Hotell konkurs tross nesten 800.000 i krisestøtte

Lavprishotellet mener det ikke fikk nok støtte til å dekke alle utgiftene og kaster inn håndkleet etter 12 år.

Lokal hotellgründer Herlof Herlofsen er på sykkelen for å kapre kunder ved Bystranda i Kristiansand. Bildet er fra 2012.
Publisert: Publisert:

Yess Hotell har siden 2009 tilbudt rom til gjester med behov for et rimelig overnattingstilbud i Kristiansand sentrum, men nå er det slutt. For nå har selskapet meldt oppbud og det er åpnet konkurs i boet, viser en kunngjøring.

Corona-utfordringer

I årsberetningen for 2019-rapporten skriver selskapet at det har «møtt utfordringer i 2020 som følge av corona-viruset».

«Det har påvirket driften negativt, og selskapets virksomhet har i perioder være redusert/stengt ned, med permitteringer av flere ansatte», skriver selskapet.

Selskapet har 22 ansatte ifølge tall fra Proff.no.

«Man har mottatt driftsstøtte fra staten, men dette har ikke vært tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene til enhver tid», skriver Yess Hotell, som har byttet navn til YK Drift.

Staten har gitt selskapet i alt 773.882 kroner i kontantstøtte for perioden mars-juni, viser tall fra Skatteetaten.

Les også

Petter Stordalen slår sitt aller første hotell konkurs

Overskudd i 2019

Selskapet hadde et resultat på 176.148 kroner i 2019, av en omsetning på 14,6 millioner kroner. Året før var tilsvarende tall på 1,2 millioner og 15,4 millioner kroner.

Da var egenkapitalen på 326.148 kroner. Men revisor ved Agder Revisjon skriver følgende i en uttalelse om revisjonen av årsregnskapet:

«Etter vår mening kan virkelig verdi av andre kortsiktige fordringer med kr 475.800 være vesentlig lavere enn den regnskapsførte verdien i det fremlagt årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært foretatt en nedskrivning. Dersom en nedskrivning hadde blitt gjennomført, ville egenkapitalen blitt redusert tilsvarende».

Tvil om videre drift

Revisor trekker frem at deler av egenkapitalen kan gå tapt på grunn av usikkerheten rundt verdien til fordringene, i tillegg til utfordringene under coronakrisen selskapet selv nevner.

«Disse forholdene indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», skriver revisor i årsregnskapet for 2019.

Les også

Bostyrer frykter at bedrifter holdes kunstig i live: – Som å pisse i buksa for å holde varmen

Herlof Thorstein Herlofsen er daglig leder eier 50,1 prosent av hotellet gjennom sitt holdingselskap og Kristian Herlofsen eier resten av aksjene i hotellet gjennom sitt selskap.

Daglig leder har ikke ønsket å kommentere saken til E24. Bostyrer Erik Eriksen ved Advokatfirma Tofte har ikke besvart våre henvendelser.

Les også

Stordalens hotell-konkurs: Hotellrådgiver tror flere kan ryke ved månedsskiftet

Publisert: