Nær to av tre Norwegian-aksjer eies nå av nordmenn og svensker

99 prosent av Norwegians totalt 67.400 aksjonærer er norske. De og noen hundre svensker eier nå til sammen 64 prosent av aksjene i flyselskapet.

Norske og svenske småinvestorer eier nå til sammen så mye av Norwegian at de dominerer både i antall og i prosentvis eierskap.
Publisert:

Myten om at Norwegian er kinesisk eiet kan legges død en gang for alle. Det Kina-kontrollerte leasingselskapet BOC Aviation solgte seg raskt ned etter at det ble storaksjonær i mai i fjor. Det samme har de andre, internasjonale leasingselskapene gjort.

De fem største av disse eide 50 prosent av Norwegian rett etter refinansieringen i fjor vår (se tabellen under). Nå eier de samme fem leasingselskapene trolig bare mellom 9–20 prosent av aksjene.

Norwegian kvitter seg med gjeld ved å levere tilbake flere Dreamlinere til eierne. De flys til Irland.

99 prosent norske aksjonærer

Mens leasingselskapene har solgt seg ned, har som kjent norske og svenske småinvestorer strømmet til. Til og med en tidligere statsråd, nå stortingsrepresentant, satset penger på selskapet.

Ifølge ferske tall fra Norwegian så eies flyselskapet nå i hovedsak av skandinaviske investorer. De står for eierskapet til 64 prosent av aksjekapitalen. Medregnet investorer fra andre europeiske land, så eies 4 av 5 Norwegian-aksjer nå fra Europa.

Pressesjef Tonje Næss i Norwegian kan fortelle at nær to av tre Norwegian-aksjer nå er eid av skandinaviske investorer.

Totalt hadde Norwegian 67.438 aksjonærer ved årsskiftet. 99 prosent av disse var norske.

– Vi er glade for at det er så stor interesse for Norwegian og vi opplever stor støtte i den norske befolkningen. Vi får daglig henvendelser fra norske småaksjonærer som sier de kjøper aksjer i Norwegian fordi de ønsker å støtte selskapet. Det setter vi stor pris på, sier pressesjef Tonje Næss i Norwegian.

Les på E24+

Norwegian sier farvel til Dreamliner-drømmen

Lettere å få staten med?

Den store andelen norske (og svenske) investorer er både godt og litt dårlig nytt for Norwegian.

Fordelen ved dette er at det kan gjøre det lettere for Norwegians styre og ledelse å få den norske stat til å stille opp med enten garantier og/eller kjøp av nye aksjer.

Statsminister Erna Solberg avviste i en spørretime i Stortinget i november i fjor statlig norsk støtte med begrunnelse i at den kunne ende opp hos «internasjonale venturefond eller kinesiske garantiløsninger».

– Dette er ord som representanten Vedum kanskje burde tenke over i sitt ønske om å bruke «norsk» annenhver gang i en setning. Det er slik at hvis det er veldig dårlig finansiering i noen selskaper, vil utfordringen være at vi bare blir en transformasjon av penger ut av landet, nettopp til den typen fond, og det må vi også ta med oss, sa Solberg.

Som Aftenposten/E24 skrev 1. juledag, håper Norwegian fortsatt på at regjeringen skal snu og hjelpe til med å redde selskapet.

Les på E24+

Var Norwegian-aksjen et pengespill, ville nok Lotteritilsynet grepet inn

Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum debatterte relativt heftig om Norwegian i Stortinget 18. november.

Svak eierstruktur finansielt

Ulempen ved dagens aksjonærstruktur er at de mange tusen småaksjonærene kanskje ikke har vilje eller evne til å samle sammen et milliardbeløp i ny, frisk egenkapital.

Gitt at de 66.661 norske aksjonærene ved årsskiftet eier ca. 50 prosent av Norwegian, kan de i februar/mars bli bedt om å skyte inn rundt 2 milliarder kroner.

2 milliarder kroner delt på 66.661 aksjonærer tilsvarer i snitt en investering på 30.000 kroner på hver av dem. Det er mye penger for hver disse småaksjonærene.

Settes imidlertid kursen nye aksjer skal tegnes til lavt nok, får selve retten til å tegne aksjene en egenverdi. Disse tegningsrettene, som de kalles, kan da småinvestorene selge. Mer kapitalsterke investorer kan da kjøpe rettene for å få tilgang til å tegne nye aksjer.

Kina eier maksimalt 3,2 prosent

Leasingselskapet BOC Aviation eide 12,7 prosent av Norwegian på det meste. Men i november i fjor såkalt flagget BOC Aviation en eierandel på 4,9 prosent. Når en eier som ikke er representert i styret først kommer under 5 prosent, trenger ikke eieren varsle om ytterligere salg.

Det er derfor vanskelig å vite om BOC Aviation har solgt seg ytterligere ned siden november. Den kinesiske stat eier indirekte 64 prosent av Bank of China som igjen eier hele BOC Aviation.

Det betyr at den kinesiske stat nå maksimalt har en indirekte økonomisk eierinteresse på 3,2 prosent i Norwegian.

Les på E24+

Tre eksperter: Dette er vinterens mest spennende aksjer

Mest norsk, i øyeblikket i alle fall.
Les på E24+

Dette er fristene Norwegian må rekke de neste ukene

Alt henger sammen med alt

De fleste kortene er fortsatt i luften når det gjelder spillet rundt Norwegians overlevelse:

  • Hvor mye av Norwegians samlede gjeld på ca. 70 milliarder kroner vil bli ettergitt av kreditorene?
  • Hvor store konverteringer blir det av øvrig gjeld til aksjer?
  • Hvor mye (lite) av eierskapet til selskapet får dagens aksjonærer beholde?
  • Hvilke aksjekurser vil den nye egenkapitalen bli hentet inn på?

Svaret kommer senest fredag 22. januar. Da skal Norwegian og deres rettsoppnevnte forvalter legge frem en plan for irsk rett.

Men trolig vil Norwegian sende ut forslaget til løsning, i form av en børsmelding, noen dager før denne skjebnedatoen.

Publisert: