Georg Eides forsvarer: – Særdeles mangelfull etterforskning fra Økokrims side

Forsvarer Arild Dyngeland mener det ikke finnes bevis som kan knytte skipsreder Georg Eide til forsøket på ulovlig skraping av skipet «Tide Carrier».

Skipsreder Georg Eides forsvarer ber om frikjennelse i Sunnhordland tingrett.
Publisert: Publisert:

Under sin prosedyre onsdag, la forsvareren til grunn at Georg Eide må frifinnes for medvirkning til brudd på forurensningsloven og avfallsforskriften.

– Økokrims etterforskning i denne saken er særdeles mangelfull. Aktoratet har lagt for stor vekt på Miljødirektoratets undersøkelser, sa Dyngeland.

Han mente at påtalemyndigheten har basert sine slutninger på e-poster som kan tolkes i flere retninger.

– Beviser ingen ting

Georg Eide fikk hjerneslag nyttårsaften 2016 og ble liggende på sykehus en uke, før han ble overført til rehabilitering.

– Det foreligger verken e-poster eller vitneavhør som underbygger at Eide visste noe om planer for skraping av skipet, sa Dyngeland.

Det faktum at Georg Eide deltok på et møte med skipseier Wirana 7. februar 2017, mente forsvareren heller ikke beviser noe. Eide selv har tidligere forklart at dette møtet kun var av orienterende art.

– Dubai et skalkeskjul

– Det som skjedde i Eides selskap under hans sykdomsperiode, som varte ut mars 2017, er å regne som business as usual. Det var ingen i selskapet som mottok instruksjoner fra Eide om klargjøring av «Tide Carrier» da han lå på sykeseng, hevdet Dyngeland.

Forsvareren ga uttrykk for at verken objektive eller subjektive krav for straff er oppfylt.

– Det Eide visste var at Wirana/Julia Shipping jobbet med å få skipet til Dubai og tørrdokk, for deretter å sette det inn i fart utenfor Afrika. Det var først ved befaring på skipet i mars 2017 at det ble oppdaget papirer som tilsa at reiseruten skulle ha gått til Pakistan, sa Dyngeland.

Han omtalte Dubai og tørrdokk som et skalkeskjul som Eide ikke var en del av.

– Økokrims etterforskning er mangelfull og basert på antakelser, mener Georg Eides forsvarer, Arild Dyngeland.

– Komplett uforståelig

Tirsdag la påtalemyndigheten ned påstand om ni måneders fengsel for Georg Eide. Strafferammen for denne type miljøkriminalitet er inntil to års fengsel.

I tillegg setter man bøter til tre millioner kroner fra Eide Marine Eiendom AS, og at rederen må betale saksomkostninger.

Forsvarerens påstand er at Georg Eide frifinnes og at det heller ikke skal skje en inndragning av tre millioner.

«Tide Carrier» fikk 22. februar 2017 motortrøbbel ved Feistein fyr utenfor Klepp. Skipet skulle da til skraping på en strand i Pakistan, men måtte slepes tilbake til i Norge under dramatiske omstendigheter.

– Dersom Eide skal dømmes til ni måneders fengsel for å ha medvirket til å stille med en taubåt og lette noen ankre, så er det for meg komplett uforståelig, sa Arild Dyngeland avslutningsvis i sin prosedyre.

Bakgrunn: I ti år lå gigantskipet ubrukt i Kvinnherad. Så ble det midtpunktet i en sak om skatteparadis, livsfarlig opphogging og anonyme varsel.

Les på E24+

Georg Eide var på listen over landets rikeste. I dag står han tiltalt for forsøk på ulovlig hogging av skip.

Les på E24+

Georg Eide i retten: – Jeg var nede for telling med hjerneslag og kunne ikke ha vært mellommann i forsøk på ulovlig skraping

Les også

Økokrim ber om ni måneders fengsel for reder: – Georg Eides forklaring står ikke til troende

Publisert: