Medietilsynet sender varsel til TV-distributører om pengespillreklame

Medietilsynet avdekket tidligere i år at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge.

Publisert:

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge flere TV-distributører å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler.

– Vi sender nå varsel om dette til tv-distributørene. De får så mulighet til å redegjøre for sitt syn før Medietilsynet eventuelt gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand i en melding onsdag.

Bakgrunnen for varselet er at tilsynet tidligere i år avdekket at flere av Discoverys TV-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill.

Les også

Medietilsynet: Discovery bryter reklameforbud mot pengespill

– Ingen overraskelse

– Det er ingen overraskelse at Lotteritilsynet mener at disse reklamene er i strid med det norske regelverket knyttet til pengespill, skrev Espen Skoland i Discovery i en e-post til E24 da saken først ble kjent, og la til:

– Vi forholder oss til EØS-regelverket, herunder senderlandsprinsippet. Lotteritilsynets vurdering endrer ikke dette, skriver han.

Discovery stevnet staten for retten i fjor, i forbindelse med reklameforbudet, fordi de mener det er i strid med EØS-retten. Oslo tingrett avviste saken i januar, men Discovery anket avgjørelsen, ifølge Kampanje.

Espen Skoland i Discovery.

Ny regel

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller gjøre tilgangen på pengespill uten tillatelse i Norge vanskelig.

En slik plikt for distributørene gjelder først fra Medietilsynet har fattet vedtak.

Dette er for å bidra til å forebygge spillproblemer i den norske befolkningen, og «unngå negative konsekvenser av slike spillproblemer».

Les også

Stor tilsynsaksjon mot norske TikTokere – avdekket flere mulige lovbrudd

Tror det er grunnlag for pålegg

Medietilsynet mener et pålegg om å stoppe pengespillreklamen kan oppfylles ved at distributørene avtaler med Discovery hvilke vilkår som skal gjelde for å formidle TV-kanalene..

– Vi mener distributørene har mulighet til å stoppe denne reklamen. Medietilsynets foreløpige vurdering er derfor at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse den markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på TV-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, sier Velsand.

Les også

Foreslår innstramminger i strømbransjen

Kan gi tvangsmulkt

Et pålegg om å stoppe pengespillreklamen kan kun gis dersom distributøren har avtalemessige eller tekniske muligheter til å fjerne markedsføringen.

– Medietilsynet mener mye taler for at de avtalemessige og tekniske mulighetene finnes, og derfor sender vi nå varsel til distributørene. Før vi tar endelig stilling til om de skal pålegges å stanse reklamen, får distributørene mulighet til å komme med sine synspunkter, sier Velsand.

Et vedtak kan inneholde pålegg om å fjerne eller hindre tilgang til den ulovlige markedsføringen av pengespill. Medietilsynet kan gi distributøren tvangsmulkt hvis pålegget ikke oppfylles innen fristen som settes. Vedtaket kan påklages til Medieklagenemnda.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om