vi har et omstillingsdyktig næringsliv og høy tillit i samfunnet.

Vi må derfor satse på løsninger som bidrar til arbeidsplasser og aktivitet her og nå, uten å miste det langsiktige perspektivet av syne. Utfordringene som var der før krisen, vil som sagt være der også etterpå. Det viktigste for oss nå er å holde smitten nede, gi trygghet til folk og arbeidsplasser, hjelpe dem som trenger hjelp, få folk tilbake i jobb og sikre flere bein å stå på.

De siste ukene har mange politikere brukt mye utestemme og skremsler om regjeringens politikk. Jeg tror det norske folk forventer at politikerne holder en konstruktiv tone når landet står i en krise, selv i saker der vi er høyst uenige. Den siste tiden har vært veldig spesiell for oss alle. Mange mennesker over hele landet har følt på en usikkerhet for seg selv og sine. Det viktigste av alt er at vi alle bidrar til dugnaden, følger smitterådene og tar vare på hverandre, for god helse er også god økonomi i den situasjonen landet står i.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringsliv
 2. Kommentar
 3. Økonomi
 4. Arbeidsliv
 5. Omstilling
 6. Kollektivtrafikk

Flere artikler

 1. Virke-sjefen slår alarm om ungdomsledighet: – Jeg blir fortvilet

 2. Utdanning og kompetanse er veien ut av krisen

 3. Ap, SV og Rødt etter revidert budsjett: Skuffet over at brus går foran arbeidsledighet

 4. Sosialistisk skattegaranti

 5. – Et historisk grep for å redusere grensehandelen