Medietilsynet sender varsel til TV-distributører om pengespillreklame

Medietilsynet avdekket tidligere i år at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge.

 • Hanna Ghaderi
Publisert:

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge flere TV-distributører å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler.

– Vi sender nå varsel om dette til tv-distributørene. De får så mulighet til å redegjøre for sitt syn før Medietilsynet eventuelt gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand i en melding onsdag.

Bakgrunnen for varselet er at tilsynet tidligere i år avdekket at flere av Discoverys TV-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill.

Les også

Medietilsynet: Discovery bryter reklameforbud mot pengespill

– Ingen overraskelse

– Det er ingen overraskelse at Lotteritilsynet mener at disse reklamene er i strid med det norske regelverket knyttet til pengespill, skrev Espen Skoland i Discovery i en e-post til E24 da saken først ble kjent, og la til:

– Vi forholder oss til EØS-regelverket, herunder senderlandsprinsippet. Lotteritilsynets vurdering endrer ikke dette, skriver han.

Discovery stevnet staten for retten i fjor, i forbindelse med reklameforbudet, fordi de mener det er i strid med EØS-retten. Oslo tingrett avviste saken i januar, men Discovery anket avgjørelsen, ifølge Kampanje.

Espen Skoland i Discovery.

Ny regel

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller gjøre tilgangen på pengespill uten tillatelse i Norge vanskelig.

En slik plikt for distributørene gjelder først fra Medietilsynet har fattet vedtak.

Dette er for å bidra til å forebygge spillproblemer i den norske befolkningen, og «unngå negative konsekvenser av slike spillproblemer».

Les også

Stor tilsynsaksjon mot norske TikTokere – avdekket flere mulige lovbrudd

Tror det er grunnlag for pålegg

Medietilsynet mener et pålegg om å stoppe pengespillreklamen kan oppfylles ved at distributørene avtaler med Discovery hvilke vilkår som skal gjelde for å formidle TV-kanalene..

– Vi mener distributørene har mulighet til å stoppe denne reklamen. Medietilsynets foreløpige vurdering er derfor at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse den markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på TV-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, sier Velsand.

Les også

Foreslår innstramminger i strømbransjen

Kan gi tvangsmulkt

Et pålegg om å stoppe pengespillreklamen kan kun gis dersom distributøren har avtalemessige eller tekniske muligheter til å fjerne markedsføringen.

– Medietilsynet mener mye taler for at de avtalemessige og tekniske mulighetene finnes, og derfor sender vi nå varsel til distributørene. Før vi tar endelig stilling til om de skal pålegges å stanse reklamen, får distributørene mulighet til å komme med sine synspunkter, sier Velsand.

Et vedtak kan inneholde pålegg om å fjerne eller hindre tilgang til den ulovlige markedsføringen av pengespill. Medietilsynet kan gi distributøren tvangsmulkt hvis pålegget ikke oppfylles innen fristen som settes. Vedtaket kan påklages til Medieklagenemnda.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Medietilsynet
 2. Pengespill
 3. Discovery

Flere artikler

 1. Rajas spillforbud kan stanse Brækhus og Carew

 2. Har bedt bankene stanse overføringer til 35 formidlere av gamblingpenger

 3. Betalt innhold

  Slik fikk fotballstjernen millionene til å yngle

 4. Endte med overskudd etter milliontilskudd: – Fremdeles i en unntakstilstand

 5. Opposisjonen presser Nybø om kontantstøtte-lobby