Tvisten mellom Olav Thon og Hamar-restaurant ender i Høyesterett

Høyesterett skal behandle anken til Olav Thon, som tapte varemerkestriden mot Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveri i lagmannsretten i mars.

TAPTE: Olav Thon anket saken, men fikk ikke medhold av Borgarting lagmannsrett. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å behandle anken.
Publisert: Publisert:

Thon eier Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo og mener at navnet er beskyttet av varemerkeloven. Thon kjøpte den tradisjonsrike restauranten i 1978, mens Hamar-restauranten åpnet i 2015.

I tingretten fikk han medhold, men Borgarting lagmannsrett besluttet under dissens 2–1 at Stortorvet Gjestgiveri på Hamar får beholde navnet.

Thon ble også dømt å betale totalt 274.736 kroner i sakskostnader.

Stridens kjerne er om bruken av navnet er beskyttet, eller om det er rent beskrivende for et «gjestgiveri» på et «stortorv».

Mandag ga Høyesteretts ankeutvalg tommel opp for at landets øverste domstol skal behandle saken.

Elden: «Prinsipiell sak»

Anken til Høyesterett, som er ført i pennen av Thons advokat John Christian Elden, retter seg mot lagmannsrettens lovanvendelse og på enkelte punkter også bevisvurderingen.

Der argumenteres det med at varemerker kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.

Les også

Olav Thon gir seg ikke: Har anket navnekrangel til Høyesterett

«Det anføres at saken på dette punktet er prinsipiell og egner seg for prøving i Høyesterett. Det bør tas stilling til i hvilken grad bruk av arkaiske ord som ikke er i dagligtalen, men som i og for seg er beskrivende i sin etymologi, gir særpreg i varemerkelovens forstand», heter det.

Krevde navnebytte

Olav Thon mener fortsatt at veteranen i Oslo, som har vært i drift i over 100 år, har enerett på navnet og logoen i gotisk skrift. Han mener også at Madriku har opptrådt i strid med god forretningsskikk etter navnevalget.

Les også

Olav Thon tapte ankesak om navnestrid – Hamar-restaurant beholder navnet

I det opprinnelige søksmålet krevde Olav Thon at restauranten bytter navn og logo, og anførte at det er grunnlag for å kreve lisensavgift for bruken frem til nå.

Madriku mente på sin side at navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er et beskrivende navn og at Thon dermed ikke kunne kreve at det ikke blir brukt av andre.

Det er foreløpig ikke kjent når saken er berammet.

Publisert: