Forsvarerne frykter vitner er påvirket av negativ mediedekning av Tjøme-saken

Forsvarerne advarer mot at vitner kan ha blitt påvirket av den massive og negative dekningen den såkalte Tjøme-saken har fått.

Forsvarer Knut Henrik Strømme er bekymret for at vitner skal ha blitt påvirket av den negative omtalen hans klient, tidligere byggesaksleder Harald Svendsen, har fått i medienes dekning av den såkalte Tjøme-saken.
  • NTB-Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:

– Min klient har vært under et umenneskelig press, og opplever at mediene og privatpersoner har ute etter ham, sa advokat Knut Henrik Strømme i sine merknader til aktoratets innledningsforedrag.

Han forsvarer den tidligere lederen for byggesaksavdelingen i Tjøme kommune, Harald Svendsen. Sammen med sivilarkitekt Rune Breili er Svendsen blant annet tiltalt for grov korrupsjon. Økokrim mener dessuten at han som ansvarlig for byggesakene til Breilis arkitektkontor ved en rekke anledninger lovstridig ga tillatelse til at bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme.

Saken har fått betydelig oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier etter at kommunen selv tok initiativ til å granske påstander om nære relasjoner mellom arkitektfirmaet Breili & Partnere og byggesaksledelsen i kommunen.

– Har blitt stemplet

– Mye har vært fremstilt feil og mine klient opplever å ha blitt stemplet som en som har gjort veldig mye galt. Han deler bekymringen til Breili om vitner i saken er påvirket av medieomtalen i saken, sa Strømme.

Ifølge Breilis forsvarer, advokat Vibeke Hein Bæra, viser arkivsøk at man etter 2017 – da den såkalte Tjøme-saken kom under gransking og påfølgende etterforskning – får 176 treff på navnet til Rune Breili.

– Til sammenligning må man tilbake til 1999 og fram til 2017 for å få like mange treff. Er vitnene farget av det voldsomme mediebildet av hva som har skjedd, spurte hun da hun fikk kommentere innledningsforedraget.

Bestrider tiltalen

Begge tiltalte nekter straffskyld – både for grov korrupsjon og for tjenestefeil, som kun gjelder Svendsen. Økokrim mener Breili har ytt Svendsen vederlagsfrie arkitekttjenester verdt rundt 50.000 kroner, og at tjenestene er gitt ham i kraft av hans stilling som byggesaksleder.

Advokat Bæra påpekte at de involverte i saken kjenner hverandre godt privat, og poengterte at tjenester gitt privatpersoner ikke omfattes av korrupsjonsbestemmelsen.

Hun bestrider også Økokrims verdiberegning, og viste til flere tilbud på mittanbud.no som lå lavere i pris for tjenester av samme størrelsesorden som Breili skal ha gitt Svendsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om